Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu
Adres
Sienkiewicza 36, 45-037 Opole
Telefon
77 454 28 68
Fax
77 454 28 68
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Haracz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu
Opis

Opis placówki Nasze przedszkole to placówka 4 oddziałowa. Oddziały noszą nazwy: Grupa I " Misie" - 3 latki,Grupa II "  Pszczółki" - 5-4  latki, Grupa III "Jeżyki" - 5 - 6  latki, Grupa IV " Mrówki" 3- 4 latki. W roku szkolnym 2021/2022 przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy - pomoc nauczycielki, woźne, kucharkę, pomoc kucharki, intendentkę, konserwatora. Dysponujemy wygodnymi i estetycznie urządzonymi salami zabaw dla dzieci wraz zapleczem sanitarnym oraz dużym            i funkcjonalnie urządzonym placem zabaw. Obecnie realizowane zajęcia w ramach udzielania wsparcia psychologiczno-pedagogicznego to: język angielski, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, zajęcia SI, zajęcia z usprawniania ruchowego. Systematycznie współpracujemy            z logopedą i psychologiem - pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu. Nasze priorytety edukacyjne to harmonijny rozwój wychowanków ze szczególnym naciskiem na  edukację prozdrowotna , czytelniczą i artystyczną. Realizując je ściśle współpracujemy z różnymi instytucjami samorządowymi. Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza, ciągle doskonali swoje umiejętności. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne metody pracy z dziećmi, pisze autorskie programy edukacyjne i stosuje metodę projektów edukacyjnych. Realizujemy projekty edukacyjne w zakresie  wspierania rozwoju ruchowego, mowy, komunikacji i emocji. Przedszkole jest zaopatrzone w system monitorowania oraz system antywłamaniowy. Oferujemy dzieciom żywienie w zależności od godzin pobytu: - śniadanie w godzinach 8.30 - 9.00, - drugie śniadanie w godzinie           10:00, - obiad  w rozbiciu na zupę o godzinie 11:30 oraz II danie o godzinie 13.30  . Ponadto dzieci otrzymują w ciągu dnia napoje, soki, owoce             w zależności od potrzeb. Organizacja pracy oddziałów jest różna w każdym z nich i zależy od wieku dzieci. Dzieci najmłodsze odpoczywają na leżakach, starsze mają organizowany czas na relaks i wyciszenie. Naszym podopiecznym  oferujemy atrakcyjne wyjazdy plenerowe oraz cykliczne spotkania          z artystami w przedszkolu i lokalnym środowisku. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny, bezpieczny i indywidualny rozwój. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami     i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.

Osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia.

Certyfikaty:

1..Certyfikat "Przedszkole w ruchu" - nadany przez MEN – 2015 r.
2.Certyfikat Placówki Promującej Narzędzia Edukacyjne XXI wieku. - Centrum Edukacji "Proteuss".
3. Certyfikat uczestnictwa w III Akademii Przedszkolaka pod hasłem "Cztery żywioły – ogień.

4. Biegowy certyfikat „Sprintem do maratonu” II Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków 2016 r. nadany przez czasopismo

„Bliżej Przedszkola”.

5.Certyfikat za współudział w konkursie artystycznym „Eko Rysunek”  organizowanym przez Ministerstwo Środowiska – 2016 r.

6.Certyfikat „Z Janem Brzechwą  o zdrowiu „ – za udział w XVI akcji w ramach Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka

   „Szlachetne zdrowie  nikt się nie dowie .. – śladami znanych twórców”. – 2016 r.  – nadany przez Akademię Zdrowego

    Przedszkolaka.

Osiągnięcia wychowanków:  

  1. I miejsce w MIędzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej - "Historia w pieśni zamknięta" 2018 r.
  2. I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Bezpieczny świat dziecka".
  3.  I miejsce w konkursie na  projekt kartki świątecznej - organizator MDK Opole, 2018 r. 
  4. I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym "Bezpieczny przedszkolak",

  5 I miejsce w konkursie plastycznym  promującym segregacje odpadów „Dzieci też segregują śmieci” 2015r.

 6. I miejsce – międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-literacki „Moja własna bajeczka” 2016r.

 7. II miejsce – konkurs plastyczny krajobraz i architektura widziane oczami dziecka „W słońcu i w deszczu .Opole moje miasto”

      2017r.

 8. II miejsce w konkursie plastycznym „Moja okładka do książki – (Mikołajek”)” – 2017r.

 9.  II miejsce w konkursie "Czyste Powietrze wokół nas" - 2018 r.

10. II miejsce w konkursie recytatorskim :Białe wierszowanie – styczeń 2017r.

 


Dodatkowe zajęcia
W przedszkolu aktualnie prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.  Wzbogacamy ofertę edukacyjną poprzez udział dzieci w różnych projektach, zajęciach umuzykalniających, plastycznych, artystycznych prowadzonych w przedszkolu oraz we współpracy z instytucjami ( galeria, muzea, teatr, kino, biblioteki, Centrum Nauk Przyrodniczych) . Wzbogacamy także ofertę dotyczącą rozwoju ruchowego dzieci poprzez organizację wewnętrznych imprez      o charakterze sportowym, udział dzieci w imprezach sportowych na terenie miasta.Współpracujemy z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Opolu celem realizacji Miejskiego Projektu Edukacyjnego "Zwinny Przedszkolak" skierowanego do dzieci 6 letnich pozwalającego dzieciom rozwijać:
- motorykę w zakresie zręczności, zwinności, skoczności, szybkości,
- koordynację ruchową,
- nawyk poprawnej postawy ciała,
- umiejętności społeczne ( komunikacja, umiejętność współpracy w grupie, asertywność  , empatia oraz postawa fair play ).
Nasze przedszkole jest uczestnikiem projektu dofinansowanego z funduszy europejskich , realizowanego przez miasto Opole - "Przedszkole dla wszystkich przyjazne  2 ".
Godziny otwarcia od
06:00 - 17:00 Godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

 Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/ wniosku zgłoszenia dziecka  do przedszkola . Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (prawnego opiekuna) do pracy i z pracy do przedszkola.                                                                                                                                 

Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe