Piła
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 11
Adres
św. Jana Bosko 2, 64-920 Piła
Telefon
67 351-76-65
Fax
67 351-76-65
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Ewa Ratajczyk
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
  • Publiczne Przedszkole Nr 11
Opis
Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile pod patronatem Ligi Ochrony Przyrody promuje w środowisku idee zdrowego modelu życia realizując program edukacji ekologicznej. Placówka rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci stosując nowatorskie metody pracy z dziećmi. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W przedszkolu funkcjonują grupy dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieciom proponuje się 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, respektując zalecenia lekarzy dotyczące żywienia. Dzieci w naszym przedszkolu uczą się samodzielności, wspólnej, zgodnej zabawy, rozwijają umiejętności plastyczne, muzyczne, językowe, matematyczne, ruchowe i konstrukcyjne. Bawią się w ekologów i zdobywają dużą wiedzę o przyrodzie. Ćwiczą pamięć, uwagę              i koncentrację. Uzyskują dojrzałość szkolną i osiągają znaczne sukcesy w dalszej edukacji. Uczestniczą w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych: Góra Grosza, akcjach charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych, olimpiadach edukacyjnych, konkursach regionalnych i ogólnopolskich, wycieczkach przyrodniczych.
Osiągnięcia
Dzieci biorą udział w: - Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej "Akademia Aquafresh", Ogólnopolskim Programie mającym w założeniu dbanie o środowisko naturalne "Kubusiowi Przyjaciele Natury"; - realizacji programów edukacyjnych "Czyste powietrze wokół nas".
Dzieci zdobyły: - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Anioły i aniołki bożonarodzeniowe"; - 4 wyróżnienia na ogólnopolskim konkursie plastycznym "Plastuś" zorganizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie; - III miejsce na szczeblu wojewódzkim             w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Muzeum Okręgowe w Pile "Mój choinkowy anioł", III miejsce w Konkursie ustanowionym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego "Bądź eko, działaj eko!".
1.     Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
2.    
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
3.    
Nauczyciele diagnozują i analizują własne zasoby i potrzeby.
4.    
W przedszkolu prowadzi się analizę zasobów środowiskowych oraz potrzeb środowiska na podstawie wcześniejszego planowania współpracy.
5.    
Podjęta współpraca ze środowiskiem jest podparta potrzebami, możliwościami i sytuacją społeczną dzieci przedszkolnych co zapewnia    atrakcyjną i aktywną realizację przyjętych programów.
6.    
Celowa i skuteczna współpraca przedszkola i środowiska lokalnego ma wpływ w szczególności na przyrost kompetencji dzieci.

 

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna,  rytmika.
Godziny otwarcia od
06:30 do 16.30
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy placówki dostosowane są do potrzeb większości rodziców w danym roku szkolnym.
Personel
W przedszkolu zatrudniona jest wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel języka angielskiego i nauczyciel religii.
Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
09 czerwca 2022r. (czwartek) od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na "Dzień Otwarty" dla dzieci nowo przyjętych na rok szkolny 2022/2023
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
23 1020 3844 0000 1602 0139 1184
Odbiorca opłat
Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła ul. św. Jana Bosko 2
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe