Ostróda
Ostróda
Aktualności

Wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty

Można wprowadzać już oceny ze świadectwa, a także przesyłać jego skan. Wkrótce będzie można również dodać wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczona jest odpowiednia instrukcja (w zakładce Dokumenty). 


COFNIĘCIE WNIOSKU DO EDYCJI

UWAGA - jeśli kandydat chce dokonać zmian w złożonym już wniosku bądź załącznikach powinien poprosić o cofnięcie dokumentu do ponownej edycji. Jest to możliwe po zalogowaniu na swoje konto - szczegóły znajdziecie w instrukcji składania wniosków elektronicznie (w zakładce Dokumenty).

.

Informacja w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.

Szczegółowe informacje w sprawie zmian w systemie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdują się:

https://www.ko.olsztyn.pl/2020/05/08/komunikat-dotyczacy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021-w-zwiazku-z-czasowym-ograniczeniem-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty/

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021