Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu
Adres
Grudzicka 48, 45-432 Opole
Telefon
77 455 48 40
Fax
77 455 48 40
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Danuta Kłosowska
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Przedszkole Publiczne nr 20 jest zlokalizowane w dzielnicy Kolonia Gosławicka. Przy przedszkolu mieści się piękny, zadbany ogród wyposażony w drewniany sprzęt zabawowy, spełniający wymogi bezpieczeństwa, dostosowany do wzrostu i wagi dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo placówka posiada przenośne zabawki ogrodowe / koniki, zjeżdżalnie, bramki, parasole, stoliki, itp./. Na terenie ogrodu mieści się „Zielona sala”, w której w pogodne dni prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz organizowane festyny i imprezy okolicznościowe. W letnie słoneczne dni Zielona sala, drzewa i kolorowe parasole ochraniają dzieci przed nadmiarem słońca. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, w ogrodzie organizowane są zabawy sportowe z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz przyrządów do zabaw ruchowych. Sale dydaktyczne wyposażone są w ergonomiczne, kolorowe i estetyczne meble, wykonane na zamówienie. W salach zorganizowano kąciki zabaw ( plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, muzyczne, czytelnicze, montessoriańskie ), które umożliwiają dzieciom swobodny dostęp do materiałów, książek i zabawek . Dzieci mogą dowolnie eksperymentować, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Przedszkole posiada 6 oddziałów wiekowych: I grupa 3 -latki, II grupa 3- 4 latki , III grupa 4- latki, IV grupa 5-latki, V grupa 5-6- latki, VI grupa - 6-latki. Kadra pedagogiczna Przedszkola: 11 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciel stażysta, 3 nauczycieli kontraktowych. 2 nauczycieli logopedów wspomaga prawidłowy rozwój mowy dzieci. Nauczyciele przedszkola pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego. „Ku dziecku” , autor: B. Bilewicz – Kuźnia, T. Parczewska, "Kolekcja Przedszkolaka", autor D.Kucharska, "Dziecko w swoim żywiole", autor A.Pawłowska-Niedbała, D.Kucharska, program "Klucz do uczenia się" Galiny Doyla oraz programy własne: Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez muzykę, Program bezpieczeństwa, Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, Doskonalenia zdolności poznawczych dzieci 3-6 letnich oraz program naturalnej nauki czytania "Przygody Okrąglaczka czyli poznaję literki" oparty na innowacyjnej metodzie bezpośrednich skojarzeń. W pracy dydaktycznej wykorzystywane są elementy systemu M. Montessori, Kinezjologii Edukacyjnej, edukacji matematycznej dzieci według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogiki zabawy, metody aktywizujące i twórcze. Przedszkole realizuje projekty autorskie. Wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego . Realizujemy projekt powszechnej dwujęzyczności, wspierający efektywną naukę języka angielskiego w przedszkolu. Od lat uczestniczymy w Projekcie Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Obecnie realizujemy projekt Przedszkole Przyjazne 2, ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką", program zapobiegania próchnicy Biały Ząbek. Szczególnie uzdolnione dzieci 6-letnie są członkami Klubu Małego Matematyka zorganizowanego przez MODN w Opolu. W celu ułatwienia dzieciom adaptacji do przedszkola opracowano program adaptacyjny dziecka 3-letniego.Nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, co potwierdzają coroczne badania osiągnięć absolwentów.

Przedszkole oferuje dzieciom domowe posiłki: pierożki, makaron własnego wyrobu, ciasta i inne wypieki, desery. Z dziecięcej diety została wyeliminowana żywność zawierającą barwniki, sztuczne konserwanty, polepszacze itp. Przygotowujemy świeżo wyciskane soki warzywne i owocowe, herbatki słodzimy miodem, stosujemy naturalne, ziołowe przyprawy. Nie używamy żadnych półproduktów, unikamy przetworzonej żywności. Słodkie płatki zastąpiłyśmy naturalnymi płatkami zbożowymi. Dzieci mają do wyboru kilka gatunków chleba na zakwasie, w tym ziarnistego i razowego oraz pszennego.

 Utrzymujemy standardy epidemiczne zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Osiągnięcia
Przedszkole specjalizuje się w rozwijaniu inteligencji i zdolności poznawczych dzieci oraz nauczania języków obcych. Od lat realizujemy autorskie programy wspomagania intelektualnego i emocjonalnego dziecka oraz objęliśmy nauczaniem języka angielskiego wszystkie dzieci. Wprowadziliśmy do zestawu programów nauczania jeden z najlepszych europejskich programów edukacyjnych „Klucz do uczenia się”. Szczególny nacisk kładziemy na odkrywanie i rozwijanie talentów dzieci. Organizujemy dla wszystkich dzieci zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne i teatralne, zajęcia rozwijające zdolności poznawcze, matematyczno-logiczne oraz zajęcia sportowe. Dzieci prezentują swoje osiągnięcia w Opolskich Ogrodach Talentów uzyskując zaszczytne czołowe lokaty. W grupach dzieci 5-6 letnich realizujemy program naturalnej nauki czytania oparty na innowacyjnej metodzie bezpośrednich skojarzeń. Nasi wychowankowie uzyskują zaszczytne czołowe miejsca w licznych konkursach artystycznych i sportowych, a przede wszystkim są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. Otrzymaliśmy Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole", Wysoką jakość naszej pracy  potwierdziły wyniki badań naukowych przeprowadzone przez Politechnikę Opolską, które cyt. „wskazują na ogólnie wysoki poziom rozwoju poznawczego dzieci, w tym szczególnie wysokie, zdecydowanie ponadprzeciętne wyniki, które dzieci osiągnęły pod względem inteligencji i kreatywności”. Ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Opolskiego Kuratora Oświaty potwierdziła najwyższy poziom spełniania wymagań w obszarze: Respektowane są normy społeczne. We wszystkich wymaganiach przedszkole uzyskało najwyższą ocenę: A. Systematycznie monitorujemy osiągnięcia edukacyjne dzieci. W razie potrzeby obejmujemy dzieci dodatkową pomocą logopedyczną, psychologiczną oraz korekcyjno-kompensacyjną. Nasza praca dydaktyczno-wychowawcza jest ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
Godziny otwarcia od
06:00 - 17:00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe