Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Opolu
Adres
Ligonia 4, I Oddział Opole, 45-362 Opole
Telefon
774542440
Fax
774542440
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Magdalena Fortalska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 6 w Opolu
Opis

Budynek wolno stojący, otoczony pasami zieleni, położony jest z dala od ruchliwych ulic, co podkreśla jego kameralność. Dwa place zabaw oddalone od ruchliwych ulic, wyposażone w nowoczesny ekologiczny sprzęt, podzielone na segmenty z przeznaczeniem dla poszczególnych grup wiekowych. Dużo zieleni ( tuje, drzewa owocowe) - ogrodzony.

W budynku przedszkolnym, dla każdej grupy przeznaczone są dwie sale dydaktyczne, bajecznie kolorowe, zadbane wyposażone w atrakcyjne pomoce dydaktyczne zapewniające naszym dzieciom wspaniałe warunki do zabawy jak i do nauki. Korytarze zdobią bogate gazetki tematyczne, okolicznościowe, a wśród nich znajduje się szczególnie wyeksponowany kącik informacyjny dla rodziców, który pełni rolę łącznika między rodzicami, dziećmi a nauczycielami.

Osiągnięcia

Finaliści konkursów przedszkolnych, międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich: plastycznych, językowych, piosenki przedszkolnej. Posiadamy Certyfikat:

"Przedszkola Promującego Zdrowie"

"Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

„Przedszkole w ruchu”

"Moje dziecko idzie do szkoły"

patronat programu "Mamo, tato, wolę wodę".

Współpracujemy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Opolu celem realizacji Miejskiego Projektu Edukacyjnego „Aktywny Przedszkolak" skierowanego do dzieci 6 letnich pozwalającego dzieciom rozwijać:
- motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości,
- koordynację ruchową,
- nawyk poprawnej postawy ciała,
- umiejętności społeczne ( komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, asertywność  , empatia oraz postawa fair play ).

Dodatkowe zajęcia
W celu wzbogacenia oferty naszego przedszkola realizowane są następujące zajęcia:
zajęcia logopedyczne
zajęcia tearpii pedagogicznej
zabawy rytmiczne
sensoplastyka
zajęcia szachowe
robotyka i programowanie
religia - na wniosek rodzica (prawnego opiekuna).
zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno.

Ponadto nasze dzieci uczestniczą w nieodpłatnych warsztatach i zajęciach poza terenem przedszkola.Godziny otwarcia od
06:30 - 17.00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Generowany przez program iprzedszkole. Indywidualny dla każdego dziecka.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Generowany przez program iprzedszkole. Indywidualny dla każdego dziecka.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
120
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe