Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 55 w Opolu
Adres
Szarych Szeregów 2, 45-285 Opole
Telefon
77 455 97 92
Fax
77 455 97 92
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lidia Janicka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek główny Przedszkola Publicznego nr 55 w Opolu
Opis
Przedszkole Publiczne Nr 55 w Opolu rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 1986 roku. Placówka położona jest w Opolu na największym opolskim osiedlu (im. AK), blisko przystanku komunikacji miejskiej, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 29 i stadionu sportowego "Opolskich Olimpijczyków". Budynek przedszkola otoczony jest zielenią z dużym ogrodem i placem zabaw dla dzieci. W życiu przedszkola uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Do ich dyspozycji przeznaczono 11 pięknych, kolorowych sal zabaw o estetycznym i funkcjonalnym wnętrzu. Zgromadzone w kącikach zainteresowań zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę do podejmowania przez dzieci różnej aktywności. Na terenie przedszkola mamy również przestronną salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywany do zajęć w sali i w ogrodzie przedszkolnym. Stwarza to możliwość prowadzenia ciekawych zajęć ruchowych kształtujących sylwetkę dziecka i zaspokajających naturalną potrzebę ruchu. Posiadamy duży zagospodarowany ogród wyposażony w urządzenia sportowo - rekreacyjne w pełni zaspokajające potrzeby ruchowe dzieci. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się wyznaczone miejsce do prac badawczych, obserwacyjnych i prowadzenia upraw sezonowych, tzw. "Zielony zakątek". Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, który obejmuje dzieci w zbliżonym do siebie wieku. Naszym zadaniem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości oraz odkrywanie jego najlepszych cech w ramach określonej grupy. Realizacja tych założeń następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (zabawy rozluźniające, gry dyskusyjne, odgrywanie roli, zabawy ułatwiające samoocenę). Pedagogika zabawy jest metodą pracy z grupą opartą na przeżywaniu "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, A zrozumiem." (Konfucjusz) Pracując z dziećmi zwracamy uwagę na bardzo istotne elementy takie jak: zasadę dobrowolności uczestnictwa, wykorzystywanie zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka, określanie norm czasowo-przestrzennych, w których dziecko ma prawo do dokonywania własnych i zespołowych wyborów, kształtowanie umiejętność zawierania znajomości i kontaktów z dziećmi. Metody zabawowe wspomagają działania dydaktyczne w powierzonej grupie dzieci. Ważnym elementem pedagogiki zabawy jest taniec integracyjny, który często opiera się na motywach ludowych różnych krajów, likwiduje wszelkie uprzedzenia i oswaja dzieci z kulturą innych narodów. Niepowtarzalną okazję do poznawania zwyczajów i tradycji krajów europejskich mają dzieci w naszym przedszkolu podczas współpracy z zaprzyjaźnionymi przedszkolami z Tampere, Meranu i Valff. Od wielu lat pracujemy nad zbliżaniem dzieci do sztuki poprzez różnorodne formy teatralne, zajęcia plastyczne, wizyty w muzeach, udział w konkursach, zajęcia prowadzone przez plastyków i muzyków. Bliskie jest nam także wzbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i jej ochroną. W myśl hasła, że "chora planeta nie wychowa zdrowych dzieci" juz od najmłodszych lat uczymy dzieci poznawać przyrodę, dbać o nią, chronić, nie tylko na terenie przedszkola ale poza nim. Kształtowaniu postawy przyjaznej środowisku służą między innymi takie formy jak: wycieczka, obserwacja, doświadczenie, zabawy tropiące, spotkania, konkursy, festiwale. Nie zapominamy o rozwijaniu tożsamości narodowej, uczuć patriotycznych poprzez taniec, śpiew, muzykę ludową. Zapoznaniu z historią kraju i miasta pomocne są zajęcia w Muzeum Śląska Opolskiego czy w Skansenie w Bierkowicach, przypominają o niej grupowe kąciki regionalne. Realizujemy autorski program Rady Pedagogicznej, w którym uwzględnione zostały niekonwencjonalne metody pracy związane z nauką czytania i prowadzenia zabaw ruchowych; Program stanowi swego rodzaju kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej stymulacji rozwoju małego dziecka będąc kompilacją wielu sprawdzonych i skutecznych metod znanych już wcześniej (Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Met. G. Domana, M. Motntessori, E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, Sojusz Metod E. Arciszewskiej, Integracji sensorycznej i Kinezjologii Edukacyjnej treningu Knilla). Od 2018 roku przedszkole jest placówką 11-oddziałową, posiada 9 oddziałów w budynku głównym oraz dwa dodatkowe oddziały mieszczące się w PSP 29 w Opolu.
Osiągnięcia
Przedszkole utrzymuje bardzo dobry kontakt ze środowiskiem lokalnym i aktywnie uczestniczy w licznych konkursach i festiwalach organizowanych nie tylko na terenie Opola. Nasi wychowankowie otrzymują co roku medale za osiągnięcia w Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, nagrody i wyróżnienia za udział w Przeglądzie Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Liczne nagrody otrzymują również za udział w Festiwalach Piosenki Dziecięcej. W styczniu 2008 roku zostaliśmy laureatem IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Promotor Ekologii" pod honorowym patronatem Prezydenta RP i Ministra Edukacji Narodowej. Najcenniejszym osiągnięciem placówki jest uzyskanie z rąk Prezydenta RP w styczniu 2011 roku tytułu "Mecenasa Polskiej Ekologii". Od 2012 roku placówka współpracuje z przedszkolem Ashinome-Hoshiya w Kesennumie w Japonii. Dzięki tej współpracy przedszkolaki brały udział w malowaniu polsko-japońskiej części"Największego Obrazu Świata".
Przedszkole chętnie włącza się do udziału w akcjach, wydarzeniach i programach edukacyjnych. Dzięki aktywnej działalności na wielu płaszczyznach placówka w ostatnich latach otrzymała  certyfikaty: „Bezpieczne Dziecko - Bezpieczne Przedszkole" (2014), „Aktywna Szkoła - Aktywny Uczeń (2015)", "Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej" (2015), „Radosne Przedszkole (2016)" „Przedszkole talentów" (2016), "Na sportowo jest zdrowo" (2017) i "Zaczytane Przedszkole" (2017). W ostatnim roku szkolnym 2017/2018 przedszkole otrzymało dwa certyfikaty:  "Przedszkole z tradycjami" (2018) oraz "Przedszkole młodych Patriotów" (2018) oraz zostało przyjęte do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w ramach działań związanych z certyfikatem "Przedszkole Promujące Zdrowie".
Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00; godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe zajęcia

Zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapeutą, z psychologiem, religia - na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ). W celu wzbogacenia oferty przedszkola nasi nauczyciele prowadzą w ramach autorskich programów zajęcia rytmiczne, teatralne, plastyczne, językowe. Przedszkole uczestniczy w licznych projektach m.in. "Aktywny przedszkolak" organizowanym przez MOS oraz "Przedszkole dla wszystkich przyjazne" organizowanym przez Miasto Opole.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe