Piła
Piła
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji

        Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piła:
        p. Lucyna Janyska, tel. 67 352 84 04, e-mail: ljanyska@um.pila.pl
W sprawach pomocy technicznej

        Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe:
        e-mail: info@nabor.pcss.pl