Ozimek
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
Adres
Ks. M. Senfta 2, Ozimek, 46-040 Krasiejów
Telefon
77 4653823
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie
Historia

Przedszkole w Krasiejowie wg dostępnych informacji zawartych w miejscowych kronikach istnieje od początku wieku XX. W roku 1911 siostry zakonne Służebniczki prowadziły w swoim domu zakonnym tzw. ochronkę dla dzieci ( Spielschula) aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny nastąpiła przerwa w prowadzeniu tej działalności, którą siostry ponownie podjęły w roku 1946. Liczba dzieci korzystających w tym czasie z opieki wzrosła aż do 120.

Rok 1951 – ze względu na pogarszające się stosunki między państwem a Kościołem, siostry zmuszone zostały do zaniechania swojej działalności wychowawczej z dziećmi, a w roku 1954 musiały opuścić zajmowany dom. W tym czasie wszystkie przedszkola zostają bez wyjątku upaństwowione.

Budynek po siostrach zakonnych zajmuje Gromadzka Rada oraz część pomieszczeń przedszkole państwowe aż do 1972 roku.

Dnia 4 marca 1972 roku nastąpiło przeniesienie Przedszkola Państwowego w Krasiejowie do nowo zaadaptowanego budynku przy ulicy Sporackiej 7 , gdzie istniało do sierpnia 1989 roku.

We wrześniu 1989 roku nastąpiło otwarcie Przedszkola w Krasiejowie w specjalnie zaprojektowanym  do tych celów i wybudowanym obiekcie, w którym działa do chwili obecnej ( początkowo przy ul. Lenina 2, od 1998r.(przemianowanie ulicy) -przy ul. Ks. Maksymiliana Senfta 2.

Kontakty zagraniczne

Koła zainteresowań

Dodatkowe zajęcia

Oferta przedszkola wzbogacona jest o zajęcia :

1. zajęcia logorytmiczne (prowadzone przez nauczyciela przedszkola)

2. zajęcia taneczne (prowadzone przez nauczyciela przedszkola)

3. religia (prowadzona przez katechetę - S. Bogumiłę)


W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są zajęcia:

- logopedyczne (dla dzieci u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia mowy)

- terapii pedagogicznej (zajęcia prowadzone indywidualnie przez specjalistów)

- zajęcia stymulująco-wspomagające (prowadzone przez nauczycieli w grupach podczas bieżącej pracy)

- z dziećmi uzdolnionymi (prowadzone przez nauczycieli podczas realizacji podstawy programowej oraz poza nią)

Personel


DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
mgr Elżbieta Kwapisz -  nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELKI:
mgr Ewelina Materak - nauczyciel mianowany
mgr Krystyna Helman - nauczyciel dyplomowany

mgr Alina Matusz - nauczyciel dyplomowany (język angielski)
mgr Dominika Gerlich - nauczyciel kontraktowy (PTN w języku niemieckim)
mgr Beata Tatoj s. Gizela - nauczyciel dyplomowany (katecheza)
mgr Barbara Kloc - nauczyciel mianowany (logopeda)

POMOC NAUCZYCIELA:
Jolanta Dziwis

INTENDENT:
Justyna Dreja

KUCHARKA:
Ewa Kotysz

POMOC KUCHENNA:
Krystyna Spyra

WOŹNE ODDZIAŁOWE:
Helga Loch
Teresa Wrześniowska

WOŹNY:
Witold Legut

Godziny otwarcia od
pon. - pt. 6:30 - 16:00
Organ prowadzący
GMINA OZIMEK
Osiągnięcia
www.pp5krasiejow.ozimek.pl/28-o-przedszkolu/7861-aktualnosci
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola są dostosowane do potrzeb większości rodziców. Dokonując określenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (prawnego opiekuna) do pracy i z pracy do przedszkola. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w karcie zgłoszenia.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika