Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
Adres
Konopnickiej 7, 64-920 Piła
Telefon
67 212-32-77
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anita Jaskólska-Gesek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 5
  • Rodzinne spotkanie w ogrodzie przedszkolnym
  • Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
  • Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
  • Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
  • Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
  • Publiczne Przedszkole Nr 5 im.Niezapominajki
Opis
Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Niezapominajki mieści się przy ulicy Konopnickiej 7 w centrum miasta w oddaleniu od ruchliwych tras komunikacyjnych. Latem 2019 r. budynek został poddany termomodernizacji ze środków unijnych. Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery oddziały : I oddział dzieci 3 letnie, "Biedronki", II oddział dzieci 4 letnie " Żabki",  III oddział dzieci 5 letnie "Motylki", IV oddział dzieci 5-6 letnie "Pszczółki". Przedszkole jest czynne od godziny 6:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku. Czas pobytu dziecka w przedszkolu wynika z potrzeb rodziców oraz organizacji pracy placówki. Wszystkie dzieci mają możliwość spożywania czterech posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Jadłospisy są planowane stosownie do potrzeb dzieci i w oparciu o Piramidę zdrowego żywienia, opracowaną przez Instytut Żywności i Żywienia. Podczas śniadań dzieci starsze  mają możliwość  korzystania ze szwedzkiego stołu. Opłata dzienna za w/w posiłki wynosi 8 zł na jedno dziecko.  W ramach codziennych sytuacji edukacyjnych nauczycielki organizują zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci w oparciu o elementy następujących metod: pedagogiki zabawy, naturalnej nauki czytania, ruchu rozwijającego czy edukacji matematycznej. W przedszkolu organizowana jest również pomoc psychologiczno - pedagogiczna i logopedyczna dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego organizowane są spotkania dające możliwość zapoznania się z organizacją pracy przedszkola oraz uczestniczenia we wspólnych zabawach rodziców i dzieci z nauczycielkami grup. W przedszkolu dzieci są objęte opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i personelu obsługowego. Dzieci przebywają w jasnych, przestronnych, w miarę możliwości modernizowanych i doposażanych salach zajęć. W przedszkolu mieści się również sala rekreacyjno-sportowa, w której odbywają się różnego typu spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawiane są teatrzyki w wykonaniu zaproszonych artystów i małych artystów” z przedszkola. Odbywają się też uroczystości i imprezy przedszkolne. Organizowane są również wystawy i kiermasze prezentujące dorobek dzieci przedszkolnych. Natomiast w okresie wiosenno–letnim dzieci mają możliwość przebywania w pięknym pełnym zieleni ogrodzie przedszkolnym, w którym organizowane są zabawy i gry sportowe a dzieci mają możliwość realizowania własnych ofert i pomysłów. Obiekt jest monitorowany, dzięki czemu dzieci mają zapewnione pełne bezpieczeństwo w czasie pobytu w budynku jak również w ogrodzie przedszkolnym.
Osiągnięcia

Nauczyciele podejmują liczne przedsięwzięcia i działania na rzecz podnoszenia jakości pracy własnej oraz przedszkola, np. realizacja projektów  i programów „Mały miś           w świecie wielkiej literatury”, „Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato wolę wodę!”, „Czyste powietrze wokół nas”, realizacja akcji MEN „Szkoła do hymnu”,  „Szkoła pamięta” oraz „Razem na święta” „Cyberprzemoc – przedszkolak w sieci”.  Jesteśmy organizatorami turnieju wiedzy pt. „Przedszkolak Mały Przedsiębiorca” dla wszystkich pilskich przedszkoli. Nasza nauczycielka Beata Maciszewska zajęła I miejsce w plebiscycie pod nazwą  „Nauczyciel Przedszkola Roku 2019”  w Pile i powiecie pilskim.  Nauczyciele uwrażliwiają dzieci na potrzeby chorych, niepełnosprawnych kolegów włączając przedszkole w akcje ogłaszane przez fundacje     i stowarzyszenia  „Złotowianka”, „Po pierwsze Rodzina”, „Nasz Dom”.

          

Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne i terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi,  zabawy z językiem angielskim dla dzieci 3,4,5,6 letnich
Godziny otwarcia od
06:30 do 16:30
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy przedszkola wynikają z potrzeb rodziców i możliwości przedszkola.
Personel

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, logopeda, psycholog, pedagog specjalny, pomoc nauczyciela oraz 1 pracownik administracyjny i 9 pracowników obsługi. 
Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Drzwi otwarte planowane są zawsze po naborze na dany rok szkolny i wyłącznie dla dzieci nowo przyjętych. Informacja o dniach otwartych podawana jest na stronie internetowej .
Historia
Przedszkole wybudowano w 1952 roku pod patronatem Szkoły Milicji, która do tej pory sąsiaduje z przedszkolem.
Koła zainteresowań
Organizowane są zgodnie z zainteresowaniami dzieci i pasjami nauczycielek, np. plastyczne, taneczne, gitarowe.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe