Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 54 w Opolu
Adres
Mjr Hubala 19, 45-266 Opole
Telefon
774421429, 604601023
Fax
774421429
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Mirosława Trybała
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 54 w Opolu
Opis

Przedszkole znajduje się na opolskim osiedlu im. Armii Krajowej z dala od ruchliwych ulic, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, co umożliwia łatwy dojazd do placówki. Przedszkole mieści się w parterowym budynku otoczonym zielenią z dużym ogrodem i trzema placami zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Wyposażone są one w nowoczesne i bezpieczne urządzenia ogrodowe. Teren przedszkola posiada ogrodzenie zapewniające pełne bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: dziewięć dużych, funkcjonalnych i estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, salę do zajęć SI wyposażoną w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjno-sportowy, gabinet psychologiczny, fizjoterapeutyczny i logopedyczny. Wysokim standardem wyróżniają się także dwie sale, które znajdują się w sąsiadującej przy przedszkolu Szkole Podstawowej nr 5 im. z Oddziałami Integracyjnymi im Karola Musioła. Dzięki temu przedszkole jest gotowe do przyjęcia 255 dzieci, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (cztery oddziały integracyjne). W przedszkolu zatrudnionych jest 40 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne wymagane do pracy z dziećmi, także z niepełnosprawnymi. Wśród nauczycieli jest dziesięciu specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rehabilitant, terapeuta SI i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej), dzięki czemu możliwe jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka i udzielanie mu niezbędnej pomocy.

Przedszkole realizuje pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz opracowane przez nauczycielki programy własne i innowacje pedagogiczne dotyczące m.in. adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych, bezpieczeństwa, rozwijania umiejętności matematycznych, nauki czytania czy rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci, takich jak taneczne czy kulinarne. W swojej pracy nauczyciele wykorzystują także ogólnopolskie programy prozdrowotne, ekologiczne, czytelnicze. Stosują nowoczesne i twórcze metody nauczania i wychowania, m.in. metodę ,,Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, elementy "Dziecięcej Matematyki" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę "Ruchu Rozwijającego" W. Sherborne, metodę projektów i wiele innych.

Ponadto przedszkole oferuje wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci takich jak udział w teatrzykach kukiełkowych i żywego aktora, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach międzyprzedszkolnych oraz ogólnopolskich. Aktywnie współpracujemy także z rodzicami zapraszając ich na zajęcia otwarte, festyny i różne uroczystości przedszkolne w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

W codziennej pracy przyświeca nam misja przedszkola, czyli akceptacja dzieci takimi jakie są i stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Naszym priorytetem jest wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem przedszkolaka, który potrafi współdziałać z innymi i doskonale da sobie radę z nowym wyzwaniem jakim jest szkoła.

Osiągnięcia

Uzyskane certyfikaty: „Partnerskie Przedszkole” pod patronatem P. Barbary Labudy - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, oraz jego recertyfikacja na stałe; „Przedszkole Bezpieczne dla Zdrowia i Rozwoju Dziecka” nadany przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu; „Piękna Nasza Polska Cała”; Profilaktyka przez sport”; certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Programie Aktywny Przedszkolak" oraz Przyjaciel Opolskiej Przyrody.

Najbardziej cieszą nas jednak sukcesy naszych wychowanków na konkursach i olimpiadach międzyprzedszkolnych. Od 3 lat nasze przedszkole jest jedynym przedszkolem w Opolu uzyskującym certyfikat „Opolskie Ogrody Talentów”, który jest przyznawany za szczególne zaangażowanie w przygotowanie dzieci i uczniów do konkursów.

Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia do
19:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole jest czynne od 6:00 do 19:00. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb rodziców zgodnie ze złożoną deklaracją pobytu dziecka w placówce. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dojazd rodziców do pracy i z pracy do przedszkola. W roku szkolnym 2024/2025 przerwa wakacyjna jest w m-c lipcu. W tym czasie dyżur pełnią inne przedszkola na osiedlu i w mieście.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Opola
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Dzieci posiadają indywidualne konta do wnoszenia opłat
Drzwi otwarte
Termin Dni otwartych w roku 2024  zostanie podany na stronie internetowej przedszkola.
Dodatkowe zajęcia
W naszej placówce dzieci korzystają z  szerokiej gamy zajęć dodatkowych, nieodpłatnych takich jak: język angielski, rytmika, religia, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe