Piła
Piła
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała nr XIX/208/20 Rady Miasta Piły z 28 stycznia 2020 r.
Zarządzenie Nr 616(29)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2020 r.
Rekrutacja - zasady naboru dzieci Gmina Piła 2020/2021
Rekrutacja - kryteria i terminy 2020/2021
Oświadczenie - miejsce zamieszkania kandydata
Oświadczenie - miejsce zamieszkania kandydata SP
Oświadczenie - miejsce pracy rodziców
Oświadczenie - miejsce pracy rodziców SP
Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka SP
Oświadczenie - samotne wychowywanie dziecka
Oświadczenie - wielodzietność
Oświadczenie - wielodzietność SP
Oświadczenie - szczepienia
Oświadczenie - praca, nauka
Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Liczba wolnych miejsc w przedszkolach - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA