Płońsk
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1B
Nazwa oddziału

 1B

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Klasa biologiczno-chemiczna

  • Duża ilość godzin przedmiotów kierunkowych umożliwia dokładne i wnikliwe zrealizowanie treści programowych.
  • Lekcje ubogacane będą ćwiczeniami i obserwacjami przyrodniczymi.
  • Rozszerzenia z biologii i z chemii wprowadzone od drugiego semestru w klasie pierwszej.
  • Przedmioty kierunkowe są prowadzone z podziałem na grupy, co zwiększa znacznie efektywność zajęć.
  • Tradycją tego profilu jest uczestnictwo uczniów w programie pt.: "Przyrodnicza edukacja pozaszkolna". W ramach realizowanego projektu uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę i wycieczki dydaktyczne podczas, których prowadzone są atrakcyjne zajęcia o tematyce przyrodniczej przez nauczycieli akademickich.
  • Zwiększony wymiar godzin matematyki w tej klasie pozwoli na lepsze przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.