Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 13
Adres
Kraszewskiego 2, 64-920 Piła
Telefon
67 212-28-80
Fax
67 212-28-80
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Krystyna Żelazna-Wójcik
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 13
Opis
1. Budynek parterowy, z odrębnym placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych. 2. Sześć oddziałów dziewięciogodzinnych usytuowanych w przestronnych, jasnych salach, wyposażonych w sprzęt i pomoce edukacyjne z certyfikatami 3. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ciepły i życzliwy personel pomocniczy 4. Bogaty zestaw programów edukacyjnych, w tym autorskich, zgodnych z podstawą programową; innowacje pedagogiczne 5. Szeroki zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym nad realizacją zadań statutowych
Osiągnięcia

1. Staramy się, aby dzieci czuły się u nas ważne, akceptowane, radosne i bezpieczne! - przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu "Chronimy dzieci" i , po spełnieniu wymagań, uzyskało certyfikat "Chronimy dzieci".

2. Mamy niepowszedni, bardzo efektywny program adaptacji dziecka i rodzica do przedszkola, realizowany od wielu lat w okresie od kwietnia do czerwca każdego roku w formie cotygodniowych spotkań. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej.

3. W edukacji kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój, zgodny z potencjałem dziecka, dobre przygotowanie do szkoły, bezpieczeństwo i  postawy prospołeczne. W szerokim zakresie i we wszystkich grupach wiekowych uczymy dzieci programować - skutecznie realizujemy wiele projektów o takim charakterze, o których więcej można przeczytać na naszej stronie internetowej.


Dodatkowe zajęcia
zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno-kompensacyjne realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w ramach podstawy programowej: zajecia muzyczno-rytmiczne, zabawy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajecia artystyczno-plastyczne; zabawy z językiem angielskim; zajęcia teatralne; zajęcia przyrodniczo-badawcze, z zakresu matematyki, programowania, kreatywności i przedsiębiorczości; edukacja społeczna, kształcenie postaw moralnych, wychowanie do wartości
Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia placówki mogą co roku ulegać zmianie.Zależy to od potrzeb określanych przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz od możliwości organizacyjnych .
Historia
Przedszkole powołane do życia w 1980 roku jako placówka czterooddziałowa. Obecnie w przedszkolu mieści się sześć oddziałów.
Personel

Wszyscy pracujący u nas nauczyciele legitymują się wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym  o specjalności: wychowanie przedszkolne. Ponadto pośród naszych pedagogów mamy specjalistów z zakresu: terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej. Zatrudniamy także nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela religii.

Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Do tej pory corocznie spotkania adaptacyjne odbywały się raz w tygodniu od kwietnia do czerwca. Obecnie, w  związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną , taki charakter adaptacji nie jest możliwy. Na stronie przedszkola we właściwym czasie umieścimy informacje o ewentualnych sierpniowych dniach otwartych. 
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
16 1020 3844 0000 1102 0139 1846
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
16 1020 3844 0000 1102 0139 1846
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile
Adres odbiorcy opłat
ul. Kraszewskiego 2, 64-920 Piła
NIP odbiorcy opłat
764 26 37 599
Wystawca
Publiczne Przedszkole Nr 13 w Pile
Adres wystawcy
ul. Kraszewskiego 2, 64-920 Piła
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe