Piła
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
Adres
Roosevelta 12, 64-920 Piła
Telefon
67 212 33 94
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
BARBARA OCHOCKA
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Główne wejście do oddziałów przedszkolnych
  • hol główny
  • Sala zajęć "Biedronki"
  • Sala zajęć "Pszczółki"
  • Sala zajęć "Motylki"
  • Sala zajęć  "Stokrotki"
Opis

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile powstały 1 września 2021 r. na skutek likwidacji przedszkola nr 7 i przeniesienia go do budynku szkoły. W nowym, wybudowanym budynku do dyspozycji rodziców mamy cztery oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat, a w uzasadnionych przypadkach do lat 8, w dwudziestoosobowych grupach. Kontynuujemy tradycje ponad 70 lat  doświadczeń, mając bogaty dorobek zawodowy funkcjonujemy w atmosferze życzliwości i zrozumienia dla dzieci i ich rodziców. W oddziałach przedszkolnych obowiązuje Kodeks postępowania etycznego pracowników naszego przedszkola. Nasze sale zajęć są estetyczne i bardzo dobrze przygotowane do edukacji przyszłości. Posiadamy bogato wyposażoną salę gimnastyczną i nowy przedszkolny plac zabaw. 

 Każde dziecko akceptujemy takim, jakim jest. W tym celu opracowujemy i wdrażamy szereg innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych , w tym programy własne wspierające podstawę programową. Wszystkie te programy oraz inne opracowania metodyczne, a także nasze osiągnięcia są opisane na naszej stronie internetowej. Realizujemy międzynarodowe programy edukacyjne korzystając z platformy eTwinning.
Dzieci zgodnie z ustawą od 1 września 2017 r. są objęte obowiązkiem nauki języka nowożytnego- w naszych oddziałach jest to język angielski. Dodatkowo jeszcze w grupach wprowadzamy elementy dwujęzyczności, co pozwala naszym przedszkolakom rozwijać umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Organizujemy pomoc psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem MEN.W ramach tej pomocy prowadzone są bezpłatnie zajęcia z logopedii oraz kształcenia specjalnego na podstawie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

"Wszystkiego , co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy, zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicach...” ( Robert Fulghum )

Kontakty zagraniczne

Jako Przedszkole w latach 2013-2014 zrealizowałyśmy projekt unijny " Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu" nr WND-POKL.03.03.04-00-165/12 jako jedno z 80 wybranych placówek w całej Polsce. W latach 2016-2018 zrealizowaliśmy projekt Erasmus+ Gdy mnie wspierasz świat otwierasz" nr 2016-1-PL01-KA101-024425, który wniósł w naszą ofertę edukacyjną zmianę na miarę europejskiego przedszkola. Od 2019 r. realizujemy projekt Erasmus+ "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" współpracując z przedszkolami z Grecji i Hiszpanii. Obecnie jesteśmy organizatorami Job shadowing dla europejskich przedszkoli w ramach projektu Erasmus+. Na szkolenia przyjeżdżają do nas nauczyciele z różnych stron świata, np. z Hiszpanii 6 zespołów nauczycieli, z Francji 1 zespół. Czujemy się ambasadorami pilskiej edukacji przedszkolnej w Europie. Mamy międzynarodowych partnerów i z nimi wymieniamy doświadczenia, korzystamy ze sprawdzonych form i metod pracy w uzyskiwaniu efektów w pracy z małym dzieckiem. 

Te doświadczenia zabrałyśmy do nowych oddziałów przedszkolnych w szkole i z nich korzystamy w codziennej pracy z małym dzieckiem.

Historia
Od 1 września 2021 roku piszemy nowy rozdział historii naszych oddziałów przedszkolnych i wiemy , że z pomocą rodziców, wsparciem życzliwych osób i naszymi przedszkolakami napiszemy piękne karty tej historii.
Koła zainteresowań
Oddziały przedszkolne są otwarte na wszelkie działania innowacyjne, również te w zakresie prowadzenia dodatkowych zajęć dla uzdolnionych 5-6-letnich dzieci. Mali artyści rozwijają swoje pasje na zajęciach koła plastycznego.
Godziny otwarcia od
6:30 -16:30
Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte
Organizujemy dni otwarte, jednakże z uwagi na stan epidemiczny te czynności są zawieszone do odwołania.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
14 1020 3844 0000 1502 0138 9261
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
14 1020 3844 0000 1502 0138 9261
Odbiorca opłat
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, ul. Roosevelta 12
NIP odbiorcy opłat
764-11-00-911
Personel
Zapewniamy opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry o dodatkowych specjalnościach.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe