Ozimek
Ozimek
Dokumenty
Nazwa Plik
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Zarządzenie Nr OR.0050.15.2024 Burmistrza Ozimka z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
Uchwała Nr LVII/542/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku
Oświadczenie dotyczące kandydata
Oświadczenie dotyczące rodzeństwa kandydata
Oświadczenie dotyczące szkoły najbliższej miejsca zamieszkania
Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Oświadczenie dotyczące rodziny wspierającej rodziców/opiekunów prawnych kandydata