Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1M
Nazwa oddziału

 1M

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

Klasa matematyczno-informatyczna

  • Klasa o profilu matematyczno - informatycznym pozwala rozwijać pasje i uzdolnienia związane z przyszłym wyborem studiów na kierunkach informatycznych, politechnicznych i ekonomicznych.
  • Uczniowie tej klasy uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, a następnie podejmują najczęściej naukę na kierunkach technicznych i informatycznych.
  • Na zajęciach informatyki już od klasy pierwszej jest prowadzona nauka programowania w języku C++, który jest głównym językiem programowania na studiach politechnicznych.
  • Co rocznie około 50% stanu klasy wybiera rozszerzenie informatyki i w takiej liczbie przystępuje do egzaminu maturalnego, co jest najwyższym wynikiem wśród szkół Delegatury Ciechanowskiej.
  • Prowadzone są dodatkowo zajęcia w ramach koła matematycznego i informatycznego, na których młodzież rozwija swoje zainteresowania i pasje oraz przygotowuje się do egzaminu maturalnego z matematyki i informatyki.
  • W procesie dydaktycznym stosujemy nauczanie przez Internet z wykorzystaniem platformy "MOODLE" oraz indywidualnego systemu kont w sieci lokalnej.
  • W ramach zajęć międzyoddziałowych uczniowie mogą rozszerzać również inne przedmioty, np. wos, geografię.