Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 21 "Kraina Odkrywców" w Opolu
Adres
Drzymały 28, 45-342 Opole
Telefon
774 543 551
Fax
774 543 551
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Leśniowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Nr 21 "Kraina Odkrywców" w Opolu
Opis

Przedszkole mieści się przy ul. Drzymały 28 w budynku wolnostojącym, położonym z dala od ulicy, w otoczeniu rozległego ogrodu z dużą ilością drzew i krzewów. Posiada 6 oddziałów z podziałem na grupy wiekowe. W roku szkolnym 2020/2021 są to grupy: grupa I  3 - latki, grupa II - 3-4- latki, grupa III - 4-latki, grupa IV -4-5- latki, grupa V -5- 6 latki, grupa VI - 5 -6  -latki. Dysponuje dużym placem zabaw wyposażonym w różnorodne urządzenia zabawowe i sprawnościowe. Sale pobytu dzieci są przestrzenne, bardzo dobrze oświetlone, kolorowe, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne adekwatne do wieku dzieci. W przedszkolu jest sala do zabaw ruchowych, bogato wyposażona w sprzęt sportowy m.in. do gimnastyki korekcyjnej, suchy basen z piłeczkami, itp. Ponadto przedszkole posiada dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny do indywidualnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej i logopedycznej z dzieckiem. Opiekę nad dziećmi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych i logopedycznych. Nasze działania dydaktyczno -wychowawcze wykraczają poza podstawę programową. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. W roku szk. 2020/21 realizowane są programy własne: - „Będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny (dla dzieci nowo przyjętych), „Ćwiczę wesoło, by mówić pięknie” - program logopedyczny wspierający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym (realizowany w gr. II),  - oraz programy profilaktyczne: - , "X  edycja Akademii Aquafresh - ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków"(wszystkie grupy), „Zbieraj baterie i telefony”. Ponadto uczestniczymy w  projekcie unijnym wspierającym edukację przedszkolną w Aglomeracji Opolskiej "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2". W naszym przedszkolu często gości teatrzyk, organizujemy również wyjścia na spektakle do Teatru Lalek. Zapoznajemy dzieci z bliższym i dalszym środowiskiem, poprzez organizowanie wycieczek pieszych po mieście i autokarowych poza miasto. Nauczycieli i rodziców wspierają różnorodni specjaliści. Na terenie przedszkola istnieje  możliwość spotkań i konsultacji indywidualnych dla dzieci i rodziców z logopedą. Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi: - Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, - Miejską Biblioteką Publiczną, - Galerią Sztuki Współczesnej, - Muzeum Śląska Opolskiego, - Miejskim Domem Kultury, - Nadleśnictwem w Grudzicach, - Polskim Czerwonym Krzyżem, Muzeum Piosenki Polskiej. W obecnym czasie sytuacja epidemiczna ograniczyła możliwość naszych działań poza przedszkolem oraz przy wsparciu instytucji zewnętrznych.

 Oferujemy dzieciom smaczne, urozmaicone posiłki z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania. W czasie całodziennego pobytu serwujemy: śniadanie - godz.8.30, II śniadanie (owoce lub soki owocowe)- ok. godz.10.00, dwudaniowy obiad - godz.11.30, podwieczorek - godz.14.15.


Osiągnięcia
Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie. Otrzymaliśmy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, tym samym zostaliśmy włączeni do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie. Pragniemy uczynić z naszych wychowanków ludzi odpowiedzialnych za stan swojego zdrowia.. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach (plastycznych, recytatorskich, sportowych itp) , olimpiadach wewnątrzprzedszkolnych oraz organizowanych przez inne placówki, osiągając w nich liczne sukcesy. Redagujemy i wydajemy co miesiąc gazetkę przedszkolną „Oczko”, w której rodzice znajdują porady i bieżące informacje o wydarzeniach przedszkolnych.
Dodatkowe zajęcia

Godziny otwarcia od
06:00- 17.00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnrgo po uzgodnieniu z organem prowadzacym
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola.  Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględniać czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego ) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2021/2022
150
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe