Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1H
Nazwa oddziału

 1H

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa humanistyczna

  • Klasa o profilu humanistycznym pozwala rozwijać pasje i uzdolnienia związane z przyszłym wyborem studiów na kierunkach humanistycznych.
  • Oferta rozszerzonego kształcenia dotyczy języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Możliwe są także rozszerzania innych przedmiotów w grupach międzyoddziałowych.
  • W trakcie nauki uczniowie zdobywają kompetencje niezbędne do osiągnięcia wysokich wyników na egzaminie maturalnym.
  • Uczestniczą w warsztatach dziennikarskich, wycieczkach programowych, maratonach filmowych oraz współtworzą szkolną gazetkę.
  • Biorą udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach tematycznych.
  • Pogłębiają swoją wiedzę w zakresie dziejów regionalnych oraz podejmują próby działalności publicystycznej i regionalnej.