Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 "Iskierka" w Opolu
Adres
Szymona Koszyka 21A, 45-720 Opole
Telefon
774572081
Fax
774572081
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Kwitowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • wejście główne
 • Plac zabaw.
 • plac zabaw
 • Sala rehabilitacyjna
 • Komunikacja AAC
 • Posiłki
 • Dni Osób Niepełnosprawnych
 • Projekt "Jak ryba w wodzie".
 • Małe formy teatralne.
 • Rewalidacja tyflopedagogiczna.
 • Sensoryka
 • Sensoryka.
 • gr. II
 • Muzykoterapia.
 • Gr. I
 • gr. I
 • Warszawa Olimpiady Specjalne
 • gr. IV
 • Sensoryka.
 • rewalidacja
 • Bał karnawałowy
 • Bał karnawałowy
 • Trening Olimpiad Specjalnych
 • Muzykoterapia.
 • Trening Olimpiad Specjalnych.
 • Innowacja "Smakowanie na dywanie"
 • Rewalidacja.
 • Doświadczamy.
 • Doświadczamy.
 • Doświadczamy.
 • Święto Niepodległości.
Opis
Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” jest przeznaczone dla dzieci z terenu miasta Opola, u których zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną. Nasze przedszkole to nowoczesny obiekt znajdujący się przy ul. Koszyka 21A. W naszej placówce obecnie jest 5 oddziałów przedszkolnych. W każdym oddziale zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Oferujemy dzieciom specjalistyczne, zindywidualizowane oddziaływania terapeutyczne, a rodzicom wieloprofilowe wsparcie. W przedszkolu pracują pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, tyflopedagog, psycholog, neurologopeda, surdologopeda, logopeda, kynoterapeuta oraz muzykoterapeuta. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem m.in. salą doświadczania świata, sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem do terapii integracji sensorycznej, urządzeniami do komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz placem zabaw. Dysponujemy również sprzętem do hydroterapii. Przedszkole zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie w cenie 12 zł., z możliwością dostosowania, zarówno diety jak i konsystencji potraw do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W przedszkolu pracują specjaliści z zakresu karmienia terapeutycznego, którzy czuwają na prawidłowymi nawykami żywieniowymi dzieci. Od 2011 r. realizujemy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W roku szkolnym 2023/2024 obejmujemy zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 47 dzieci. Przedszkole posiada Certyfikat Zadowolonego Konsumenta oraz Certyfikat Placówki Przyjaznej Dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Sensorycznego. Realizujemy ciekawe projekty innowacji pedagogicznych "Mały miś w świecie wielkiej literatury", "Sensorycznie i magicznie", "Smakowanie na dywanie" oraz "O ciało i umysł dbamy - dźwięku mis słuchamy".
Osiągnięcia

Przy przedszkolu aktywnie działa Klub "Młodych Sportowców" Olimpiad Specjalnych „Iskierka”. Członkowie (wychowankowie przedszkola ) biorą udział, wraz z rodzicami i terapeutami, w treningach i zawodach sportowych, doświadczając emocji związanych z uczestniczeniem w zawodach i dumy ze swoich osiągnięć. W ramach tej działalności w Zakopanem odbył się Europejski Obóz Narciarski programu „Młodzi Sportowcy” Olimpiad Specjalnych (Young Athletes Ski Camp), którego organizatorem był Special Olympics Europe-Eurasia dzięki wsparciu Kim Samuel Foundation. Uczestnikami były rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, które przybyły z pięciu krajów – Finlandii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski. Na obóz sportowy wraz z rodzicami pojechał jeden z naszych wychowanków. W 2020 r., 2021 r. i 2022 r. nasi wychowankowie wraz z rodzicami brali udział w Ogólnopolskim Dniu Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

W ramach innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie prowadzonych wg koncepcji Hellwicka. W roku szkolnym 2015/2016 dzieci realizowały innowację pedagogiczna z zakresu muzykoterapii, a w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 przedszkole realizowały projekty edukacyjne "Kształtowanie relacji społecznych" oraz "Mój przyjaciel pies". W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole brało aktywny udział w spotkaniach pedagogów specjalnych w ramach Forum Pedagogów Kształcenia Specjalnego województwa opolskiego. W roku szkolnym 2019/2020 dzieci uczestniczyły w projekcie edukacyjnym " Jak ryba w wodzie", który realizowany był na basenie Wodna Nuta w Opolu.

W roku 2019 przedszkole zdobyło II miejsce w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej Przedszkole na Medal miasta Opola, a nauczyciel naszego przedszkola mgr Iwona Demichowicz zdobyła I miejsce w kategorii Nauczyciel Przedszkola na Medal miasta Opola.


Godziny otwarcia od
07:00
Godziny otwarcia do
16:00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Każdemu dziecku nadawany jest indywidualny nr konta bankowego.
Dodatkowe zajęcia
Treningi Olimpiad Specjalnych.
Personel
Szczegółowe informacje na stronie internetowej przedszkola, w zakładce "Kadra"
Dodatkowe cechy

 Ogródek przedszkolny

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe