Piła
Piła
Kontakt
W sprawach zasad procesu rekrutacji
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piła:
p. Piotr Denisoff, tel. 67 352 84 04, e-mail: denisoff@um.pila.pl