Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 56 "Piastuś" w Opolu
Adres
Sieradzka 7, 45-304 Opole
Telefon
774 559 749
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Wójciak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne nr 56 "Piastuś"
 • Przedszkole Publiczne Nr 56 "Piastuś"
 • Dzień z gazetami
 • Dzień z gazetami
 • Operetka na wynos
 • Operetka na wynos
 • Operetka na wynos
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Wigilia
Opis

Przedszkole Nasze jest dwuoddziałową placówką o ciepłej rodzinnej atmosferze. Bardzo dobrze spełnia funkcję wychowawczą, dydaktyczną obejmującą szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronnym ich przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. 

Przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty. Doświadczenia tego okresu są źródłem sukcesu bądź niepowodzeniem dziecka w dalszej karierze, dlatego tak ważna jest dbałość o jakość świadczonych przez Nas usług.

„Wychowanie i edukacja przygotowująca do sprostania wyzwaniom przyszłości „

 • uczymy dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
 • promujemy zdrowy styl życia, przygotowujemy dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwiając jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom,
 • rozwijamy w dzieciach zdolności artystyczne,
 • przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • kształtujemy w dzieciach wytrwałość, życzliwość, opiekuńczość,
 • przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu i radzenia sobie z porażką,
 • programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiając  mu wszechstronny rozwój osobowości,
 • atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”,
 • rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną  kadrę pedagogiczną,
 • przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna,
 • wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną,
 • przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Programy autorskie realizowane w przedszkolu :

1."Teatr jako jedna z metod twórczej działalności dziecka "

            2. " Łagodny start przedszkolaka "

3. "Jestem dobrym, życzliwym i uczciwym przedszkolakiem"

4. „Przedszkole talentów „

5. "Dzieciństwo bez próchnicy"

6. "Czyste powietrze wokół nas"

Zapewniając dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości nasi nauczyciele stosują w pracy elementy wielu metod:

* Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

* Metoda C. Orffa   

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

*  Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

 Metoda z zakresu edukacji matematycznej E. Gruszczyk  Kolczyńskiej

Pedagogika zabawy

 Drama

*  Metoda Kniessów

Metoda Glena Domana

 Metoda malowania dziesięcioma palcami

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne.

  Działania profilaktyczne przedszkola w tym zakresie :

·         przybliżenie dzieciom zagrożeń na które mogą być narażone ,

·         nauka odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków ,

·         nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,

      ·         nauka  podejmowania właściwych decyzji.   

Osiągnięcia

      Zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony internetowej

        https://pp56.opoleprzedszkole.pl/

                                Godziny otwarcia od
06:00 - 16:30 godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Personel

Nauczyciele:

Barbara Stefanowska

Beata Siwiec

Krystyna Kołodziej

Barbara Jaworska

Magdalena Mirońska-Mączka

Marcin Reginek


Dodatkowe zajęcia
 • Szachy 
 • Taniec
 • Rytmika


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe