Ozimek
Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
Adres
Częstochowska 26, 46-040 Ozimek
Telefon
774651919
Fax
774651919
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Wronowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Noc w szkole -czerwiec
 • Noc w szkole - czerwiec
 • noc w szkole - listopad
 • zabawy z piłką KIN
 • Zabawy z piłką KIN
 • praca na projekcie profilaktycznym
 • praca na projekcie profilaktycznym
 • eksperymenty uczniów
 • eksperymenty uczniów
 • sadzimy fasolki
 • Święto Pluszowego Misia
 • lekcja muzyki
 • z wizytą w Rymarovie w Czechach
 • gotowanie w Czechach
 • zawody w unihokeja w czeskim Rymarovie
 • projekt czytelniczy
 • pasowanie na czytelnika
 • przyrzeczenie czytelnika
 • projekt czytelniczy
 • szkolna stołówka-pyszne obiady
 • zabawa karnawałowa w klasach młodszych
 • zabawa karnawałowa w klasach młodszych
 • zabawa karnawałowa w klasach młodszych
 • pyszne obiady
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
 • Tegoroczny Dzień Otwarty
Opis

Idealna szkoła dla Twojego dziecka.
Nowoczesne metody nauczania. Poczucie bezpieczeństwa.

Dysponujemy:

 • salą gimnastyczną
 • boiskiem
 • salką gimnastyki korekcyjnej
 • świetlicą (czynna w godz. 6.30-8.45; 11.45-16.00
 • szkolną stołówką
 • biblioteką
 • nowoczesną pracownią komputerową

PSP nr 1 oferuje Twojemu dziecku świetne warunki nauczania z pełnym zapleczem.

Uczymy nowoczesnymi metodami, oferujemy ciekawe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, dlatego nasi uczniowie osiągają świetne wyniki na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową (średnia punktacja wyższa niż średnia gminy, województwa i kraju).

Co roku nasi najlepsi uczniowie za wysoką średnią ocen i osiągnięcia w wojewódzkich konkursach oraz bardzo dobre wyniki testu kompetencji otrzymują statuetki:

"PRYMUS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OZIMKU" oraz STYPENDIA BURMISTRZA OZIMKA

Języki
angielski, niemiecki, rosyjski
Historia

Z kart starej kroniki szkolnej:

"...Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku prastare ziemie Śląska wróciły do ojczyzny. Spełniły się marzenia śląskich działaczy i poetów. Na starej piastowskiej ziemi rozbrzmiewa znów swobodnie mowa ojczysta. Mimo wielowiekowego tępienia polskości na tych ziemiach, ludność tutejsza nie zapomniała mowy pradziadów. Starsze pokolenie posługuje się piękną śląską gwarą, w której staropolskie wyrazy nie uległy zmianie od stuleci. Do szkoły przychodzą dzieci, które nieudolnie posługują się językiem polskim, wstawiając niejednokrotnie wyrazy niemieckie w miejsce brakujących im jeszcze słów polskich.

Pierwszym kierownikiem szkoły, który objął poniemiecką placówkę w Ozimku był pan Tadeusz Witkowski. Z żoną Haliną oraz nauczycielką Bronisławą Łysiakową rozpoczęli pracę w tutejszej szkole. W następnych latach grono nauczycielskie powiększa się, bo do szkoły przybywa coraz więcej dzieci. Już pięć sal lekcyjnych nie może pomieścić wszystkich uczniów. Powstaje projekt wybudowania nowoczesnej szkoły. W międzyczasie uczniowie najmłodszych klas uczą się w wynajętym budynku przy ul. Opolskiej.

Powstają mury nowej szkoły tysiąclecia - naszej szkoły..."

A to kilka najważniejszych dat z jej historii:

 • 1 września 1959 roku - uroczyste otwarcie nowej szkoły, w której dyrektorem jest pan Józef Zubrzycki,
 • styczeń 1964 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Józef Derda,
 • rok szkolny 1967/68 - zakończenie prac przy modernizacji boiska szkolnego
 • 4 maja 1969 - nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej - Curie
 • 14 październik 1973 - ufundowanie szkole sztandaru przez Hutę Małapanew w Ozimku
 • wrzesień 1975 - dyrektorem zostaje pani Ewa Wrona,
 • 15 sierpnia 1985 - stanowisko dyrektora obejmuje pan Eugeniusz Grajdek.
 • 3 września 2007 - dyrektorem zostaje pani Danuta Kłysińska  do nadal.

 

Kontakty zagraniczne

W 2008 roku nawiązaliśmy współpracę międzynarodową  z Zakladni Szkola Rymarov w Czechach.  Co roku spotykamy, a nasze spotkania mają  na celu nawiązanie przyjaźni między dziećmi. Uczniowie z Czech przyjeżdżają na kilka dni do Ozimka, natomiast uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na kilka do Rymarova. Realizujemy wspólnie różnorodne międzynarodowe projekty edukacyjne ze środków Unii Europejskiej.  Podczas kilkudniowych spotkań odbywają się zajęcia sportowe, organizowane są wycieczki krajoznawcze, wspólnie realizujemy projekty profilaktyczne, zajęcia komputerowe i konkursy plastyczne. 

Przystąpiliśmy  także do międzynarodowego  projektu E-TWINNING, w ramach którego zrealizowaliśmy projekt „Przebudzenie dinozaurów” ze szkołami  HISZPANII, TURCJI i WŁOSZECH.

 

Drzwi otwarte
Co roku nasza szkoła organizuje DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI. Rodzice i przyszli nasi uczniowie mogą wówczas obejrzeć sale lekcyjne, stołówkę, świetlicę i bibliotekę, salkę do gimnastyki korekcyjnej, a także spotkać się z nauczycielami uczącymi w szkole oraz przyszłymi wychowawcami klas pierwszych.

TEGOROCZNY DZIEŃ OTWARTY

Na tegoroczny DZIEŃ OTWARTY przyszły przemiłe przedszkolaki ze swoimi rodzicami. Przybyłych powitała dyrektor szkoły i zaprosiła na występy dzieci, zwiedzanie szkoły i pyszne gofry do szkolnej stołówki. Mili goście zobaczyli krótki program artystyczny prezentujący naszą szkołę, przygotowany przez naszych uczniów. Potem rozpoczęło się zwiedzanie - przyszli pierwszoklasiści mogli zobaczyć nasze sale lekcyjne, usiąść w ławkach, a nauczycielki wychowania fizycznego przygotowały tor przeszkód, który sprawił dzieciom frajdę. W tajniki języka angielskiego wtajemniczały nauczycielki tego języka, prezentując możliwości wykorzystania tablic interaktywnych, tym razem do rozwiązywania zagadek i rebusów z dziećmi.  Dzieciaki  świetnie się bawiły w naszej wesołej i kolorowej świetlicy szkolnej. Dużo radości było podczas gry na XBOX-ie, dzieciom bardzo się nasze gry podobały. Także zabawy z małym robotem Photonem niezmiernie dzieci zainteresowały. Można było także pograć na nowoczesnych komputerach w naszej nowej pracowni komputerowej. Zapraszamy do naszej JEDYNKI!
Osiągnięcia- Mały karpik 2018  – konkurs plastyczny - etap wojewódzki –   II miejsce


- Mistrz pięknego czytania – konkurs czytelniczy - etap gminny

 – I miejsce

 -  III miejsce

 - wyróżnienie

 - wyróżnienie

- Dove Self-Esteem (budowanie pozytywnej samooceny)  - etap ogólnopolski –  laureaci

 

  Zawody sportowe

 

- Biegi drużynowe chłopców – etap gminny –  III miejsce

- Indywidualne biegi przełajowe – etap powiatowy  – IV miejsce

- Halowa piłka nożna – etap gminny  – III miejsce

- Indywidualne biegi przełajowe – etap wojewódzki  XII miejsce

- Sztafetowe biegi przełajowe – etap gminny –  dziewczęta – I miejsce, chłopcy - III miejsce

- Piłka siatkowa – etap gminny –  dziewczęta – I miejsce, chłopcy - III miejsce

- Dwa ognie – chłopcy – etap powiatowy  – I miejsce

 

Dojazd
Nie dotyczy
Zajęcia pozalekcyjne

Koła zainteresowań


KOŁO NAUKOWE - MATEMATYCZNE

KOŁO NAUKOWE - POLONISTYCZNE

KÓŁKA SZARADZISTY

KÓŁKO PLASTYCZNE

KÓŁKO MUZYCZNE

KÓŁKO MISYJNE

SKS-y

KÓŁKO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK I FANTAZJI 

Sześciolatek w pierwszej klasie

Sześciolatek w szkole to mądre wspieranie dzieciństwa. Dajmy mu się rozwijać, nauka szkolna będzie dla niego dobrodziejstwem i niesamowitą przygodą i zabawą.

Nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie sześcioletnich uczniów, sale są wyposażone w pomoce i zabawki.

Na lekcjach stosujemy metody i formy wykorzystujące różne rodzaje dziecięcej aktywności, w tym aktywność ruchową, prowadzone m.in. w sposób interaktywny – np. na dywanie.

Czas pracy świetlicy szkolnej ( 6.30-8.45; 11.30-16.00) dostosowany jest do potrzeb pracujących rodziców. Zajęcia prowadzone są w sposób przypominający zajęcia w przedszkolu. Jest czas na zabawę, odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu.

Oferujemy smaczne obiady w naszej stołówce szkolnej pod opieką wychowawców.

Nasi nauczyciele są odpowiednio wyszkoleni, program nauczania dostosowaliśmy do możliwości dzieci tak, aby zarówno sześciolatki jak i siedmiolatki czuły się w pierwszej klasie komfortowo.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe