Płońsk
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Raciążu - I k
Nazwa oddziału

 I k

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Opis