Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 44 ,,Promyk'' w Opolu
Adres
Oświęcimska 94, 45-641 Opole
Telefon
774 562 783
Fax
774 562 783
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Pydych
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Ogród przedszkolny zimą
  • Warsztaty w przedszkolu
  • Kochamy Opole
  • Kultywujemy tradycje
  • Uprawiamy rośliny
  • Zawody sportowe w ogrodzie
Opis

Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk” w Opolu znajduje się na osiedlu „Metalchem”.

Nasze grupy to: I BIEDRONKI - 3-4 latki, II SMERFY 4-5 latki i III ŻABKI - 5-6 latki.

Mamy jasne i przestronne sale, dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki. Na placu jest sprzęt do rekreacji min. duży zabawkowy samolot z trzema zjeżdżalniami.

Personel przedszkola to wykwalifikowana i doświadczona kadra. Nauczyciele wciąż doskonalą się, posiadają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, muzykoterapii, języka angielskiego, języka niemieckiego, edukacji matematycznej oraz edukacji artystycznej. Wychowankowie naszego przedszkola są dobrze przygotowywani do podjęcia nauki w szkole, a dzieci z potrzebami edukacyjnymi otrzymują właściwe wsparcie. Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy zajęcia rewalidacyjne. W przedszkolu jest zatrudniony nauczyciel pedagogiki specjalnej. Nauczyciele są twórczy, piszą innowacje pedagogiczne, programy autorskie, a także książki dla dzieci, które dają możliwość dziecku rozwijania swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań.

Realizujemy program własny pn."Przedszkole ma moc", który ma na celu wspieranie uzdolnień wychowanków, poszukiwanie nowych potencjałów, budowania wiary we własne możliwości i uzdolnienia. Ponadto realizujemy programy zewnętrzne „Mamo, tato wolę wodę”, „Biały Ząbek” i wiele jeszcze  innych.Uczestnictwo w tych programach daje naszym wychowankom możliwość prezentowania swoich umiejętności w konkursach ogólnopolskich, a nauczycielom wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe. Współpracujemy z NCPP "Klub Osiedlowy", Biblioteką Publiczną Filia nr 18, PCK, LOP, MOS, MDK oraz PSP nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu i innymi opolskimi przedszkolami, a także Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Szczególną uwagę poświęcamy zdrowemu żywieniu dzieci. Stosujemy zalecenia Instytutu Zdrowia i Żywności oraz Ministerstwa Zdrowia. Nasz personel ciągle podnosi wiedzę w tym zakresie. Posiłki są smaczne i zdrowe. Eliminujemy żywność wysoko przetworzoną.Realizujemy program "Przedszkole Promujące Zdrowie" pod patronatem Ministerstwa Edukacji.

W poprzednim roku szkolnym realizowaliśmy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wiele inicjatyw podjętych w ramach realizacji tego progu będziemy kontynuować w kolejnych latach min. maraton czytania, wypożycz książkę do domu, spotkania autorskie, codzienne czytanie, poznawanie wybitnych postaci literatury dziecięcej, konkursy literackie, recytatorskie, festyn z książką, wystawy itd.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy dla wszystkich grup, dwa razy w tygodniu w podstawie programowej.

Dzieci kochają nasze przedszkole, dobrze się u nas czują i dobrze nas wspominają. Rodzice widzą w nas partnerów. Wychowankowie odwiedzają nas nawet po latach.

Osiągnięcia

Międzynarodowy Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkola, Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka, Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej – Edukacja w ruchu. Posiadamy certyfikat "Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy". Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach min. plastycznych, wokalnych, teatralnych, technicznych. Wykazują się dużą wiedzą w konkursach z zakresu ruchu drogowego, matematyki, ekologii, a nawet kulinarnej. Świadczą o tym liczne dyplomy i podziękowania dla dzieci, nauczycieli i dyrektora za promowanie talentów, rozwój pasji i zainteresowań, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, a także zaangażowanie w działalność na rzecz innych ( w ramach współpracy: z PCK, LOP, fundacją "Bądź dobroczyńcą", Policją i Strażą Miejską, Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt i Schroniskiem dla zwierząt, Domem kombatanta).

Co roku poświęcamy wiele uwagi na budowanie poczucia przynależności do Ojczyzny. Realizujemy innowację pedagogiczną pt. "Piękna nasza Polska cała". Co roku obchodzimy święto odzyskania niepodległości i suwerenności, bierzemy udział w akcjach: "Szkoła pamięta" i "Szkoła do hymnu" Przedszkolaków wychowujemy w duchu miłości i poszanowania naszej Ojczyzny. Wiele naszych działam opartych jest na budowaniu patriotyzmu.

Przedszkole posiada "Certyfikat Przedszkola Promującego Zdowie" o zasięgu wojewódzkim. Zdrowie dzieci i nauka zachowań prozdrowotnych, to nasz priorytet. Uczymy zdrowego żywienia, uprawiania gimnastyki dla zdrowia, zwracamy uwagę na prawidłowe postawy ciała. Zdrowa planeta, to nasze zdrowie, dlatego nie zapominamy o ekologii. Segregujemy śmieci i bierzemy udział w zajęciach "Muchy Odpaduchy".Dodatkowe zajęcia
zajęcia biblioteczne, gimnastyka korekcyjna,chór przedszkolny, judo
Godziny otwarcia od
06:00 - 17:00 godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
17:00
Historia

Przedszkole Publiczne nr 44 powstało w 1977 r. jako przedszkole zakładowe przy APC "Metalchem". Liczyło wtedy 8 grup przedszkolnych i mieściło się w dwóch budynkach. Dyrektorem była Henryka Kania. Z czasem do przedszkola uczęszczało coraz mniej dzieci i z 8 grup pozostały tylko 3. W latach 1993-1998 przedszkole zostało przekształcone w placówkę niepubliczną pod nazwą "Grześ" . Placówkę prowadziły: najpierw Jadwiga Rajczyk- Znojek, a po niej Lidia Rostocka. Za sprawą tej ostatniej w 1998 r. przedszkole przejęła Gmina Miasto Opole. Lidia Rostocka była dyrektorem do września 2002 r. Następnie dyrektorem została Aldona Pydych, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Jednym z ważniejszych wydarzeń przedszkola było nadanie mu imienia "Promyk" w 2009 r. W roku 2017 obchodzimy uroczystość 40-lecia przedszkola. Z tej też okazji Aldona Pydych wydała książkę pt. "O pajacyku Filipie, przedszkolu Promyku oraz ważnych i nieważnych sprawach", która opowiada o tym co dzieje się na co dzień w przedszkolu.

We wrześniu 2019 r. przedszkole otrzymało Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie".

Koła zainteresowań
W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w: kółku recytatorskim, wokalnym, bibliotecznym, plastycznym, teatralnym. Od wielu lat współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 18 w Opolu, w ramach której rozwijamy zainteresowania czytelnicze dzieci.Ponadto współpracujemy z Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu- Klub Osiedlowy "Metalchem", instruktorzy klubu prowadzą dla dzieci z naszego przedszkola zajęcia wokalno-rytmiczne i plastyczne.
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.


Personel

Nauczyciele:

1. Agnieszka Bober- nauczyciel przedszkola/ terapia pedagogiczna

2. Patrycja Dymek - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej/logopedii/pedagog specjalny/ współorganizujący kształcenie

3. Joanna Dziadosz - Łozińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej/

4. Danuta Furca- nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej

5. Barbara Jezierska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ języka angielskiego/logopedii

7. Aleksandra Rosińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/logopedii/

8. Sandra Trzeciak - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej/języka mniejszości niemieckiej/ religii/logopedii/


Organ prowadzący
Miasto Opole
Drzwi otwarte
28-29 czerwiec 2022 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą na indywidualne konto, którego numer otrzymują na poczatku roku szkolnego na cały okres edukacji dziecka.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
j.w.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe