Ozimek
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
Adres
Fabryczna 2, 46-043 Dylaki
Telefon
774651273
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach
Godziny otwarcia od
6.00-16.00
Organ prowadzący
Gmina Ozimek
Personel
mgr Barbara Łoboziak - dyrektor
mgr Jolanta Bienicka - nauczycielka
mgr Karolina Krzemińska - nauczycielka
mgr Barbara Kloc - logopeda
mgr Sandra Bittner - nauczycielka j.niemieckiego
Dodatkowe zajęcia

Przedszkole  oferuje  zajęcia  dodatkowe  zgodnie  z  oczekiwaniami  i  potrzebami  dzieci  i  rodziców.    to:

- zajęcia  z  podtrzymywania  tożsamości  narodowej – język  niemiecki;

- zajęcia  logopedyczne;

- logo rytmika;

- terapia  pedagogiczna;

- religia;

-rytmika.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika