Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 3
Adres
Wincentego Pola 16, 64-920 Piła
Telefon
67 212-02-35
Fax
67 212-02-35
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Winnicka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 3
Opis
NASZE PRZEDSZKOLE JEST: • bezpieczne, życzliwe i przyjazne • otwarte na potrzeby i możliwości dziecka i rodzica • bogate w bazę dydaktyczną • wyposażone w atrakcyjne sale zabaw i zajęć . Mamy sprzęt mulimedialny: 5 tablic interaktywnych i monitor interaktywny. W przedszkolu realizowane są we współpracy z PSSE w Pile - Oświata Zdrowotna programy profilaktyczne promujące zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia. OFERUJEMY: • zabawy i zajęcia wszechstronnie rozwijające dziecko • spotkania ze sztuką • organizujemy uroczystości i spotkania rodzinne • miłą, życzliwą atmosferę • warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla dzieci i rodziców • udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich. Mamy ciekawą ofertę wycieczek autokarowych turystyczno-rekreacyjnych. • nieodpłatne zajęcia dodatkowe: język niemiecki, zabawy z językiem angielskim dla 5-6 latków,  zabawy artystyczno-teatralne, rytmiczno-muzyczne. GWARANTUJEMY: • fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną i terapeutyczną dla dzieci i rodziców • rozwijanie zainteresowań indywidualnych poprzez twórczą zabawę i pracę • wzorową opiekę wychowawczo-dydaktyczną,
Osiągnięcia
• Realizacja projektu: "The language of the painting' (Mówimy językiem obrazów) w ramach programu UE "Uczenie się przez całe życie - Comenius" -2009-2011. • Realizacja projektu unijnego ’ My grandfather’s toy’- (Zabawka mojego dziadka) w ramach projektu UE "Uczenie się przez całe życie - Comenius" w latach 2012-2014 • Osiągnięcia w konkursach międzyprzedszkolnych • Monitoring szczególnych osiągnięć absolwentów przedszkola w szkole oraz zajęciach pozalekcyjnych.
Dodatkowe zajęcia
Nieodpłatne zajęcia powadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe, certyfikaty oraz umiejętności własne: 1. Zabawy muzyczno-rytmiczne. 2. Zabawy logopedyczne. 3. Zabawy terapeutyczne. 4. Zabawy z językiem niemiecki i angielskim 5. Zajęcia artystyczno – plastyczne z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technik plastycznych 7. Zabawy muzyczne przy gitarze i pianinie. Ponadto nieodpłatnie są prowadzone zajęcia w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci i rodziców w Przedszkolnym Gabinecie Terapeutycznym w zakresie :  zajęć logopedycznych oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16:30
Godziny otwarcia uwagi
Na początku każdego roku szkolnego Rodzice decydują o godzinach otwarcia placówki.
Kontakty zagraniczne
Nasze przedszkole jest otwarte na współpracę międzynarodową.
Koła zainteresowań
Koło plastyczne.
Organ prowadzący
Gmina Piła
Historia

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pile jest jedną z najstarszych placówek wychowania przedszkolnego działających do dnia dzisiejszego w naszym mieście. Placówka powstała w 1946 roku, a jej założycielką była p. Leokadia Szyszko.

Przedszkole mieściło się w budynku mieszkalnym,który nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. W związku z tym władze miasta w 1949 r. zaadaptowały na ten cel budynek przy ulicy Bydgoskiej 190. Dzięki staraniom Wydziału Oświaty UM i całego personelu warunki pracy z roku na rok polepszały się. W latach 1949-1961 przedszkolem kierowały kolejno: p. K. Buranow, p. M. Karwacka, p. T. Wrzecion. W 1961 r. kierownictwo objęła p. M. Leszczyszyn. Praca przedszkola widoczna była w środowisku lokalnym. Organizowano uroczystości przedszkolne, wycieczki, akademie z udziałem władz miasta i pracowników zakładów pracy.

W 1968 roku nastąpiła kolejna zmiana budynku placówki. Przedszkole przeniesiono do budynku po internacie Państwowego Zakładu Wychowawczego przy ulicy Krynicznej 2. Kierownictwo objęła p. Barbara Dorofiejczyk, która była dyrektorem przedszkola do roku 1998. W latach 1968-1998 przedszkole rozwija się i modernizuje. W tym okresie przedszkole zasłynęło z udziału w olimpiadach sportowych. W 1998 r. dyrektorem została p. Ariana Latzke, która wiele wysiłku włożyła w polepszenie warunków pracy.

W 2002 r. nastąpiła kolejna zmiana miejsca placówki, którą przeniesiono na ul. W. Pola 16 do budynku po zlikwidowanym żłobku. Adaptacja pomieszczeń trwała 2 miesiące przy dużym zaangażowaniu pracowników przedszkola.

Od 2016 roku dyrektorem przedszkola jest p. Aldona Winnicka. W latach 2016-2020 przedszkole przeszło termomodernizację budynku oraz całkowitą modernizację placu zabaw. Przy współpracy Rady Rodziców wyposażono sale zajęć w 5 tablic interaktywnych, które służą nauczycielom i wychowankom w codziennej pracy.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe