Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka
Adres
Jana Brzechwy 10, 64-920 Piła
Telefon
67 212-40-53
Fax
67 212-40-53
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marlena Drozdowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Główne wejście do budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
  • Plac zabaw Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
  • Teatr Kamishibai dla dzieci
  • Szachy w grupie dzieci starszych
  • Zabawa klockami Lego " Metoda 6 klocków"
  • Zajęcia muzyczne w grupie przedszkolnej
  • Klub Młodego Odkrywcy w przedszkolu
Opis
Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile istnieje od 1980 roku i mieści się przy ulicy Jana Brzechwy 10. Przedszkole znajduje się w oddalonej od centrum miasta, spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych. Bliski dostęp do lasu sprawia, że nasi wychowankowie mają częsty kontakt z przyrodą. Cisza i zieleń są to nieodłączne elementy prawidłowego rozwoju dziecka. Placówka posiada duży, zielony, nowocześnie wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny ogród, który pozwala na częste organizowanie zabaw na świeżym powietrzu. Na jego terenie odbywają się także festyny rodzinne oraz zawody z uczniami klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 3 w Pile. Stała, wieloletnia współpraca z sąsiadującą szkołą pozwala na łagodne przekraczanie progu szkolnego przez naszych absolwentów. Nasze przedszkole posiada gabinet terapeutyczny dostosowany do pracy z dziećmi wytypowanymi           w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas programy terapeutyczne, realizowane podczas bezpłatnych zajęć indywidualnych :zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna. Dysponujemy przestrzennymi           i estetycznie urządzonymi salami zabaw. Do budynku przedszkolnego jest wejście z domofonem  co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Teren przedszkola jest monitorowany przez 24 godziny. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć   w zajęciach rytmiki oraz innych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W przedszkolu realizowany jest podstawowy program edukacyjny. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielki wykorzystują programy autorskie, innowacje pedagogiczne, stosują twórcze  i aktywne metody pracy. Organizujemy wycieczki do zakładów pracy, instytucji oraz do Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Współpracujemy m.in. z: Oddziałem Dziecięcym przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile, Nadleśnictwem „Zdrojowa Góra”, Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji. Organizujemy uroczystości i spotkania              z udziałem rodziców i dzieci, są to m. in.: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Matki, Dzień Babci, bale karnawałowe, występy wychowanków w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji , festyny rodzinne, zajęcia otwarte. W ciągu roku dzieci uczestniczą w licznych przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych oraz w wycieczkach do miejsc związanych z kulturą. Dla dzieci nowoprzyjętych prowadzimy dni adaptacyjne oraz dni otwarte w celu zapoznania z placówką i personelem. Dbamy o prawidłowe odżywianie dzieci. Posiłki przygotowywane są różnorodnie a podawane estetycznie i kolorowo dodatkowo zachęcają do spożycia. W roku szkolnym 2022/2023 będą przyjmowane dzieci 3-6 letnie.  Naszym wychowankom zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania, przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw. Staramy się, aby opuszczając mury przedszkola byli otwarci na kontakty z innymi ludźmi, żeby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata. Naszym sukcesem jest dobre przygotowanie absolwentów do adaptacji i osiągania sukcesów w szkole.
Osiągnięcia
Przedszkole prowadzi systematyczne działania mające na celu osiąganie przez dzieci wielokierunkowego rozwoju. Wypracowane przez placówkę standardy edukacyjne określające profil absolwenta, spełniają oczekiwania środowiska. W placówce duży nacisk kładzie się na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Prowadzone różnorodne formy współpracy sprzyjają integracji środowiska przedszkolnego. Placówka organizuje oraz przystępuje do różnego rodzaju konkursów miejskich i ogólnopolskich. Uzyskane certyfikaty, dyplomy i podziękowania zaświadczają o dużej aktywności placówki w działaniach środowiskowych. W placówce promuje się działalność innowacyjną. Dobra praktyka obejmuje szeroki zakres działań przedszkolaków w zakresie umuzykalnienia, kształtowania właściwych postaw fizycznych, przyrodniczych; rozwijane są zainteresowania dzieci dotyczące teatru, szeroko pojętej sztuki oraz technologii komputerowej.
Dodatkowe zajęcia
- joga dla dzieci
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do potrzeb większości rodziców.
Koła zainteresowań
Biorąc pod uwagę różnorodność zainteresowań dzieci, przedszkole proponuje im działania w ramach organizowanych kół: matematycznego. teatralnego, przedszkolnej orkiestry, relaksacji ruchowej z wykorzystaniem systemu jogi.
Historia
Przedszkole zostało wybudowane w 1980 r. przez rzemieślników zrzeszonych w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Pile w darze Dzieciom pilskim. Spółdzielnia przyjęła patronat nad przedszkolem w dniu 14 października 1982 r. i sprawowała go do 1992 r., kiedy to opiekę nad placówkami oświatowymi przejął Urząd Miasta Piły. Placówką kierowało trzech dyrektorów: w latach 1980-1982 obowiązki pełniła pani mgr Wiesława Sztaba w latach 1982-2004 obowiązki pełniła pani mgr Janina Stadnik. 7 października 2010r. odbyła się uroczystość nadania imienia naszej placówce: „Publiczne Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka". Obecnie placówką kieruje pani mgr Marlena Drozdowska. Funkcję zastępcy sprawuje pani mgr Lucyna Kwiatkowska.
Personel
Kadra pedagogiczna placówki, to zespół nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, systematycznie pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Grono pedagogiczne preferuje model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, umiejętnie wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Cały personel przedszkola systematycznie uczestniczy w szkoleniach podnoszących ich wiedzę z zakresu m.in z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony danych osobowych, a ponadto obsługa bloku żywieniowego - z zakresu prawidłowego żywiania dzieci w wieku przedszkolnym.
Organ prowadzący
Gmina Piła
Wystawca
Gmina Piła
Adres wystawcy
64-920 Piła, ul. Jana Brzechwy 10
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, ul. Jana Brzechwy 10
NIP odbiorcy opłat
NIP: 7642614167
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
20 1020 3844 0000 1102 0139 0707
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
20 1020 3844 0000 1102 0139 0707
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe