Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 4
Adres
Kusocińskiego 10A, 64-920 Piła
Telefon
67 212-34-82
Fax
67 212-34-82
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Pamin
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
  • Publiczne Przedszkole Nr 4
Opis
Nasze przedszkole mieści się w środku osiedla przy ul. Kusocińskiego, dojazd od ul. Podchorążych. Budynek przedszkola jest piętrowy, czteroskrzydłowy, w środku mieści się piękne, zielone patio, dookoła duży ogród ze sprzętem rekreacyjno- sportowym. Jesienią 2019 r. budynek został poddany termomodernizacji ze środków unijnych.  Sale przedszkolne są przestrzenne, dobrze nasłonecznione. Placówka posiada osiem oddziałów, poza tym salę muzyczno- ruchową, plastyczną, telewizyjną, gabinet terapeutyczny, gabinet doradcy- metodyka. Przedszkole zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem pedagogiczno- psychologicznym oraz terapeutycznym. Opracowujemy i wdrażamy szereg innowacyjnych rozwiązań  pedagogicznych i metodycznych: " W zdrowym ciele, zdrowy duch"- profilaktyka wad postawy; "Uchyl wieczko, tajemnicze pudełeczko"- lekcje żywego słowa z teatrem kamishibai; "Słowo, rytm, ruch, muzyka - ja i logorytmika" profilaktyka logopedyczna. Oprócz innowacyjnych  metod pracy stosujemy tradycyjne, sprawdzone formy pracy z dzieckiem gwarantujące poczucie bezpieczeństwa, uśmiech płynący z radosnej, twórczej zabawy oraz wszechstronny rozwój osobowości. Każde dziecko ma szanse wyrażenia siebie w dziedzinie dla siebie najbardziej przyjaznej. Na podstawie obserwacji nauczyciele wyłaniają dzieci przejawiające szczególne uzdolnienia i organizują dla nich dodatkowe zajęcia. Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach o zasięgu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Dzięki twórczej i aktywnej kadrze pedagogicznej i zaangażowaniu pozostałego personelu wychowankowie mają możliwość wyrażania siebie w różnych formach teatralnych. Dzieci na bieżąco przełamują bariery nieśmiałości występując na dużej scenie w Regionalnym Centru Kultury. W przedszkolu zapewniamy dzieciom cztery wysokokaloryczne posiłki, smacznie przyrządzone i estetycznie podane. Dzieci starsze mają możliwość samodzielnego przygotowywania śniadań mając do wyboru różne produkty..  Niezależnie od dużej ilości dzieci w przedszkolu staramy się stworzyć pomost między personelem a rodzicami. Rodzice aktywnie włączają się i uczestniczą we wszystkich proponowanych przez nas formach i uroczystościach grupowych i ogólnoprzedszkolnych. Tradycją naszego przedszkola jest coroczny piknik rodzinny, organizowany we współpracy z rodzicami na terenie ogrodu przedszkolnego. Posiadamy wypracowane zasady współpracy z rodzicami wynikające z corocznie zawieranych kontraktów: rzetelne informacje o dziecku, co daje możliwość obrania jednokierunkowej pracy wychowawczo – dydaktycznej, udziału w zajęciach otwartych i wycieczkach krajoznawczo – turystycznych. Ponadto każdego roku przedszkole organizuje dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych z rodzicami, co pozwala na lepszą adaptację dziecka w naszym przedszkolu. Dzieci mają możliwość zabawy w salach i ogrodzie przy współudziale członka rodziny oraz dzieci już chodzących. W naszym przedszkolu każde dziecko znajdzie dla siebie miejsce. Nie zaniechamy żadnej okazji osiągnięcia przez dziecko sukcesu, bo „Każde ziarenko piasku może stać się perłą, potrzebna jest tylko odpowiednia muszla”. Absolwenci naszego przedszkola wyposażeni są w niezbędne umiejętności życiowe niezbędne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych. Na bieżąco współpracujemy z zaprzyjaźnionymi szkołami, co pozwala naszym sześciolatkom bezkolizyjnie odnaleźć się w progach szkoły.
Osiągnięcia

Wyróżnienie w konkursie na "Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole" zorganizowanym przez KO w Poznaniu i Telewizję Polską S.A. oddział w Poznaniu.  Wyróżnienie w konkursie "Otwarci na zmiany" w ramach projektu " Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego" zorganizowanego przez MEN i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Jesteśmy organizatorami (dziewięciu edycji) Miejskiego Konkursu " Bajka raduje i wychowuje" pod patronatem Prezydenta Miasta Piły.

Certyfikaty: " Bezpieczna placówka oświatowa", za aktywny i twórczy udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym " Piękna Nasza Polska Cała", za udział w ogólnopolskim konkursie " Genialny przedszkolak", za udział w ogólnopolskim programie Kubusiowi Przyjaciele Natury", programie edukacji zdrowotnej Akademii Aqvafresh, projekcie Ministra Zdrowia "Edukacja  promocja i profilaktyka w kierunku jamy ustnej".

Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne, terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Koła zainteresowań

 Organizowane cyklicznie:  "Twórcza sobota"- warsztaty dla rodziców i dzieci oraz dla przedszkolaków  "Mali informatycy"  , " Amadeus"- szkółka Maluszka

Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte

Drzwi otwarte planowane są zawsze po naborze na dany rok szkolny i wyłącznie dla dzieci nowo przyjętych. Informacja o dniach otwartych podawana jest na stronie internetowej .

Personel
W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna i administracyjna oraz personel obsługi. Wśród nauczycieli mamy specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej i choreoterapii tańca. Zatrudniamy nauczyciela języka angielskiego  i katechetkę.Wciąż podnosimy swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.
Historia

Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile do 08.2003 r. to Wojskowe Przedszkole nr 51
w Pile im. Stefanii Sempołowskiej. Powstało na bazie istniejącej placówki jedno oddziałowej, mieszczącej się w kamienicy przy ulicy Bydgoskiej 2.

Przedszkole nr 51 zostało zorganizowane w 1950 r. przy Oficerskiej Szkole Samochodowej. Organizatorem placówki była organizacja Ligi Kobiet przy OSS. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło 30.04.1950 r., obecnych było 22 dzieci. Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Antonina Gondek, która swoje obowiązki pełniła przez 20 lat. Z roku na rok dzieci przybywało, powstawały nowe oddziały.    1.09.1989 r. przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku na ulicę Kusocińskiego 10a, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole Nr 4
Adres odbiorcy opłat
ul. Kusocińskiego 10 A, 64-920 Piła
Wystawca
Publiczne Pzredszkole Nr 4
Adres wystawcy
ul. Kusocińskiego 10 A
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
68 1020 3844 0000 1602 0139 1150
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
68 1020 3844 0000 1602 0139 1150
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
200
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia komputerowe