Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 44 ,,Promyk'' w Opolu
Adres
Oświęcimska 94, 45-641 Opole
Telefon
774 562 783
Fax
774 562 783
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aldona Pydych
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 44 ,,Promyk'' w Opolu
Opis

Przedszkole Publiczne nr 44 „Promyk” w Opolu znajduje się na osiedlu „Metalchem”.

Nasze grupy to: I BIEDRONKI - 3-4 latki, II SMERFY 4-5 latki i III ŻABKI - 5-6 latki.

Mamy jasne i przestronne sale, dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki. Na placu jest sprzęt do rekreacji min. duży zabawkowy samolot z trzema zjeżdżalniami.

Personel przedszkola to wykwalifikowana i doświadczona kadra. Nauczyciele wciąż doskonalą się, posiadają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, logopedii, muzykoterapii, języka angielskiego, języka niemieckiego, edukacji matematycznej oraz edukacji artystycznej. Wychowankowie naszego przedszkola są dobrze przygotowywani do podjęcia nauki w szkole, a dzieci z potrzebami edukacyjnymi otrzymują właściwe wsparcie. Nauczyciele piszą innowacje pedagogiczne i programy autorskie, które dają możliwość dziecku rozwijania swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań.

Uczestniczymy w projekcie „Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej", w ramach którego dzieci i rodzice otrzymują dodatkowe wsparcie.

Realizujemy program własny pn."Przedszkole ma moc", który ma na celu wspieranie uzdolnień wychowanków, poszukiwanie nowych potencjałów, budowania wiary we własne możliwości i uzdolnienia. Ponadto realizujemy programy zewnętrzne „Mamo, tato wolę wodę”, „Biały Ząbek” i wiele jeszcze  innych.Uczestnictwo w tych programach daje naszym wychowankom możliwość prezentowania swoich umiejętności w konkursach ogólnopolskich, a nauczycielom wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe. Współpracujemy z NCPP "Kulb Osiedlowy", Biblioteką Publiczną Filia nr 18, PCK, LOP, MOS, MDK oraz PSP nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu i innymi opolskimi przedszkolami, a także Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Szczególną uwagę poświęcamy zdrowemu żywieniu dzieci. Stosujemy zalecenia Instytutu Zdrowia i Żywności oraz Ministerstwa Zdrowia. Nasz personel ciągle podnosi wiedzę w tym zakresie. Posiłki są smaczne i zdrowe. Eliminujemy żywność wysoko przetworzoną.Realizujemy program "Przedszkole Promujące Zdrowie" pod patronatem Ministerstwa Edukacji.

W naszym przedszkolu odbywa się nauczanie języka mniejszości – tj. języka niemieckiego na podstawie deklaracji rodzica.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy dla wszystkich grup, dwa razy w tygodniu w podstawie programowej.

Dzieci kochają nasze przedszkole, dobrze się u nas czują i dobrze nas wspominają. Rodzice widzą w nas partnerów. Wychowankowie odwiedzają nas nawet po latach.

Osiągnięcia

Międzynarodowy Certyfikat Jakości Partnerskie Przedszkola na 5 lat 2005-2010, 2010-2016 , Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka - 2014 , Certyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej – Edukacja w ruchu - 2014. Posiadamy certyfikat "Pięknie mówić się staramy, o poprawną mowę dbamy" 2016/17. Nasi wychowankowie zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach min. plastycznych, wokalnych, teatralnych, technicznych. Wykazują się dużą wiedzą w konkursach z zakresu ruchu drogowego, matematyki, ekologii, a nawet kulinarnej. Świadczą o tym liczne dyplomy i podziękowania dla dzieci, nauczycieli i dyrektora za promowanie talentów, rozwój pasji i zainteresowań, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, a także zaangażowanie w działalność na rzecz innych ( w ramach współpracy: z PCK, LOP, fundacją "Bądź dobroczyńcą", Policją i Strażą Miejską) 2017-2018 r.

W roku 2018 poświęciliśmy wiele uwagi odzyskaniu przez Polskę niepodległości i suwerenności, dlatego przyłączyliśmy się do akcji "Rekord dla Niepodległej" oraz zaangażowaliśmy się w obchody 100 -lecia. Za udział otrzymaliśmy podziękowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedszkolaków wychowujemy w duchu miłości i poszanowania naszej Ojczyzny.W latach 2019 i 2020 braliśmy udział w akcji: "Szkoła pamięta" i "Szkoła do hymnu" za co otrzymaliśmy podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej.

Jesienią, roku 2020 otrzymaliśmy "Certyfikat Przedszkola Promującego Zdowie" o zasięgu wojewódzkim. Dodatkowe zajęcia
zajęcia biblioteczne, gimnastyka korekcyjna,chór przedszkolny, judo
Godziny otwarcia od
06:00 - 17:00 godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Historia

Przedszkole Publiczne nr 44 powstało w 1977 r. jako przedszkole zakładowe przy APC "Metalchem". Liczyło wtedy 8 grup przedszkolnych i mieściło się w dwóch budynkach. Dyrektorem była Henryka Kania. Z czasem do przedszkola uczęszczało coraz mniej dzieci i z 8 grup pozostały tylko 3. W latach 1993-1998 przedszkole zostało przekształcone w placówkę niepubliczną pod nazwą "Grześ" . Placówkę prowadziły: najpierw Jadwiga Rajczyk- Znojek, a po niej Lidia Rostocka. Za sprawą tej ostatniej w 1998 r. przedszkole przejęła Gmina Miasto Opole. Lidia Rostocka była dyrektorem do września 2002 r. Następnie dyrektorem została Aldona Pydych, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Jednym z ważniejszych wydarzeń przedszkola było nadanie mu imienia "Promyk" w 2009 r. W roku 2017 obchodzimy uroczystość 40-lecia przedszkola. Z tej też okazji Aldona Pydych wydała książkę pt. "O pajacyku Filipie, przedszkolu Promyku oraz ważnych i nieważnych sprawach", która opowiada o tym co dzieje się na co dzień w przedszkolu.

We wrześniu 2019 r. przedszkole otrzymało Wojewódzki Certyfikat "Przedszkole Promujące Zdrowie".

Koła zainteresowań
W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w: kółku recytatorskim, wokalnym, bibliotecznym, plastycznym, teatralnym. Od wielu lat współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 18 w Opolu, w ramach której rozwijamy zainteresowania czytelnicze dzieci.Ponadto współpracujemy z Narodowym Centrum Piosenki Polskiej w Opolu- Klub Osiedlowy "Metalchem", instruktorzy klubu prowadzą dla dzieci z naszego przedszkola zajęcia wokalno-rytmiczne i plastyczne.
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.


Personel

Nauczyciele:

1. Agnieszka Bober- nauczyciel wspomagający/ terapia pedagogiczna

2. Patrycja Dymek - nauczyciel wychowania przedszkolnego

3. Joanna Dziadosz - Łozińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej/ języka mniejszości niemieckiej

4. Danuta Furca- nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej

5. Barbara Jezierska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ języka angielskiego/logopedii

6. Teresa Kurylak - nauczyciel wychowania przedszkolnego/gimnastyki korekcyjnej/religii

7. Aleksandra Rosińska - nauczyciel wychowania przedszkolnego/logopedii/

8. Sandra Trzeciak - nauczyciel wychowania przedszkolnego/ terapii pedagogicznej/języka mniejszości niemieckiej/ religii


Organ prowadzący
Miasto Opole
Drzwi otwarte
29-30 czerwiec 2021 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe