Ostrzeszów
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
Adres
Siedlików 58D, OSTRZESZÓW, 63-500 Siedlików
Telefon
627307585
Fax
627307585
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Wiśniewska-Polus
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • budynek
 • klasa 1-3
 • klasa historyczna
 • klasa 1-3
 • korytarz 1-3
 • łazienki
 • łazienki
 • sala polonistyczna
 • sala językowa
 • sala matematyczna
 • sala gimnastyczna
 • korytarz 1-3
 • sala 1-3
 • korytarz 4-8
Opis

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Siedlikowie to placówka łącząca tradycję i nowoczesność. Od lat kształcimy dzieci i młodzież z pasją i zaangażowaniem. Przekazujemy wiedzę za pomocą nowoczesnych metod aktywizujących i wychowujemy w atmosferze poszanowania oraz akceptacji każdego człowieka.

Co wyróżnia naszą szkołę?

 • atrakcyjne położenie budynku szkolnego w centrum wsi i otoczeniu zieleni, dodatkowym atutem jest znajdująca się na terenie boiska Leśna Ścieżka Edukacyjna umożliwiająca lekcje na świeżym powietrzu,
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – odkrywanie talentów i doskonalenie umiejętności w ramach zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, językowych (nauczanie geografii metodą CLIL)
 • szeroki zakres działań promujących ogólnie pojęte bezpieczeństwo, także cyfrowe (Certyfikat Innowacyjnej Szkoły Google, Cyfrowa Szkoła Wlkp. 2030, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 • realizacja licznych projektów edukacyjnych (m.in. ekologicznych i kulturowych),
 • rozwijanie kreatywności oraz innowacyjności nauczycieli i uczniów (współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Dzieci, Szkołą Twórczych Praktyk, Ekologiczną Szkołą),
 • liczne sukcesy naszych podopiecznych ( finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym)
 • nowoczesne sale przedmiotowe wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
 • działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wicher” - krzewienie kultury fizycznej, motywowanie do rekreacji ruchowej, udział w programie "Klub"
 • współpraca ze szkółką piłkarską prowadzoną przez LZS - Siedlików,
 • kształcenie kluczowych kompetencji uczniów - organizacja wycieczek edukacyjnych, wyjazdów na koncerty, spektakle teatralne, konkursy, zielone szkoły
 • opieka specjalistów, pomoc pedagogiczno-psychologiczna (pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog)
 • działalność charytatywna oraz owocna współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • przyjazny klimat szkoły (aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego, kącik relaksacyjny),
 • opieka świetlicowa i dowozy uczniów dostosowane do potrzeb środowiska lokalnego,
 • promowanie działań szkoły za pomocą szkolnego kanału YouTube i mediów społecznościowych.

film przedstawiający naszą szkolę

film ścieżka edukacyjna znajdująca się na terenie  naszej placówki Klasa z drewnaJęzyki
angielski, niemiecki
Zajęcia pozalekcyjne

W szkole prowadzone są zajęcia:

SKS ( bezpłatne dla uczniów) 

taneczne (odpłatne dla uczniów)

piłkarskie (odpłatne dla uczniów)

Dojazd
Do szkoły zorganizowany jest bezpłatny  dojazd dla dzieci mieszkających powyżej 3 km (dzieci klas 1-3), powyżej 4 km (dzieci klas 4-8)
Adres email IODO
iod@ostrzeszow.pl
Telefon IODO
(062) 732 06 08
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe