Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu
Adres
Plac Teatralny 3, 45-056 Opole
Telefon
77 453 67 22
Fax
77 453 67 22
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Pastuszko
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu
 • Nauka pływania
 • Nowa karuzela
 • Deszcz nie przeszkadza...
 • Dzień Dziecka z Prezydentem
 • W Krasiejowie
 • Jesienne inspiracje
 • Balonowy eksperyment
 • Zimowe szaleństwo
 • Mistrzowie kodowania
 • Kodowanie na tabletach
 • Mali łyżwiarze
Opis

 
Przedszkole jako jedyne w Opolu prowadzi, obok kuchni ogólnej, oddzielną kuchnię dla dzieci na dietach wynikających z ich stanu zdrowia.

Jadłospis ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka, które takiej diety wymaga.
O potrzebie zastosowania diety należy powiadomić Przedszkole załączając do wniosku o przyjęcie do przedszkola zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o powodzie zastosowania diety i jej rodzaju.


W Przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3-6 lat.
Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na promowanie szeroko rozumianego zdrowia oraz wspieranie wielokierunkowego rozwoju małego dziecka, które realizujemy m.in. poprzez programy:
1. „Przyjazne Przedszkole – adaptacja dziecka do nowego środowiska” – zapraszamy przyjęte na nowy rok szkolny dzieci i rodziców na zajęcia integracyjne w czerwcu
2. „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program wspierający dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami
3. „Wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej” - program własny

4. "Mali programiści" - kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym - program własny
5. „Przedszkolaki pływają jak rybki w wodzie” program własny nauki pływania dla dzieci w wieku 6 lat realizowany we współdziałaniu z trenerem pływackim. Jest to jedyna taka inicjatywa w publicznych przedszkolach opolskich
6. „Przedszkolny program rozwijania uzdolnień i zainteresowań dzieci” – program własny umożliwiający dzieciom realizację ich indywidualnych zainteresowań, odkrywanie uzdolnień i ich rozwijanie
7. „Super Wiewiórka” program edukacyjno-profilaktyczny PCK - nabywanie nawyków związanych z kształtowaniem postaw prozdrowotnych oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i niesieniem pomocy w sytuacji zagrożenia.

Realizujemy projekt promocji zdrowia w ramach Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. W grudniu 2022 r. przyznany nam został na 5 lat Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie.
Organizujemy zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. We wszystkich grupach prowadzimy profilaktyczne zajęcia logopedyczne. Wprowadzamy elementy gimnastyki korekcyjnej do zajęć ruchowych prowadzonych przez nauczycieli grup jako profilaktykę wad postawy.

Wszystkie dzieci objęte są nauczaniem języka angielskiego.
Zajęcia plastyczne, ruchowo-sportowe, umuzykalniające i teatralne odbywają się w każdej grupie wiekowej z dostosowaniem do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, jak również ich zainteresowań i uzdolnień.

Uczestniczymy w Programach wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie wychowania fizycznego "Aktywny Przedszkolak" oraz  "Mały łyżwiarz" prowadzonych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu. Zajęcia organizowane są raz w tygodniu w Przedszkolu i raz w tygodniu na lodowisku przez nauczycieli wychowania fizycznego dla dzieci 6-letnich.


Dla podniesienia atrakcyjności pobytu dziecka w przedszkolu szereg zajęć organizujemy poza przedszkolem m.in.: w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Oddział Dziecięco-Młodzieżowy – rozwijamy zainteresowania czytelnicze; w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej uczestniczymy w zajęciach biblioterapii; w Galerii Sztuki Współczesnej – uczestniczymy w warsztatach plastycznych oraz wystawach; w Teatrze Lalki i Aktora – uczestniczymy w warsztatach teatralnych, umożliwiamy kontakt ze sztuką; w Muzeum Wsi Opolskiej – przybliżamy dzieciom historię regionu; w Muzeum Śląska Opolskiego – uczestniczymy w warsztatach i spotkaniach muzealnych; w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki – uczestniczymy w spotkaniach muzealnych; w Centrum Nauk Przyrodniczych – uczestniczymy w zajęciach przyrodniczych, fizycznych i chemicznych. Zapraszamy do nas ciekawych gości m.in. rodziców naszych dzieci oraz przedstawicieli zanikających zawodów. Współpracujemy z PCK – w przedszkolu działa Klub Wiewiórka. Włączamy się w akcje charytatywne.
Organizujemy imprezy rodzinno-przedszkolne w tym Festyn z okazji Święta Rodziny, zajęcia otwarte oraz konkursy dla dzieci i rodziców.
Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci m.in. poprzez organizację spotkań ze specjalistami oraz wydawanie gazetki przedszkolnej „Wesołe przedszkole”.
Dzieci poznają piękno Opolszczyzny poprzez uczestnictwo w wycieczkach autokarowych m.in. do gospodarstw agroturystycznych, do leśniczówki, na ścieżki ekologiczne w parkach krajobrazowych, do Skansenu. Podejmujemy działania edukacyjne i praktyczne na rzecz ochrony środowiska, w którym żyjemy.
Uczestniczymy w międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych konkursach i akcjach organizowanych m.in. przez MDK, wydawnictwa oświatowe, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, przedszkola oraz różne instytucje wspierające oświatę.
Corocznie drużyna z najstarszej grupy bierze udział w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Matematycznej.Przygotowujemy dzieci do udziału w konkursach recytatorskich i wokalnych.
Jesteśmy organizatorami Międzyprzedszkolnego Konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”; posiadamy tytuł „Bezpiecznego Przedszkola” nadany nam w lutym 2013r.
Współdziałając z zaprzyjaźnionymi Przedszkolami organizujemy Spartakiadę Przedszkolaka, imprezę dla około 350 dzieci.
Nasze Przedszkole nosi imię Czesława Janczarskiego - pisarza którego twórczość poświęcona była głównie dzieciom. Był on założycielem dwutygodnika dla najmłodszych "Miś". Stworzył m.in. literacką postać Misia Uszatka, który był bohaterem kilku zbiorów opowiadań oraz przeszło stu dobranocek. Ulubione utwory pisarza pomagają dzieciom poznawać świat przyrody, odróżniać dobro od zła, uczą miłości do ojczyzny, zachęcają do czytania. W rocznicę wydania pierwszego numeru „Misia” obchodzimy Dzień Patrona. Z tej okazji corocznie organizujemy we współdziałaniu z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Plastyczny „Przyjaciele Misia Uszatka” oraz Przedszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Czesława Janczarskiego.

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta lecz w bezpiecznej odległości od ruchliwych ulic. Ogród przedszkolny wyposażony jest w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt rekreacyjny. Dbamy o zagospodarowanie terenu zielonego.

Przedszkole prowadzi dożywianie dzieci w ramach następujących posiłków: śniadanie – godz. 8.30, II śniadanie – 10.10, zupa – 12.00, II danie - 14.00.

Nauczyciele prowadzą konsultacje dla rodziców wg harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej.

Osiągnięcia

Osiągnięcia Przedszkola

- 2014r. - Nadanie Przedszkolu, przez Radę Miasta Opola, imienia: Czesława Janczarskiego.

- 2016r. – uzyskanie Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie przyznanego na lata 2016 - 2021 przez Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora RCRE w Opolu;

- 2016r. - uzyskanie tytułu Radosne Przedszkole w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie;

- 2017r. – uzyskanie tytułu Zaczytane Przedszkole w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie;

- 2018r. – zajęcia II miejsca w kategorii Przedszkola w Konkursie na „Największego zbieracza złota” w ramach akcji PCK „Gorączka złota”

- 2018r. – uzyskanie tytułu Przedszkolny Klub Wolontariatu w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie;

- 2018r. – uzyskanie tytułu Przedszkole Młodych Patriotów w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie;

- 2018r. – uzyskanie Certyfikatu Aktywny Przedszkolak nadanego przez Prezydenta Miasta Opola

- 2018r. – uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w projekcie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto – Mały Opolanin"

- 2019 r. – Uzyskanie Certyfikatu udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym „Profilaktyka przez sport” nadanego przez Prezydenta Miasta Opola;
- 2019 r. – Wyróżnienie w Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej i konkursie plastycznym „Akademia dobrych manier” Fundacji A.R.T. w Warszawie. 

- 2019 r. – uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w projekcie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto – Mały Opolanin" 

- 2021 r. - nadanie Certyfikatu "Kubusiowych Przyjaciół Natury" przez markę KUBUŚ

- 2022 r. – nadanie tytułu „Przedszkolny Klub Ekologów” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

- 2022 r. - nadanie przez Ministra Edukacji i Nauki Krajowego Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie na okres 5 lat. Przedszkole należy do Krajowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Osiągnięcia Dzieci


- 2017r. - udział w Festiwalu Piosenki Ekologicznej

- 2017r. - I miejsce w VIII Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu

- 2017r. - II miejsce w VI Mędzyprzedszkolnym Konkursie "Bezpieczny Przedszkolak"

- 2017r. - udział w Konkursie Plastycznym "Kręciło mnie bezpieczeństwo na wakacjach"

- 2017r. - II miejsce w XVII Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Zdrowego Przedszkolaka;

- 2018r. – I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Matematycznym „Przedszkolny omnibus”

- 2018r. – II miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Artystycznym „Tańczę, śpiewam i rymuję”

- 2018r. – III miejsce w Międzyprzedszkolnym  Konkursie Plastycznym  „Z uśmiechem każdemu do twarzy”

- 2019 r. – I miejsce i wyróżnienie w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.: „Melonik Stanisława Moniuszki

- 2019 r. – I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Kotylion narodowy”;

- 2019 r. – III miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosenne wierszowanie”;

- 2019 r. – III miejsce w VI  Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt. „Miś Uszatek i marzenia dzieci - Kim będę w przyszłości”;

- 2020 r. – I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Wszyscy jesteśmy tacy sami – niepełnosprawność widziana oczami dziecka”;

- 2020 r. - wyróżnienie w konkursie plastycznym "Opole w rytmie życzliwości - edycja 2020"

- 2021 r. - wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Białe Wierszowanie" organizator Miejski Dom Kultury w Opolu

- 2021 r. – II miejsce w konkursie plastycznym „Woda w moim życiu" organizowanym przez WIK Opole

- 2021 r. – I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.: „Mój przepis na zdrowie”

- 2021 r. – I miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym pt.: „Kim zostanę w przyszłości – mój wymarzony zawód”

- 2021 r. – wyróżnienie w Ogólnopolskim Przedszkolnym Konkursie Krasomówczym pt.: „Mistrz wypowiedzi”

- 2022 r. – I i III miejsce w VIII Międzyprzedszkolnym Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt.: „Miś Uszatek Ekologiem”

- 2022 r. – I, II, III miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Jesienny koszyczek”

- 2022 r. – III miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym „Jesienny pejzaż”


Dodatkowe zajęcia

Prowadzimy terapię logopedyczną, ruchową i pedagogiczną dla dzieci wymagających wsparcia rozwoju.

Religia – odbywa się 2 razy w tygodniu: dla dzieci młodszych po 15 min, dla dzieci starszych po pół godziny.


Godziny otwarcia od
06.30 - 17.00
Godziny otwarcia do
17:00
Historia

Przedszkole nr 28 jako samodzielna placówka funkcjonuje od września 1990r. Wcześniej, od 1981 roku, było Filią zlikwidowanego Przedszkola nr 1 w Opolu. W roku 1993 do Przedszkola przyłączono oddział „bezglutenowy” likwidowanego Przedszkola nr 57, do którego uczęszczały dzieci wymagające specjalistycznej diety zdrowotnej. 29 maja 2014 r. Rada Miasta Opola, na wniosek Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 28, podjęła Uchwałę o nadaniu naszemu Przedszkolu imienia Czesława Janczarskiego.

Personel

W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i specjaliści legitymujący się wyższym wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy i podnoszą kwalifikacje tak, aby móc wspierać każde dziecko, sprostać jego potrzebom i wyzwaniom edukacyjnym.

Na stanowiskach obsługowych zatrudnieni są: intendent, kucharz, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, woźne, konserwator, robotnik gospodarczy.

Wszyscy pracownicy dbają o właściwą atmosferę sprzyjającą współpracy, której celem jest opieka, wychowanie i edukacja naszych przedszkolaków.

Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Drzwi otwarte

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe