Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
Adres
Słowackiego 4, 45-364 Opole
Telefon
774545075
Fax
774545075
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lucyna Dudek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 42 w Opolu
Opis
Przedszkole mieści się w budynku 1 - piętrowym typu willowego, w którym zorganizowanych jest 5 oddziałów: 3 -4 - latki, 4- latki, 4 - 5 - latki i dwie grupy dzieci 5 - 6 - letnich. Dzieci korzystają z jasnych przestronnych sal, sali gimnastycznej i pokoju do pracy indywidualnej. Przedszkole posiada duże podwórko, oraz zadrzewiony i zagospodarowany ogród, wyposażony w piaskownicę i różnorodny nowoczesny sprzęt rekreacyjny. Nauczycielki pracujące z przedszkolakami posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne , oraz dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych : gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii pedagogicznej, nauki języka angielskiego i niemieckiego. W bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane następujące zajęcia : język angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia specjalistyczne dla dzieci wymagających wsparcia w zakresie logopedii,rewalidacji oraz pracy korekcyjno - kompensacyjnej. W przedszkolu realizowane są autorskie programy edukacyjno - wychowawczo - opiekuńcze : "Jestem już przedszkolakiem" - program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich, elementy programu logopedycznego opracowanego przez specjalistów Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pegagogicznej "Radość mówienia szansą sukcesu w szkole" oraz "Bajkoterapia -iskiereczki pogodnej bajeczki" pozwalające dzieciom na harmonijny rozwój i dobre przygotowanie do podjęcia obowiązków szkolnych. W roku szkolnym 2011/2012 przystąpiliśmy do realizacji projektu "Optymistyczne przedszkole", którego celem było wspieranie dziecka w drodze do osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości. Projekt zakończono w roku szkolnym 2016/2017, a zwieńczeniem jest otrzymanie w  2017 roku Certyfikatu "Optymistyczne przedszkole". Ponadto realizujemy programy : "Program profilaktyki próchnicy  zębów - Biały ząbek", "Mamo,tato wolę wodę" - ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej przedszkolaków pod patronatem Instytutu Matki i Dziecka oraz Żywiec Zdrój, "Czyściochowe przedszkole" pod patronatem firmy Rossman, Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem firmy Kubuś, "Czytające przedszkolaki" , którego organizatorem jest wydawnictwo MAC.  Uczestniczymy również w Miejskim Projekcie Edukacyjnym realizowanym przez MOS "Aktywny przedszkolak" oraz "Przyjazne Przedszkole 2". W grupie 5-latków realizowana jest innowacja pedagogiczna - logopedyczna - "Ręce sprawne mam , słowa dobrze znam". W pracy z dziećmi stosujemy alternatywne i twórcze metody np.: elementy nauki czytania wg Glenna Domana, wprowadzanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Do pandemii organizowaliśmy popołudniowy cykl zajęć ruchowych wspólnych dla dzieci i rodziców "Mamo i tato pobaw się ze mną". Proponowaliśmy również akcję "Poczytaj mi mamo, tato". Przedszkole zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie tj.: - I śniadanie - godz. 8.30 - II śniadanie - 10.10 - zupa - 11.45 - II danie obiadowe - 14.10
Osiągnięcia
Nasi wychowankowie uczestniczą w różnorodnych formach wspomagających rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień biorąc udział w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, recytatorskich, festiwalach piosenki oraz międzyprzedszkolnych olimpiadach zdobywając nagrody i wyróżnienia:  V miejsce w 2016 konkurs ekologiczny "Śmieci mniej Ziemi lżej" pod patronatem Prezydenta Miasta Opola oraz VII miejsce w roku 2017 i 2018 w kategorii "Przedszkola" oraz w kategorii Przedszkolaki" II miejsce w 2018 r. i VI miejsce w 2019 r. ; wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez Przedszkole Integracyjne nr 68 we Wrocławiu na rzecz IX Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki "Odnawialne źródła energii - słońce, woda, wiatr" - 2017; I miejsce w konkursie plastycznym Stowarzyszenia JEDNYM SŁOWEM Poradnia diagnostyczna dla osób ze spektrum autyzmu "Moje marzenie" w 2018 r.; wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym Opolskiej Izby Rzemieślniczej "Jakie znasz zawody" - kwiecień 2018;  III miejsce  w wojewódzkim konkursie plastycznym Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej "Czyste powietrze wokół nas" w 2019 r. ; I miejsce w kategorii Przedszkola w konkursie Polskiego Czerwonego Krzyża "Gorączka złota" w 2019r.; I miejsce w XVII Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Zdrowego Przedszkolaka w PP-21 - 2017 i II miejsce w roku 2018; wyróżnienie w konkursie artystycznym "Tańczę, śpiewam i rymuję" w PP-21 w 2018 r.; I miejsce w konkursie plastycznym Muzeum piosenki polskiej "Jak wyobrażam sobie Muzeum piosenki polskiej" - 2016; wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym w PP-33 "Opolska kroszonka - jaka?" -  2017;  wyróżnienie w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym w PP-18 "Legendy ziemi opolskiej w oczach dziecka" - 2017; III miejsce w międzyprzedszkolnej Spartakiadzie Zimowej w PP-6 "Ruch to zdrowie"-  2016 i I miejsce 2017 oraz III miejsce w 2019 r., III miejsce w roku 2018 oraz I miejsce w 2020 r.; II miejsce w konkursie plastycznym "Wielkie święto mojej ojczyzny - 100 lat niepodległości" w PP-6 w 2018 r.; III miejsce w konkursie literacko-plastycznym "Piękna nasza Polska cała" w PP-6 w 2018 r.; I miejsce w konkursie poezji patriotycznej "Ukochany kraj, umiłowany kraj" w PP-6 w 2018 r.; wyróżnienie i III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Mozaikowa pisanka" w PP-6 w 2018 r.; III miejsce w konkursie PP-6 pod patronatem Straży Miejskiej w Opolu "Projekt znaczka odblaskowego" w 2019 r.: II miejsce w Wojewódzkim konkursie plastycznym PP-6 i Biblioteki Miejskiej nr 7 Aktywnie, zdrowo i na sportowo"- 2019r.; II miejsce w konkursie w PP-3 "Owoc lub warzywo chętnie ci opowie, jakie ma witaminy i dba o Twoje zdrowie" w 2019 r.; I i II miejsce w konkursie plastycznym "Opole moja mała ojczyzna" w PP-54 w 2018 r.; laureatka w miejskim konkursie plastycznym w kategorii Przedszkola "Moja ojczyzna" zorganizowanym przez PSP nr 8 w 2018; II miejsce dla zespołu wokalnego w I Międzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki Wiosennej w PSP nr 5 w 2018 r. i I miejsce w 2019 r.; III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym w PP-28 "Nowe przygody Misia Uszatka" -  2014  i 2017; III miejsce w konkursie w PP-20 "Melonik Stanisława Moniuszki" w 2019r.; I miejsce w konkursie w PP-14 "W zdrowym ciele zdrowy duch" w 2019r.;III miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Wartości tkwiące w baśniach Braci Grimm i H. Ch. Andersena" w 2017; wyróżnienie w konkursie na najciekawszą gazetkę ścienną "100 Polaków na 100-lecie odzyskania niepodległości" w PP-36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we spółpracy z Radą Dzielnicy Szczepanowice w 2018 r.; II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Smok Wawelski oczami dziecka" w PP-55 - 2017;  I miejsce w konkursie plastyczno-literackim  w PP-51 "Książka pędzlem i słowem malowana" - 2017;  I miejsce w Ogólnopolskim konkursie logopedyczno-plastycznym "Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie" w PP-51 w 2018 r.; I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Jesienne dekoracje z wykorzystaniem darów natury" w PP-42 - 2017 ; I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Od pisanki do kraszanki " w PP-42 - 2019.  Rodzice naszych przedszkolaków licznie uczestniczą w zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych i festynach organizowanych na terenie placówki. Bardzo dużym uznaniem cieszą się wśród przedszkolaków przedstawienia teatralne w wykonaniu rodziców dzieci .
Dodatkowe zajęcia
Oferta przedszkola realizowana jest z wykorzystaniem między innymi cyklicznych zajęć : czytelniczych w Bibliotece, plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury, przyrodniczych w Centrum Edukacji Przyrodniczej, matematycznych - programowanie we współpracy z PP-25 i Uniwersytetem Opolskim, aktywności fizycznej prowadzonej przez pracowników MOS, rytmicznych,  ruchowych z wykorzystaniem elementów metody W.Sherborne rodzic-dziecko na terenie naszej placówki. Ponadto dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, indywidualna praca terapeutyczna, gimnastyka korekcyjna organizowanych przez nasze przedszkole.
Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola.Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica ( opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Adres email IODO
iod@cuw.opole.pl
Telefon IODO
774661103
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe