Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 12
Adres
Reja 11, 64-920 Piła
Telefon
67 213-27-74
Fax
67 213-27-74
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Miszczak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
 • Publiczne Przedszkole Nr 12
Opis
Ogólne informacje o przedszkolu: Publiczne Przedszkole nr 12 w Pile jest placówką zlokalizowaną na Osiedlu Górnym - ul. Reja 11, na terenie którego funkcjonują oddziały integracyjne. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do tych oddziałów na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku: od 3 do 6 lat, dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać do 9 roku życia. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci 2,5 letnie. Położenie przedszkola – blisko lasu, w centrum rozwijającego się osiedla sprzyja – różnorodnym działaniom edukacyjnym o charakterze kształcącym, poznawczym, proekologicznym i integracyjnym. W celu ułatwienia dzieciom adaptacji w nowym środowisku i zminimalizowania związanego z tym stresu w przedszkolu organizowane są w czerwcu i sierpniu dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych. Ponadto w ciągu roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i grupowych, spotkaniach problemowych, zebraniach informacyjnych oraz spotkaniach zespołów psychologiczno-pedagogicznych. Baza i wyposażenie przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 12 jest jedną z większych placówek w Pile. Budynek przedszkola jest piętrowy, wolnostojący, otoczony dużym ogrodem, gdzie zorganizowany jest plac zabaw dla dzieci. Jest on systematycznie zazieleniany, modernizowany i doposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci starszych i młodszych. W roku szkolnym 2019/2020 budynek przedszkola był poddany kompleksowej termomodernizacji. Kadra przedszkola: Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - nauczycieli i specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających. Praca dydaktyczno – wychowawcza: oparta jest na Podstawie Programowej i Programie Wychowania Przedszkolnego. W codziennej pracy dydaktycznej wykorzystujemy również własne projekty i programy autorskie, które sprzyjają wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi każdego wychowanka. Jesteśmy placówką, która aktywnie bierze udział w różnorodnych konkursach o zasięgu lokalnym i krajowym a także sami jesteśmy ich organizatorami m.in.: konkurs matematyczny: „ Z matematyką na Ty”, projekt Dobrych Uczynków "Ziarenka Dobra". Promujemy placówkę w środowisku lokalnym poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami i zakładami pracy oraz aktywnym udziale w życiu miasta. Od kilku lat jesteśmy współorganizatorami festynu osiedlowego „ Bieg Pokoleń - Raz do roku wokół bloku”. Czas pracy przedszkola dostosowany jest w danym roku szkolnym do potrzeb rodziców: W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole czynne jest w godzinach od 6 do 16.30. Godziny pracy przedszkola są co roku dostosowywane do potrzeb rodziców. Wyżywienie: Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie (3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek).  Przyrządzane posiłki są wysokokaloryczne, pełnowartościowe i zgodne z normami żywienia dzieci. Przedszkole nie prowadzi specjalnej kuchni dietetycznej ale istnieje możliwość wyeliminowania z diety pewnych pokarmów i zastąpienia innymi u dzieci uczulonych na niektóre produkty żywnościowe (np. nabiał, cytrusy). Zajęcia dodatkowe - nieodpłatne: zajęcia rewalidacyjne (dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna. Naszym atutem są działania, które sprawiają, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku i jego rodzinie. W pracy pedagogicznej kierujemy się dobrem dziecka preferując zasadę szczęśliwego dzieciństwa, wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych. Więcej informacji i zdjęć na temat pracy naszej placówki znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola: https://publiczneprzedszkole12.pila.pl
Osiągnięcia
1. W naszych oddziaływaniach dziecko, jego bezpieczeństwo i sukcesy są najważniejsze. 2. Atutem przedszkola jest partnerstwo z rodzicami, tolerancja i pomoc słabszym. 3. Priorytetom są dla nas także: dobre przygotowanie do szkoły (nauka pisania i czytania) oraz osiąganie wysokiego poziomu umiejętności matematycznych - wszystkie grupy wiekowe systematycznie realizują program wspomagający E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej: "Dziecięca matematyka". 4. Skutecznie realizujemy wiele projektów i innowacji, o których więcej można przeczytać na naszej stronie internetowej.

1.      

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia prowadzone w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna,  zajęcia z integracji sensorycznej a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne.
Godziny otwarcia od
06:00 do 16.30
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy placówki w danym roku są dostosowane do potrzeb większości rodziców.
Personel
Wszyscy pracujący u nas nauczyciele legitymują się wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym  o specjalności: wychowanie przedszkolne. Ponadto pośród naszych pedagogów mamy specjalistów z zakresu: terapii pedagogicznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalnej,  Zatrudniamy także nauczyciela języka angielskiego i nauczyciela religii.
Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Do tej pory corocznie spotkania adaptacyjne odbywały się w czerwcu i sierpniu. Obecnie, w  związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną , taki charakter adaptacji nie jest możliwy. Na stronie przedszkola we właściwym czasie umieścimy informacje o ewentualnych sierpniowych dniach otwartych. 
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, ul.Reja11
NIP odbiorcy opłat
764-26-37-613
Wystawca
Publiczne Przedszkole Nr 12
Adres wystawcy
64-920 Piła, Reja 11
Historia
Przedszkole powołane do życia w 1980 roku. Obecnie w przedszkolu mieści się siedem oddziałów w tym cztery oddziały integracyjne.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
28 1020 3844 0000 1402 0139 1192
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
28 1020 3844 0000 1402 0139 1192
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe