Piła
Przedszkole
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich
Adres
aleja Niepodległości 18, 64-920 Piła
Telefon
67 212 33 78
Fax
67 212 33 78
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Gulińska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich
  • Sala gimnastyczna tylko dla przedszkolaków
  • "Ścianki wspinaczkowe"
  • Widok szkoły
Opis

Nowe oddziały przedszkolne znajdują się w wyremontowanej części parterowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich. Część przedszkolna została oddzielona od pozostałej strefy szkolnej, posiada osobne wejście, wyjście na plac zabaw oraz nowoczesną salę gimnastyczną. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci w wieku: od 3 do 6 lat. Grupy liczą po 20 dzieci i tworzone są w zależności od wyników aktualnego naboru. W roku 2022/23 funkcjonują 4 grupy:

Oddział I - 3/4 latki

Oddział II - 4/5 latki

Oddział III - 5/6 latki

Oddział IV - 5/6 latki

Podczas pobytu dzieci mają zapewnione wyżywienie w formie 3 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie i obiad. Posiłki wydawane są dzieciom cztery razy w ciągu dnia - obiad został rozdzielony - osobno II danie i zupa z przerwą czasową. Praca dydaktyczno – wychowawcza przedszkola oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele w oddziałach przedszkolnych realizują „Program wychowania przedszkolnego” Wiesławy Żaby – Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo (wydawnictwo Grupa MAC S.A. 2020). Dodatkowo w poszczególnych grupach realizowane są projekty i programy autorskie oraz zewnętrzne, m.in. "Kubusiowi przyjaciele natury", „Czyste powietrze wokół nas”, "Skąd się biorą produkty ekologiczne", "Mamo, tato – co Wy na to?", "Książka dla przedszkolaka" i wiele innych. 

Przedszkolaki biorą udział w różnorodnych akcjach, międzyprzedszkolnych konkursach, zawodach sportowych, imprezach i wycieczkach. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści wspierają rodzinę w działaniach wychowawczych. W ciągu roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i grupowych, zebraniach oraz spotkaniach problemowych i integracyjnych.

Wszystkie dzieci objęte są nauką języka angielskiego w wymiarze 2 zajęć tygodniowo.Tradycją przedszkola jest także rozwijanie u dzieci zainteresowań językowych poprzez prowadzenie zabaw i zajęć w języku niemieckim.

Umiejscowienie oddziałów przedszkolnych w budynku szkoły i ścisła współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej sprzyja prawidłowej adaptacji dzieci na kolejnym etapie edukacji.

Organ prowadzący
Gmina Piła
Drzwi otwarte

W czasie zagrożenia epidemicznego nie organizuje się spotkań w ramach drzwi otwartych.  

Godziny otwarcia od
6.30 do 16.30
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia oddziałów przedszkolnych mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb większości rodziców w danym roku szkolnym i możliwości organizacyjnych.
Dodatkowe zajęcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest m.in. w formie zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rozwijających indywidualne uzdolnienia dzieci.

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
46 1020 3844 0000 1802 0139 2224
Historia
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 funkcjonują od 1 września 2019 r.
Personel

W oddziałach przedszkolnych pracują doświadczeni nauczyciele z wykształceniem magisterskim - z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności: wychowanie przedszkolne oraz edukacja wczesnoszkolna. Część kadry to byli pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 8 w Pile.

W grupie dzieci najmłodszych zatrudniony jest pracownik na stanowisku: pomoc nauczyciela.

Osiągnięcia

Realizacja dodatkowych programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz rozwijających zainteresowania literackie, przyrodnicze i artystyczne.

Stosowanie innowacyjnych działań edukacyjnych.

Udział dzieci w konkursach, akcjach, kampaniach oraz imprezach o zasięgu miejskim i ogólnokrajowym.

Codzienne osiągnięcia publikowane są na stronie Facebook: Oddzialyprzedszkolnesp5pila

Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
46 1020 3844 0000 1802 0139 2224
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2023/2024
80
Odbiorca opłat
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
Adres odbiorcy opłat
64-920 Piła, aleja Niepodległości 18
Wystawca
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile
Adres wystawcy
64-920 Piła, aleja Niepodległości 18
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe