Ozimek
Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach
Adres
Szkolna 5, 46-043 Dylaki
Telefon
774651442
Fax
774651442
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Pluta
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Konkursy
 • Konkurs piosenki
 • Z wizytą w bibliotece
 • Zajęcia z rybką w roli głównej
 • DEN
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach
 • Nasze Misie w Peru
 • Nasze pierwszaczki
 • Kraków
 • Warszawa
 • święto Misia
 • apel
Opis

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach w granicach swojego obwodu obejmuje miejscowości Dylaki i Biestrzynnik.
Jest zlokalizowana w centrum, jej teren jest ogrodzony i zadbany. Warunki lokalowe umożliwiają w pełni realizację podstawy programowej, a także oferty zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła dysponuje 8 salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice lub ekrany interaktywne, odnowioną, zastępczą salą gimnastyczną, pełnowymiarowym boiskiem z nawierzchnią tartanową, boiskiem trawiastym, biblioteką z bogatym księgozbiorem, nowoczesną pracownią informatyczną. Uczniowie klas młodszych mają możliwość korzystania z placu zabaw, który powstał w ramach programu "Radosna Szkoła". Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowe pomoce dydaktyczne  pozyskane w toku realizacji wielu projektów, w których szkoła uczestniczyła: "Indywidualizacja, szansą na lepszy start", "Szkoła pełna pomysłów", "Fascynujący świat nauki i technologii", "Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki", "Aktywna tablica". Umożliwia to uczestnictwo zainteresowanych dzieci w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, a także w zajęciach sportowych.

Ważnym elementem życia szkoły są liczne imprezy okolicznościowe i cykliczne, przyczyniające się do ściślejszej integracji ze środowiskiem lokalnym, którego szkoła jest ważnym elementem.

Języki
angielski, niemiecki
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Kwalifikują się do etapu wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego zdobywając tytuł laureata. W konkursach recytatorskich - Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję", fotograficznych, muzycznych, plastycznych zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia. Nasi uczniowie osiągają również sukcesy w turniejach i zawodach sportowych.
Organizujemy konkursy międzyszkolne: "Gminny konkurs matematyczny", "Międzyszkolna rewia piosenki".
Sześciolatek w pierwszej klasie

Dzieci sześcioletnie uczęszczające do klasy pierwszej zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli, pedagoga i logopedy. Nauka odbywa się w salach przygotowanych dla mniejszych dzieci. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 7:45. W świetlicy szkolnej dzieci mają zapewnioną opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych od godziny 12:25 do 15:30.Zajęcia pozalekcyjne

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. W ramach zajęć proponujemy:

- kółko plastyczne

- kółko muzyczne

- kółko kaligraficzne

- kółko polonistyczne

- kółko z języka niemieckiego

- kółko turystyczno - krajoznawcze

Dzięki takim projektom jak: "Szkolny Klub Sportowy", "WF z AWF" lub "Umiem pływać" dzieci korzystają z możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań sportowych.

Ponadto zapewniamy zajęcia wspierające rozwój uczniów i wyrównujące szanse edukacyjne:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia terapii pedagogicznej

- opiekę logopedy

- opiekę pedagoga

Dojazd
Dla uczniów z Biestrzynnika zapewniony jest dojazd autobusem.
Drzwi otwarte
Każdego roku organizujemy dni otwarte dla dzieci, które rozpoczną naukę we wrześniu.
Zachęcamy do poznania oferty proponowanej przez szkołę, warunków jakie w niej panują, sposobu organizacji zajęć i nauczycieli.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe