Ozimek
Ozimek
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
UCHWAŁA NR XLVI/294/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Oświadczenie dotyczące kandydata
Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata
Oświadczenie dotyczące szkoły najbliższej miejsca zamieszkania
Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Oświadczenie dotyczące rodziny wspierającej rodziców/opiekunów prawnych kandydata