Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 6
Adres
Żeleńskiego 15, 64-920 Piła
Telefon
67 212-66-05
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Bożena Robak
Typ placówki
Przedszkole
Opis
W przedszkolu funkcjonuje 6 grup. „Biedronki” – 3 latki, „Motylki” – 4-5 latki, „Zajączki” – 5 latki, „Pszczółki" - 6 latki, „Żabki” – 4-5 latki, „Kreciki”– 6 latki. Dzieci zapisane do przedszkola powyżej 5 godzin mogą spożywać 3 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek. Dzieci zapisane do przedszkola na 5 godzin dziennie mogą spożywać 2 posiłki dziennie, tj. śniadanie i obiad. Placówka nasza posiada dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci; przestrzenny hol wykorzystywany do organizacji galerii prac plastycznych dzieci oraz wystaw o tematyce regionalnej; duży, zielony plac zabaw podzielony na dwie części: osobny dla dzieci młodszych i starszych. Przedszkole dysponuje również dobrą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audio-wizualnym wykorzystywanym w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi jest w pełni wykwalifikowana. Nauczycielki otwarte są na rozwój zawodowy, systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W codziennej pracy z dziećmi wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności poprzez stosowanie m.in. metod: Kinezjologii Edukacyjnej; Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz; Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss itd. oraz System Edukacja Przez Ruch. Mając na uwadze miłą atmosferę panującą w naszej placówce organizujemy liczne uroczystości integrujące brać przedszkolną, m.in. poprzez wspólne zabawy i pląsy przy muzyce, teatrzyki przygotowywane przez dzieci i imprezy okolicznościowe, m.in.: Pasowanie na Przedszkolaka, Wigilia, Jasełka, jesienne spotkania w Kalinie i nad jeziorem Płotki, Pożegnanie Zimy, Pożegnanie 6-latków „Dzieci – Dzieciom” itd. W placówce od kilkunastu lat działa oddział TPD. Mając na uwadze potrzeby rodzin najuboższych wspieramy ich materialnie i rzeczowo. W ramach jego działalności organizujemy  coroczny kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Aktywnie i w różnorodny sposób włączamy się we współpracę ze środowiskiem lokalnym, m.in.: Biblioteką Publiczną, Księgarnią (czytanie dzieciom bajek przez to środowisko), Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, Lecznicą zwierząt „Eskulap”, Strażą Pożarną, Komendą Powiatową Policji, Klubem Seniora, Sanepidem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Wad Mowy i Słuchu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile Kalinie oraz Nadleśnictwem „Zdrojowa Góra” i Dobrzyca. Mając na uwadze niwelowanie stresu szkolnego u dzieci 6-letnich ściśle współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 5, do której trafia większość naszych wychowanków. Dzięki wspólnym imprezom i wizytom w przyszłej szkole dzieci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły.
Osiągnięcia
Od 14 kwietnia 2011 roku nasze przedszkole posiada imię Jasia i Małgosi, które zostało wybrane w wyniku ogłoszonego konkursu wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.Jednym z głównych, przyjętych przez nas priorytetów jest rozbudzanie w wychowankach szacunku do przyrody. Stąd szeroko rozbudowana oferta wychowania ekologicznego oparta o m.in.: konkursy wiedzy ekologicznej, obchody Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, liczne wycieczki w zróżnicowane środowiska przyrodnicze. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z Rodziną, m.in. spotkania ze specjalistami z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, imprezy okolicznościowe: Andrzejki, Muzyczne pożegnanie Jesieni, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dni Otwartych Drzwi itp. Nasze dzieci biorą udział w ogólnopolskich akcjach (Góra Grosza; Cała Polska Czyta Dzieciom; Sprzątanie Świata) oraz w miejskich i ogólnopolskich konkursach plastyczno-poetyckich, m.in. „Akademia Aquafresh”, w konkursach wiedzy, m.in. konkurs wiedzy o Pile, Dzień Pilskiego Przedszkolaka itd.
Dodatkowe zajęcia
Terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Godziny otwarcia od
06:30 do 16:30
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
37 10203844 0000 1202 0139 0061
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
37 10203844 0000 1202 0139 0061
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile
Adres odbiorcy opłat
ul. Żeleńskiego 15, 64-920 Piła
Organ prowadzący
Gmina Piła
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych