Ozimek
Szkoła podstawowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
Adres
Ks. Maksymiliana Brolla 1, 46-042 Szczedrzyk
Telefon
774655151
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Beata Bogacz-Woźniak
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Opis

W roku szkolnym 2019/ 2020 projekt organizacyjny przewidywać będzie utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej.

Uczniowie mogą korzystać z:

 • obiadów w szkolnej stołówce,
 • opieki świetlicowej w godzinach od 6.30 - 9.00 oraz od 12.25 - 15.45; godziny pracy świetlicy są zawsze dostosowane do planu lekcji uczniów oraz do potrzeb i oczekiwań pracujących rodziców,
 • dowozów autobusem szkolnym,
 • nauki pływania w ramach projektu " Umiem pływać ",
 • sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz placu zabaw.

W szkole od wielu lat rodzice i uczniowie korzystają z dziennika elektronicznego LIBRUS.

Języki
angielski, niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzone są:

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,
 • zajęcia terapii pedagogicznej,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia terapii logopedycznej,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia z pedagogiem,
 • dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki oraz z języka niemieckiego i języka angielskiego dla uczniów klasy VIII, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowo w naszej szkole działa:

 • kółko plastyczno - artystyczne,
 • kółko języka niemieckiego,
 • biblioteka szkolna,
 • świetlica szkolna "Promyk".
Dojazd
Uczniowie mogą korzystać z dowozu autobusem szkolnym na zasadach opracowanych  przez Gminę Ozimek.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nasza placówka jest w pełni przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy I.
Osiągnięcia

Ważniejsze osiągnięcia placówki w ostatnich latach:

 • wysokie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych,
 • prowadzenie Szkolnej Galerii Plastycznej  im. Krystyny Gryc od 23 lat i systematyczne organizowanie wernisaży artystów plastyków z akcjami plastycznymi,
 • prowadzenie Szkolnej Izby Regionalnej,
 • wyposażenie klas  w tablice interaktywne, projektory, laptopy i dostęp do Internetu,
 • 10 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym  Leon  – zintegrowane umiejętności 10 miejsce / 3489; 11, 13, 15 miejsce / 3344 uczestników
 • tytuł laureata - Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego,
 • II miejsce, etap wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego,
 • Finalistka etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pt.: Festiwal Polskiej Piosenki,
 • Grand Prix w Wojewódzkim  Festiwalu Piosenki  Dziecięcej „Mikrofon i Ty” dla zespołu kl. III „Rozśpiewane Dzieciaki”,
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Opolu,
 • II miejsce Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej – Opolskie Kroszonki 2017,
 • wyróżnienie dla prezentacji scenicznej „Jak powstało Opole” - uczniowie kl. I i II  - na szczeblu wojewódzkim,
 • III miejsce w Powiatowym konkursie na małą formę teatralną lub filmową „Chcę żyć bezpiecznie”,
 • Laureat wojewódzkiego konkursu plastycznego „ Bezpieczna szkoła przy drodze”,
 • Dwa ognie dziewcząt - II miejsce, etap powiatowy,
 • Dwa ognie dziewcząt   - III m-ce , etap półfinał wojewódzki

Inne znaczące osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019:

 • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – tytuł laureata
 • II miejsce w gminnym Konkursie Recytatorskim z Języka Niemieckiego
 • II  miejsce Wojewódzki konkurs z Języka Niemieckiego/ etap gminny
 • I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „ Awantura o Mistrzów Matematyki"
 • I  miejsce w gminnym konkursie na ozdobę bożonarodzeniową,
 • II  miejsce w Gminnym Konkursie Polonistycznym
 • II miejsce w Gminnych zawodach „Sprawni jak żołnierze”
 • II miejsce Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
 • III miejsce w kategorii klas uczniów szkoły podstawowej na poplenerowej wystawie w Domu Kultury w Ozimku.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe