Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 "Iskierka" w Opolu
Adres
Szymona Koszyka 21A, 45-720 Opole
Telefon
774572081
Fax
774572081
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Kwitowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • wejście główne
 • plac zabaw
 • Sala rehabilitacyjna
 • Komunikacja AAC
 • Posiłki
 • Dni Osób Niepełnosprawnych
 • Projekt "Jak ryba w wodzie".
 • Małe formy teatralne.
 • Sensoryka
 • Gr. I
 • gr. I
 • gr. II
 • gr. II
 • gr. IV
 • Warszawa Olimpiady Specjalne
 • rewalidacja
 • Bał karnawałowy
 • Bał karnawałowy
 • Trening Olimpiad Specjalnych
Opis
Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 „Iskierka” jest przeznaczone dla dzieci z terenu miasta Opola, u których zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną. Nasze przedszkole to nowoczesny obiekt znajdujący się przy ul. Koszyka 21A. W naszej placówce obecnie są 4 oddziały przedszkolne. W każdym oddziale zatrudniona jest pomoc nauczyciela. Oferujemy dzieciom specjalistyczne, zindywidualizowane oddziaływania terapeutyczne, a rodzicom wieloprofilowe wsparcie. W przedszkolu pracują pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci SI, tyflopedagog, psycholog, neurologopeda, surdologopeda, logopeda, kynoterapeuta oraz muzykoterapeuta. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem m.in. salą doświadczania świata, sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem do terapii integracji sensorycznej, urządzeniami do komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz placem zabaw. Dysponujemy również sprzętem do hydroterapii. Przedszkole zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie w cenie 9 zł., z możliwością dostosowania, zarówno diety jak i konsystencji potraw do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W przedszkolu pracują specjaliści z zakresu karmienia terapeutycznego, którzy czuwają na prawidłowymi nawykami żywieniowymi dzieci. Od 2011 r. realizujemy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W roku szkolnym 2021/2022 obejmujemy zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 37 dzieci. Przedszkole posiada Certyfikat Zadowolonego Konsumenta oraz Certyfikat Placówki Przyjaznej Dzieciom z Zaburzeniami Przetwarzania Sensorycznego. Realizujemy projekty edukacyjne "Mały miś w świecie wielkiej literatury" oraz "Sensorycznie i magicznie".
Osiągnięcia

Przy przedszkolu aktywnie działa Klub "Młodych Sportowców" Olimpiad Specjalnych „Iskierka”. Członkowie (wychowankowie przedszkola ) biorą udział, wraz z rodzicami i terapeutami, w treningach i zawodach sportowych, doświadczając emocji związanych z uczestniczeniem w zawodach i dumy ze swoich osiągnięć. W ramach tej działalności w Zakopanem odbył się Europejski Obóz Narciarski programu „Młodzi Sportowcy” Olimpiad Specjalnych (Young Athletes Ski Camp), którego organizatorem był Special Olympics Europe-Eurasia dzięki wsparciu Kim Samuel Foundation. Uczestnikami były rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, które przybyły z pięciu krajów – Finlandii, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski. Na obóz sportowy wraz z rodzicami pojechał jeden z naszych wychowanków. W 2020 r. i 2021 r. nasi wychowankowie wraz z rodzicami brali udział w IV Ogólnopolskim Dniu Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

W ramach innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015 dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie prowadzonych wg koncepcji Hellwicka. W roku szkolnym 2015/2016 dzieci realizowały innowację pedagogiczna z zakresu muzykoterapii, a w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 przedszkole realizowały projekty edukacyjne "Kształtowanie relacji społecznych" oraz "Mój przyjaciel pies". W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole brało aktywny udział w spotkaniach pedagogów specjalnych w ramach Forum Pedagogów Kształcenia Specjalnego województwa opolskiego. W roku szkolnym 2019/2020 dzieci uczestniczyły w projekcie edukacyjnym " Jak ryba w wodzie", który realizowany był na basenie Wodna Nuta w Opolu.

W roku 2019 przedszkole zdobyło II miejsce w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej Przedszkole na Medal miasta Opola, a nauczyciel naszego przedszkola mgr Iwona Demichowicz zdobyła I miejsce w kategorii Nauczyciel Przedszkola na Medal miasta Opola.


Godziny otwarcia od
07:00-16.00, godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Każdemu dziecku nadawany jest indywidualny nr konta bankowego.
Dodatkowe zajęcia
Treningi Olimpiad Specjalnych.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
16
Dodatkowe cechy

 Ogródek przedszkolny

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe