Ostrzeszów
Ostrzeszów
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Chcę zgłosić dziecko tylko do szkoły obwodowej - jak to zrobić? Instrukcja Instrukcja dla rodziców.
Jak wypełnić i złożyć wniosek Instrukcja dla Rodziców
Jak podpisać dokumenty elektronicznie Instrukcja dla Rodziców
Oświadczenie o zamieszkaniu w odległości do 3 km 2024/2025
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 2024/2025
Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola w zespole 2024/2025
Oświadczenie o odprowadzaniu odpadów 2024/2025
Uchwała obwodowa UCHWAŁA NR LVIII/541/2023 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrzeszów
Kryteria rekrutacji UCHWAŁA NR LI/479/2022 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych - wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia