Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
Adres
Trentowskiego 3, 64-920 Piła
Telefon
67 213-27-49
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
P.O. Dyrektor Grażyna Ludkowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
  • Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
  • Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
  • Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
  • Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka
  • plac zabaw
Opis
Przedszkole funkcjonuje na Osiedlu Górnym w Pile z dala od gwarnych ulic. Parterowy budynek otoczony jest dużym, dwupoziomowym ogrodem wyposażonym w minionym roku (2020) w nowoczesny i bezpieczny sprzęt do zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. W przedszkolu funkcjonuje pięć grup wiekowych. Każda grupa nosi nazwę jednego z bohaterów utworu A. A. Milne „Kubuś Puchatek”. Są tu: Króliczki, Kangurki, Tygryski, Puchatki i Sówki. Zapewniamy profesjonalną kadrę i bogatą ofertę swojej działalności, spełniając oczekiwania dzieci i rodziców. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje i stale dokształcają się. W przedszkolu realizowane są programy autorskie, oraz innowacje pedagogiczne takie jak  np. "Wiem , czuję , rozumiem- wychowanie do wartości",  "Czytam , liczę , poznaję świat - wychowanie do czytelnictwa" , "Program 6 latek w przedszkolu - tu jestem bezpieczny , tu się rozwijam", Wiem kim będę gdy dorosnę- przedszkolak poznaje zawody,  oraz  wiele innych. Stosowane różnorodne metody , formy i środki dydaktyczne, ( np. tablica multimedialna, roboty do kodowania ) oraz indywidualne podejście do dziecka,  umożliwia  wielostronny jego rozwój,  ma pozytywny wpływ na  kształtowanie osobowości , oraz zwiększa  szansę powodzenia w szkole i w całym dalszym życiu. W nadchodzącym roku szkolnym do przedszkola będą przyjmowane dzieci wyłącznie do oddziałów 9-godzinnych. W przedszkolu realizujemy wiele ciekawych projektów między innymi promujących zdrowy styl życia. Przedszkole realizuje ogólnopolskie programy edukacyjne "Zdrowy Przedszkolak" , "Mamo , tato, wolę wodę", "Czyściochowo".  Jesteśmy miłośnikami naszego miasta Piły, dlatego każdego roku organizujemy dla pilskich przedszkolaków turniej wiedzy o Pile  ( pod patronatem Prezydenta Miasta Piły) , promując ideę współdziałania społecznego w integracji z innymi przedszkolami.
Osiągnięcia
W 2011 r. Przedszkole zajęło III miejsce za pakiet edukacyjny "Pójdę do szkoły -Będę uczniem " autorstwa Elżbiety Bukowieckiej - Górny , Anity Jaskólskiej- Gesek , Ewy Czarneckiej w konkursie Pomost - ogłoszonym przez miesięcznik Dyrektor Szkoły.  w 2012 r. Przedszkole zostało wyróżnione przez  MEN i uzyskało tytuł "Przedszkola dobrze przygotowującego do szkoły".   W  2015 r. nadano Przedszkolu  tytuł "Przedszkola z Pasją"  przez Wydawnictwo MM .  W 2015 r. Przedszkole odniosło zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym "Mamo-tato-wolę wodę" pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka . W  2016 r przedszkole zdobyło I nagrodę w konkursie "Jajo wielkanocne" w Galerii Kasztanowej  w Pile. W  grudniu 2019 r . Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile zajęło I miejsce w Pile i powiecie pilskim w plebiscycie pod nazwą  „Przedszkole  na medal 2019 r.” .  W tym samym roku nauczycielki przedszkola:  Pani Mirosława Kamińska zajęła II miejsce , a Pani Justyna Strzebińska III miejsce w plebiscycie pod nazwą  „Nauczyciel Przedszkola Roku 2019”  w Pile i powiecie pilskim. 
Dodatkowe zajęcia
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia dzieci np. w laboratorium badawczym, które zostało wyposażone w sprzęt do badań przyrody i otoczenia. Zgromadzone w laboratorium pomoce i urządzenia to I nagroda zdobyta w miejskim konkursie plastycznym "Rowerowo-recyklingowo" w 2014 r. Inne prowadzone przez nauczycielki zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci to np. koło miłośników przyrody, które prowadzi hodowlę roślin w ogródku przedszkolnym.
Godziny otwarcia od
06:30-16:30
Personel
W Przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycieli , 8 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji. 4 nauczycielki posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego , 3 nauczycielki - stopień nauczyciela  mianowanego , 2 nauczycielki stopień nauczyciela kontraktowego. Dwie nauczycielki realizują plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego , a jedna na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Koła zainteresowań
W przedszkolu funkcjonuje: koło plastycznych zabaw kreatywnych, zabaw muzyczno-rytmicznych,  matematyczno-informatyczne, teatralne, koło badaczy przyrody.
Historia
Przedszkole zostało oddane do użytku od 01.02.1988 r.
Organ prowadzący
Gmina Piła
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe