Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
Adres
Konwalii 4, 45-220 Opole
Telefon
774556635
Fax
774556635
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Elżbieta Dąbrowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu
Opis

Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu mieści się w otoczeniu osiedlowych budynków mieszkalnych na wydzielonym terenie z pięknym, zielonym ogrodem, placem zabaw wyposażonym w różnorodne, nowoczesne i bezpieczne sprzęty. Otoczone jest zielenią. Budynek przedszkola w roku 2011 został poddany termomodernizacji. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest bogato wyposażona w bezpieczne i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Sale zajęć dla dzieci są przestronne, estetycznie urządzone w bezpieczne dla wychowanków meble. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasze dzieci uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

W przedszkolu przebywa 125 wychowanków uczęszczających do 5 oddziałów.  W roku szkolnym 2021/2022 są to grupy: I - dzieci 3 letnie; II - dzieci 4 letnie; III - dzieci 4 - 5  letnie; IV -dzieci 5 -6  letnie,  V- dzieci  6 letnie. W każdej grupie przebywa do 25 dzieci. Każdy oddział ma swoją salę i czynny jest średnio przez 8 godzin dziennie. Przedszkole czynne jest od godz. 6.00 do 17.00 i pracuje  w oparciu o schemat Ramowego rozkładu dnia: 6.00-7.00 - powitanie dzieci, praca indywidualna, zabawy; 7.00-12.00 - realizacja podstawy programowej: 12.00-17.00 - odpoczynek dzieci młodszych, rekreacja, zabawy dowolne, zajęcia indywidualne i w małych zespołach w sali i na powietrzu. Przedszkole posiada własną kuchnię, która serwuje dzieciom zdrowe i smaczne posiłki. Codziennie wydawane wydawane są cztery posiłki w godz.: 8.30 - I śniadanie, 10.30 - II śniadanie, 11.30 - obiad - I danie, 14.00 - obiad - II danie.

Zajęcia dodatkowe: język angielski  organizowany jest dla dzieci w każdej grupie  natomiast  język niemiecki w grupie III - V,  na życzenie rodziców religia. Zajęcia te są bezpłatne. W przedszkolu realizowane są liczne programy autorskie i innowacje.  Program  "Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej"  realizowanych jest z dofinansowania  Funduszy Europejskich.  W ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla  dzieci prowadzone są  zajęcia  logopedyczne oraz  terapia pedagogiczna. Zatrudniamy doświadczonego psychologa dziecięcego, który czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców. Nauczyciele mają wypracowane metody pracy z dzieckiem zdolnym, jak i z dzieckiem mającym trudności z opanowaniem umiejętności do podjęcia nauki w szkole. Na pierwszym miejscu stoi podmiotowość i dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole. Prowadzona jest stała obserwacja dziecka. W przedszkolu organizowane są imprezy środowiskowe, okolicznościowe i wiele innych okazjonalnych imprez i uroczystości, które organizowane są zwykle wspólnie z rodzicami. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w codziennych zajęciach dzieci oraz ciągły dostęp do informacji o życiu i działalności przedszkola. Niestety w bieżącym roku, z powodu pandemii musieliśmy ograniczyć dostęp osób z zewnątrz.  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolu w godzinach 7.00 - 12.00.

Nasze atuty:

• czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
• budynek w bardzo dobrym stanie technicznym,
• dobrze wyposażone sale zajęć,
• bezpieczny i zielony plac zabaw dla dzieci,
• kompetentna kadra pedagogiczna,
• aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• udział w programach i akcjach ogólnopolskich,
• realizacja własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków,
• konstruktywna współpraca z rodziną dziecka,
• otoczenie dzieci fachową opieką, zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa, przestrzeganie ich praw,
• spotkania, zajęcia otwarte dla rodziców,
• bogaty kalendarz imprez i uroczystości,
• fachowy i miły personel przedszkola,
• bezstresowa adaptacja dzieci w przedszkolu.

Kierunki naszego działania:

• Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
• Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, kształtowanie postaw patriotycznych.
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności poznawczej i językowej dziecka.
• Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.
• Wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.
• Rozwijanie ekspresji artystycznej w różnych formach działalności dzieci, wprowadzanie dzieci w świat sztuki.
• Wdrażanie do szanowania przyrody. Prowadzenie działań ekologicznych.
• Systematyczna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Osiągnięcia

Nasze Przedszkole posiada wiele wyróżnień za udział w różnych konkursach organizowanych na terenie placówki i poza nią. Oto niektóre z nich: konkurs wiedzy o Opolu, 100- lecie  niepodległości – konkurs plastyczny, " Barwy jesieni" - II miejsce między przedszkolny konkurs plastyczny, konkurs piosenki patriotycznej - I miejsce, mistrzostwa szachowe przedszkolaków, "Bohaterowie bajek w oczach dziecka" - konkurs plastyczny - I miejsce. Osiedlowa olimpiada sportowa, przedszkolne konfrontacje teatralne - to działania podejmowane przez dzieci na rzecz placówki. Dzieci zdobyły też liczne wyróżnienia m.in.: między przedszkolna olimpiada szachowa, konkurs recytatorski " Białe wierszowanie" – MOK.  Placówka opracowuje liczne innowacje pedagogiczne i własne programy, które są realizowane jako treści opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze: "Z ekologią za Pan Brat" - innowacja z zakresu edukacji ekologicznej uwieńczona sukcesem zdobycia międzynarodowego certyfikatu "Zielona Flaga". "Optymistyczne przedszkole", "Bezpieczny przedszkolak" - programy zawierający treści zdrowotne i edukację bezpieczeństwa, "Akademia zdrowego przedszkolaka" jest projektem realizującym zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Tradycją przedszkola jest praca dydaktyczna z wykorzystaniem polskiej literatury dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości J. Tuwima - patrona przedszkola. Jesteśmy przedszkolem "Dobrych praktyk", gdzie wykorzystujemy  oryginalne i nowatorskie działania pedagogiczne, które mogą posłużyć innym placówkom  jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty  przyczyniające  się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.  Organizowane są festyny rodzinne: wiosenne, jesienne, wyjazdy plenerowe - z uwagą skierowaną na działania proekologiczne oraz liczne imprezy okolicznościowe: dzień babci, dziadka, jasełka, zabawa karnawałowa, pożegnanie starszaków, pasowanie na przedszkolaka, dzień kota, spotkanie z Mikołajem i wiele innych. Przedszkole jest uczestnikiem i realizatorem programu innowacyjnego "Optymistyczne przedszkole". Szczególnym osiągnięciem placówki było pozyskanie funduszy Ochrony Środowiska i realizacja aranżacji ogrodu przedszkolnego o charakterze ekologicznym. Za pozyskane fundusze pozabudżetowe wyposażono ogród przedszkolny w nowoczesne sprzęty do zabaw rozwijających w bezpieczny sposób aktywność ruchową i fizyczną dzieci. Przedszkole wspólnie z Uniwersytetem Opolskim jest organizatorem Olimpiady Literatury Dziecięcej Przedszkolaków. Impreza ta jest objęta patronatem Prezydenta Miasta. W każdym roku był inny temat przewodni. W roku ubiegłym impreza miała się odbyć pt "Eko Zosia sprząta świat". Jednak z powodu pandemii impreza została przeniesiona na kolejny rok szkolny. Dzięki glosom naszych Rodziców w roku 2019 przedszkole zdobyło I miejsce w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej "Przedszkole na medal 2019".

Dodatkowe zajęcia
terapia logopedyczna,terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna oraz konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców wg potrzeb
Godziny otwarcia od
6:00-17.00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po ustaleniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny  na dojazd rodzica ( opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Historia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1968 r.

Rada Miasta Opola nadała placówce imię Juliana Tuwima 1 września 1999 r.

Obchody jubileuszu 50-lecia w maju 2018 r.

Personel

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. 


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe