Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 56 "Piastuś" w Opolu
Adres
Sieradzka 7, 45-304 Opole
Telefon
774 559 749
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Barbara Wójciak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 56 "Piastuś"
  • Przedszkole Publiczne Nr 56 "Piastuś"
Opis
Przedszkole Nasze jest dwuoddziałową placówką o ciepłej rodzinnej atmosferze. Bardzo dobrze spełnia funkcję wychowawczą, dydaktyczną obejmującą szeroko pojętą opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronnym ich przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole. W organizacji przedszkola uwzględniane są potrzeby środowiska. Przedszkole ma dobre warunki bazowe do realizacji zadań statutowych łącznie z ogrodem wyposażonym w sprzęt zabawowy . Zatrudnieni nauczyciele mają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu, są pracownikami mianowanymi i dyplomowanymi ze znacznym stażem pracy pedagogicznej. Praca z dziećmi prowadzona jest na wielu poziomach z uwzględnieniem metod preferowanych w nowej pedagogice przedszkolnej. Praca nauczycieli oparta jest na dobrej znajomości dziecka, jego potrzeb, zainteresowań i możliwości psychofizycznych . W planowaniu pracy przedszkola zachowana jest ciągłość i konsekwencja . Przedszkole prowadzi poszerzoną ofertę edukacyjną, dzieci mogą korzystać z nauki religii, zajęć teatralnych, rytmicznych, logopedycznych oraz odpłatnie z szachów i j. angielskiego. Placówka ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Organizowane konsultacje indywidualne z pedagogiem, psychologiem i logopedą na terenie placówki cieszą się zainteresowaniem rodziców. Przedszkole promuje swoją działalność poprzez uczestnictwo ( od 12 lat) w Dziecięcych Inscenizacjach Teatralnych , zajmując za każdym razem jedno z czołowych miejsc. Programy autorskie realizowane w przedszkolu : 1."Teatr jako jedna z metod twórczej działalności dziecka ", 2. " Łagodny start przedszkolaka " 3." Jestem dobrym, życzliwym i uczciwym przedszkolakiem", program profilaktyczny przeciwdziałający agresywnym zachowaniom dzieci. Jesteśmy placówką promującą zindywidualizowany program rozwoju dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Pragniemy by Nasze przedszkole stało się dla dziecka drugim domem, miejscem do którego przychodzi się z radością i pełnią zaufania .
Osiągnięcia
Od początku powstania przedszkola, dzięki kreatywnej postawie nauczycieli oraz dużym zaangażowaniu rodziców dopracowaliśmy się wielu stałych imprez i uroczystości . Udział w Dziecięcych Inscenizacjach Teatralnych, organizowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Teatrze Lalaki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu : 2005 - „ Śnieżka w tarapatach , czyli kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada” - nagroda za pełną humoru inscenizację , spontaniczną grę aktorską oraz zabawę na scenie; 2006  „ Awantura o łąkę „ - nagroda za pomysły inscenizacyjne , barwną scenografię i kostiumy; 2007 „ Sprawa babci Jasi...” - wyróżnienie za barwne kostiumy; 2008 - „ Strach ma wielkie oczy „ - wyróżnienie za pomysłowe kostiumy i walory edukacyjne; 2009 - „ Zaklęci w kamień „ - podziękowanie; 2010 - „ Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” - podziękowanie. Od 2000 – Pasowanie na przedszkolaka połączone z wyjazdami do Turawy . 2001 i 2002 – Udział dzieci w zajęciach na basenie „ Akwarium”w Opolu. 2004 r. – Założenie przedszkolnej wypożyczalni strojów karnawałowych dla dzieci. 2005 – Udział w olimpiadzie zdrowia „ Ruszaj się i pij dużo mleka”. Od 2006 – Coroczny udział w „Wiosennej paradzie przedszkolaków”. Od 2006 – Udział w programie edukacji regionalnej „ Mały Opolanin”. 2008 – pomoc na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 2009 – „ Jesteśmy widoczni na drodze „ - zakupienie dla wszystkich dzieci kamizelek odblaskowych oraz wykorzystanie ich podczas wyjść poza teren przedszkola. 2010 – Nadanie przedszkolu imienia „ Piastuś” 2011-Otrzymanie polskiego certyfikatu jakości " Partnerskie przedszkole" 2011 - Wydanie przez nauczycielkę Ewę Lauda książki pt. " Śmiechasy - dyrdymasy " zawierającej scenariusze przedstawień teatralnych. Udział w Dziecięcych Inscenizacjach Teatralnych : 2011 "Na pomoc Kopciuszkowi"- podziękowanie; 2012 "Kapryśna Księżniczka" - podziękowanie; 2013 "Bajkowe metamorfozy" - podziękowanie; 2014 "Kłopoty Śnieżki z gotowaniem " - podziękowanie; 2015 " Gdzie się podział pantofelek Kopciuszka ?" - podziękowanie; 2016 " Leśne potyczki "- podziękowanie. W bieżącym roku na deskach Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, wystawimy sztukę związaną z obchodami 800-lecia Opola pt. "Legenda o zielonym mostku "
Godziny otwarcia od
06:00 - 16:30 godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Personel

Nauczyciele:

Barbara Stefanowska

Ewa Lauda

Krystyna Kołodziej

Agnieszka Butkiewicz

Marzena Dębowska

Marcin Reginek


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe