Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
Adres
Prószkowska 5A, 45-710 Opole
Telefon
774570151
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Bożena Antosz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 43 w Opolu
Opis

Nasze przedszkole, to piękna, nowoczesna i zmodernizowana placówka, zapewniająca optymalne warunki sprzyjające rozwojowi wszystkich uczęszczających do przedszkola dzieci.  Jesteśmy przedszkolem ukierunkowanym na twórczy rozwój dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym dla niego środowisku.

Sens wychowania polega na tym, by to, co tkwi dobrego w dziecku, świadomie umacniać, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń dlatego tworzymy  warunki do:

 • Aktywności twórczej pozwalającej dzieciom  lepiej poznać otaczający świat.
 • Zabawy jako najważniejszej formy działalności dzieci.
 • Rozwoju ciekawości poznawczej która jest motorem rozwoju dzieci.

Nasze atuty to:

Przyjazne i partnerskie  przedszkole, którego wysoką jakość potwierdza certyfikat „Partnerskie Przedszkole” Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej, w którym:

 • jest wyraźnie określona wizja zapisana w Koncepcji Pracy i Programu Rozwoju Przedszkola zapewniająca stały rozwój i poprawę jakości przedszkola funkcjonowania przedszkola,
 • nauczyciele tworzą otwarty,  aktywnie współdziałający zespół,
 • szczególną uwagę przykłada się partnerskiej współpracy z rodzicami opartej na wzajemnym szacunku i szczerej, otwartej komunikacji, bo przecież zarówno rodzicom jak i nauczycielom przedszkola zależy na prawidłowym rozwoju dzieci,
 • baza, która sprzyja aktywności, zabawie, edukacji i wypoczynkowi w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

 

Formy pracy z dziećmi ale jednocześnie rodzaj współpracy z rodzicami cieszący się uznaniem i  akceptacją  w środowisku rodziców i nauczycieli dająca dużo radości dzieciom:

 

 • Program adaptacyjny dla dzieci nowo  wstępujących do naszego przedszkola,
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Festyny w przedszkolu dwa razy w roku we wrześniu i w maju.
 • Stoły szwedzkie (śniadania w tej formie) we wszystkich grupach wiekowych raz w miesiącu.
 •  Zielone noce dla starszaków – przyzwyczajeni do tej niekonwencjonalnej przecież formy pożegnania dzieci z przedszkolem rodzice nie wyobrażają sobie zakończenia roku bez tej tradycji funkcjonującej od lat w przedszkolu.
 • Wycieczki do ciekawych miejsc na Opolszczyźnie
 • Celebrowanie uroczystości przedszkolnych wynikających z kalendarza imprez – Dzień Matki, Dzień Babci, Mikołajki, Dzień Dziecka, Powitanie Wiosny, Karnawał, Zakończenie roku szkolnego
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Program edukacyjny „Kraina zabawy i radosnych przeżyć”. 

 

Wprowadzanie naszych przedszkolaków w świat kultury, obyczajowości  i tradycji  poprzez  aktywne uczestnictwo w konkursach, turniejach, akcjach charytatywnych, które zarazem promują nasze przedszkole w środowisku są to między innymi:


 • Przeglądy Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych – tradycyjnie bierzemy udział każdego roku począwszy od 2000.
 • Opole  moje miasto – Mały Opolanin – tradycyjnie  co roku  od 2003
 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • Akademia Aqafresh
 • Przyjaciele Zippiego
 • Zwinny przedszkolak
 • Akcje charytatywne: Opolskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierzą ,, Pomóżmy  zwierzętom  przetrwać zimę’’ od 2005, Akcja „Śmieci mniej – Ziemi lżej” od 2006 i wiele innych akcji takich jak np.. zbiórka plastikowych butelek, zakrętek, monet – grosików.

 

Realizacja  wielu programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i opolskim, są one związane przede wszystkim z promowaniem zdrowia i ekologii. jest  cyklicznie przez okres kilku lat. 

Za  te projekty i programy  jesteśmy  nagradzani  certyfikatami, którymi możemy się pochwalić i wyeksponować je w naszej przedszkolnej galerii. Obrazują one naszą aktywność i współpracę ze w środowiskiem. Do  tych najważniejszych zaliczamy:
 • Certyfikat  Akademii Zdrowego Przedszkolaka.Propagowanie zdrowego stylu życia wśród polskich rodzin.
 • Certyfikat Akademii Aquafresh  
 • Certyfikat za realizację projektu edukacji regionalnej „ Opole moje miasto. Mały Opolanin” cykliczny udział w projekcie od roku  - zwiedzanie najciekawszych zakątków miasta, udział w zajęciach muzealnych, spotkaniach z interesującymi ludźmi i warsztatach aktywności twórczej, udział w konkursie „ Wiedzy o Opolu” – cyklicznie od 2005 r. Budowanie lokalnego patriotyzmu oraz więzi z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania i zabawy tematyczne. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
 • Certyfikat Małej Akademii Piosenki w Opolu   udział w warsztatach muzycznych – cyklicznie od 2015. Poszerzenie wiedzy na temat muzyki, spotkania ze znanymi piosenkarzami. Organizator Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Towarzystwo Przyjaciół Opola.
 • Certyfikat „ Bezpieczne Przedszkole ”Udział w konkursie „ Bezpieczne dziecko – bezpieczne przedszkole”. Wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania.
 • Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu  „ Kubusiowi Przyjaciele Natury” w IV-tej edycji Zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Patronat „Bliżej Przedszkola”.
 • Certyfikat z udział w akcji „ Śmieci mniej – ziemi lżej”. Realizacja projektu od 2013r., organizowanie zbiórki makulatury, puszek i baterii na terenie przedszkola; Zachęcanie dzieci i rodziców do dbania o środowisko naturalne, segregowania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania i utylizacji. Organizator Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu miasta Opole.
 • Certyfikat za udział w akcji „ Góra grosza” Organizacja zbiórki pieniążków. Włączenie się w zbiórkę pieniążków na rzecz Domów dla dzieci i zawodowych rodzin zastępczych. Udział cykliczny od 2013 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Towarzystwo „ Nasz Dom”.
 • Certyfikat uczestnictwa w konkursie recytatorskim „ Białe wierszowanie” od 2009 r. Rozbudzanie u dzieci wrażliwości literacko – artystycznej po raz popularyzacji literatury dziecięcej.
 • Opolskie Ogrody Talentów - udział w konkursach, akcjach, zajęciach, współpraca z instytucjami; projekt opolski. Rozwijanie i wspieranie zdolności dzieci -  wspieranie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Certyfikat pt. Dzieciństwo bez próchnicy”. Projekt międzynarodowy, obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów w wieku 0 – 5 lat, Projekt realizowany w ramach partnerstwa pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Wieloletnie tradycje związane ze współpracą z opolskimi jednostkami, których odpowiada na potrzeby i oczekiwania rozwojowe dziecka działając w sposób aktywny i twórczy na rzecz jego rozwoju. Do nich zaliczamy współpracę z: Młodzieżowym Domem Kultury, Galerią Sztuki Współczesnej Miejską  Biblioteką  Dziecięcą, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, Komendą Miejską Policji, Strażą Pożarną z opolskimi szkołami i przedszkolami.

Jesteśmy i chcemy być przedszkolem ukierunkowanym na twórczy rozwój dziecka w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym dla niego środowisku. W roku  2017 przystąpiliśmy do programu Przedszkoli Promujących Zdrowie.  Celem tego projektu jest idea holistycznej koncepcji zdrowia, rozumiana  jako proces systemowych i systematycznych działań na rzecz wzmacniania i budowania  w aspektach: fizycznym, psychicznym (emocjonalnym i intelektualnym), społecznym i duchowym. Są to działania długofalowe i ciągłe, przewidziane na okres kilku lat.  

 

 

Osiągnięcia
Do naszych sukcesów i osiągnięć zaliczamy: • Stworzenie przedszkola z wyraźną wizją – dziecko jest centralnym punktem odniesienia wszelkiej działalności pedagogicznej. • Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” i jego recertyfikacja. • Wysoką jakość pracy nauczycieli, ustawiczne doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji, wykorzystywanie w pracy nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych. • Niepowtarzalna atmosfera przedszkola, akceptacja rodziców dla naszych działań i zadowolenie wychowanków. • Liczne nagrody i wyróżnienia za udział dzieci w konkursach, przeglądach, rajdach.
Godziny otwarcia od
06:30 - 17.00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dokonując określenia godzin pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego na dojazd rodzica do pracy i z pracy do przedszkola. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola są dostosowywane w każdym roku szkolnym do potrzeb większości rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe