Ostróda
Technikum
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I BT - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 I BT - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Liczba miejsc

 12

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki