Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 30 "Gosławickie Słoneczko" w Opolu
Adres
Wiejska 77, 45-240 Opole
Telefon
774638002
Fax
brak
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Renata Bodura
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 30 "Gosławickie Słoneczko" w Opolu
 • SALA żABEK
 • SZATNIA
 • TOALETA
 • SALA BIEDRONEK
 • KORYTARZ
Opis
Przedszkole funkcjonuje w środowisku miejsko- wiejskim w Opolu-Gosławicach w parterowym wolnostojącym budynku. Zapewniamy dzieciom pobyt        w jasnych, kolorowych salach wyposażonych w zabawki i pomoce dydaktyczne. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci zorganizowane są w dwóch grupach; BIEDRONKI- grupa mieszana 3-4-5-latki oraz ŻABKI- grupa mieszana 5-6-latkil. Rozkład dnia uwzględnia realizację podstawy programowej. W naszym przedszkolu dziecko:
- znajduje możliwość indywidualnego rozwoju - rozwija aktywność poznawczą i twórczą
- zdobywa wiedzę i umiejętności - poznaje swoje prawa i obowiązki
- czuje się bezpieczne w życzliwej i dobrej atmosferze
- jest wrażliwe na potrzeby innych
- szanuje tradycje rodzinne, narodowe, religijne
- osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole.
Realizowana jest innowacja pedagogiczna "English is all around" oraz "Świadomość ciała i ruchu".
Wszystkie przedszkolaki są otaczane troską, serdecznością i opieką całego personelu przedszkola.
W praktyce pedagogicznej wykorzystujemy najnowsze metody pracy z dziećmi przedszkolnymi, wśród nich:
 • Metodę Batii Straus – aktywnego słuchania muzyki i elementy idei C.Orffa.
 • Elementy pedagogiki Marii Montesorii, czyli wspieranie wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego  i społecznego.
 • Pedagogikę zabawy wg Klanza 
 • W kształceniu pojęć matematycznych korzystamy z doświadczeń i opracowań E. Gruszczyk Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej wykorzystując elementy programu „Dziecięca matematyka”.
 • Zajęcia ruchowe oprócz tradycyjnych zabaw i ćwiczeń ruchowych wzbogacamy metodą improwizacji ruchowej Labana i ruchu rozwijającego       W. Sherborne.
Osiągnięcia
 • Coroczny Laureat konkursu  „Śmieci mniej – Ziemi lżej” od 2004.
 • Coroczne uczestnictwo i współorganizowanie Miedzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej oraz udział w imprezie "Mały Olimpijczyk" na „Opolskim Festiwalu Skoków”.
 • Od 2016 roku organizujemy Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej.
Dodatkowe zajęcia

Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia w języku niemieckim jako języku mniejszości narodowej oraz religia.


Godziny otwarcia od
06:30-16:30
Godziny otwarcia do
16:30
Historia

Pierwsze pociechy zawitały do gosławickiego przedszkola 1 września w 1949 roku. Było to jednooddziałowe przedszkole zorganizowane przez panią K. Hrymiak w budynku, który przed wojną funkcjonował jako pomieszczenia warsztatowe do nauki gotowania i prac ręcznych, jakich uczyły się dziewczynki z pobliskiej szkoły podstawowej. W późniejszym czasie w dobudowanych pomieszczeniach powstał dodatkowy oddział i od tego czasu placówka jest przedszkolem dwuoddziałowym. W roku 2009 obchodzono uroczyście jubileusz 60-lecia i z tej okazji przedszkole otrzymało  imię „Gosławickie Słoneczko”.

W roku 2019 uroczyście obchodzono 70-te urodziny przedszkola.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Drzwi otwarte
lipiec 2022
Personel

Personel przedszkola to:

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w  tym nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel religii, nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i logopeda.
 • pomoc nauczyciela,
 • intendent
 • kucharka i pomoc kucharki
 • woźne
 • konserwator-ogrodnik.
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.


Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Każde dziecko posiada indywidualny nr konta
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe