Ozimek
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Antoniowie
Adres
Powstańców Śląskich 17, Ozimek, 46-040 Antoniów
Telefon
774651444
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
  • Szkoła Podstawowa w Antoniowie
Języki
angielski, niemiecki
Historia

W Antoniowie znajduje się 8-klasowa Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, prowadzona przez samorząd gminny. 

W 1781 r. wybudowano w Antoniowie pierwszy budynek szkolny. W 1822 r. w Antoniowie wybudowano budynek szkoły, w której zatrudniony był

1 nauczyciel i 1 pomocnik; do szkoły uczęszczali także uczniowie z Jedlic i Schodni. Budynek składał się z 2 sal lekcyjnych i mieszkania dla nauczycieli. Kolejny budynek szkolny wybudowano w 1880 roku. W 1906 r. w miejscowości wybudowano nowy, murowany budynek szkoły.

W 1989 r. Państwowa Inspekcja Pracy nakazała rozbiórkę jednego ze starych budynków szkolnych. Uczniowie, którzy do niego uczęszczali, mieliby być dowożeni do szkół w innych miejscowościach, więc postanowiono wybudować nowy budynek szkolny – zawiązano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, a w prace związane z budową zaangażowała się m.in. Huta Szkła „Jedlice”, będąca jej zakładem opiekuńczym. 24 października 1993 r. odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego. Budowę ukończono w 2001 r. a w proces ten zaangażowały się dodatkowo Mniejszość Niemiecka i Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego. 17 stycznia 2003 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie szkoły.

Źródło: wikipedia