Ozimek
Szkoła podstawowa
Przedszkole Publiczne w Grodźcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grodźcu
Adres
Tartaczna 1, 46-040 Grodziec
Telefon
774655524
Fax
774655524
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Godziny otwarcia od
od 7.00 do 15.00
Personel
W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe