Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 15
Adres
Grabowa 20, 64-920 Piła
Telefon
67 212-42-78
Fax
67 212-42-78
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Izabella Narloch
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 15
Opis

1.Publiczne Przedszkole Nr 15 funkcjonuje od 1980 r. Położone jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego na Zamościu w rejonie ulic : Grabowa- Wawelska - Łowiecka. Przy ul. Grabowej sąsiaduje  z Żłobkiem Nr 1 oraz Szkołą Podstawową Nr 4. Najbliżej do przedszkola dojeżdża autobus Nr 0, a nieco dalej przy ul. Bydgoskiej - Łowieckiej Nr 1,5,15. Budynek jest parterowy, otoczony odrębnymi dla poszczególnych grup placami zabaw.
 2.W przedszkolu funkcjonuje blok kuchenny, w którym  sporządzane są posiłki wg sprawdzonych norm i receptur.

Podajemy dzieciom 4 posiłki :

•I śniadanie godz. 8.15

•II śniadanie godz. 10.30

•Obiad bez zupy godz. 12.00

•Zupa obiadowa. godz. 14.00
 3. Z dziećmi pracuje stała, profesjonalna kadra pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie w dziedzinie edukacji przedszkolnej.
4. Budynek i otoczenie przedszkola jest zadbane, bezpieczne, monitorowane . Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wszyscy pracownicy przedszkola. W ramach kontroli zarządczej wprowadzono procedury zapewniające dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa w różnych obszarach funkcjonowania przedszkola.
5. Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami, np. z Powiatową Biblioteką Oddział dla Dzieci; Fundacją ABC XXI wieku , z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra, Kaczory, Dobrzyca, z BWA, Pilskim Domem Kultury, Muzeum Okręgowym oraz Muzeum St. Staszica, Młodzieżowym Domem Kultury, Szkołą Muzyczną. Ponadto współpracujemy z Powiatową Komendą Policji, Szkołą Policji, Powiatową Komendą Straży Pożarnej.
 6 Duży nacisk kładziemy na nauczenie dzieci wrażliwości na problemy drugiego człowieka i otoczenia. Dlatego uczestniczymy w różnych akcjach i przedsięwzięciach społecznych np. Góra Grosza, Książeczka na zdrowie, zbiórki zabawek, żywności , karmy dla zwierząt ze schroniska .
 7. Razem z rodzicami organizowane są różne formy wzajemnych spotkań, np. uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, koncerty, zajęcia popołudniowe z udziałem dzieci i rodziców, bajkoczytanie, pikniki za miastem i wycieczki np. do Brodnej, Zabrodzia, Śmiłowa, na pojezierze wałeckie.
 8 Co roku w sierpniu organizujemy spotkania adaptacyjne dla nowych trzylatków i ich rodziców w oparciu o skonstruowany projekt edukacyjny pt.” Aby przedszkolny start był przyjazny i radosny „
 9. W przedszkolu organizowane są różne formy koncertów i zabaw w ramach integracji całego środowiska przedszkolnego, np. muzyczne zabawy i psoty z porami roku, jesienią dzieci się nie nudzą - zabawy oparte na humorystycznych tekstach literackich, już świąt nadszedł czas- koncerty rodzinne, w poszukiwaniu świętego Mikołaja, pasowanie na przedszkolaka, w karnawale same bale, mam talent i odwagę - prezentacja uzdolnień dzieci, spotkanie w krainie bajki i baśni. Przedszkole realizuje własne projekty edukacyjne : „Aby przedszkolny start był przyjazny i radosny". "W jaki sposób przedszkole może zainteresować małego człowieka rozwojem kompetencji społeczno - obywatelskich oraz patriotyzmem ?" Program autorski Rady Pedagogicznej pt: "Wspólnie z dziećmi i rodzicami chronimy środowisko przyrodnicze". Innowację pedagogiczną pt „Czytające przedszkole i dom" Innowację pedagogiczną pt" Jestem odpowiedzialny więc uczę się prawidłowych. kulturalnych zasad i zachowań żywieniowych "

10. Najstarsze dzieci uczestniczą w różnych formach konkursów, występów, prezentacji o zasięgu przedszkolnym, miejskim, ogólnopolskim.

Osiągnięcia
Cieszymy się , że dzieci szybko darzą nas zaufaniem i aprobatą.Chętnie uczęszczają do przedszkola i aktywnie spędzają w nim czas. Szczególnie jesteśmy dumni z licznych nagród i wyróżnień które zdobywają nasze dzieci poprzez udział w różnotematycznych konkursach :plastycznych, przyrodniczych, literackich, matematycznych, recytatorskich o zasięgu przedszkolnym, miejskim i ogólnopolskim. Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli w Polsce, które otrzymało wyróżnienie w konkursie " Bezpieczna szkoła"
Dodatkowe zajęcia
W ramach realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi prowadzona jest : - terapia logopedyczna - terapia pedagogiczna, - indywidualne zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczycielki przedszkola . Wszystkie wymienione zajęcia są bezpłatne.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia uwagi
Czas pracy przedszkola można zmienić i dostosować do zgłoszonych potrzeb większości rodziców
Personel

Zatrudniamy :
7 nauczycieli dyplomowanych ,
 4 nauczycieli mianowanych

1 nauczyciela kontraktowego

1 nauczyciela stażystę
1 pracownika administracji
8 pracowników obsługi.
specjalistów : logopeda, terapeuta  Integracji Sensorycznej,  terapeuta  rewalidacji, terapeuta  terapii pedagogicznej.
Nauczyciele pracują nowoczesnymi metodami pracy ,na bazie m.in. własnych program autorskich. Dostosowują edukację i wymagania do poziomu indywidualnego rozwoju każdego dziecka. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola ukończyli szkolenie - "Przedszkole na piątkę - standardy jakości pracy z dziećmi", które z powodzeniem stosują i wykorzystują w codziennej pracy

Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Ostatni tydzień sierpnia o ile w tym czasie przedszkole nie sprawuje wakacyjnego dyżuru.
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole nr 15
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, ul. Grabowa 20
NIP odbiorcy opłat
764 26 37 659
Wystawca
Publiczne Przedszkole Nr 15
Adres wystawcy
64-920 Piła, ul. Grabowa 20
Historia

Przedszkole rozpoczęło działalność od 1.09.1980 r.

Koła zainteresowań
  Dodatkowe ofert w ramach prowadzonej edukacji ,organizowane są dla dzieci ze szczególnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
20 1020 3844 0000 1402 0139 0657
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
20 1020 3844 0000 1402 0139 0657
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe