Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
Adres
Kośnego 31, 45-056 Opole
Telefon
774543644
Fax
774543644
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Lucyna Żukowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 w Opolu
Opis
Przedszkole Publiczne nr 2 położone jest w centrum Opola przy ulicy Kośnego 31. Położenie z dala od ulicy izoluje przedszkole od ruchu i zgiełku miasta. Budynek przedszkola otoczony jest zielenią z dużym ogrodem - wyposażonym w bogaty sprzęt rekreacyjny. Teren wokół przedszkola jest ogrodzony i bezpieczny. Budynek jest zabezpieczony przed włamaniami posiada stały monitoring i kamery. Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całego miasta. Pięć oddziałów zajmują duże, przestrzenne sale - wyposażone w sprzęt, zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach czystych, zapewniających dogodną i bezpieczną realizację programów edukacyjnych. Estetyka wnętrz jest interesująca, wzbudza ciekawość dziecka i stymuluje jego potrzeby rozwojowe. Wszyscy pracownicy przedszkola kierują się dobrem dziecka. Współuczestniczą i współtworzą atmosferę i klimat przedszkola. Pieczę nad bezpieczeństwem powierzonych dzieci sprawuje cały personel przedszkola, również często pomagając podczas wycieczek, spacerów oraz uroczystości przedszkolnych. Bezpośrednio nad bezpieczeństwem i zdrowiem dziecka czuwa nauczyciel, który prowadzi oddział. Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Kadra pedagogiczna jest dobrze przygotowana do pracy, co korzystnie wpływa na jakość procesu opiekuńczo - dydaktycznego. Nauczycielki pracują w oparciu o programy, które dają im pełną swobodę działań, nie ograniczają ich inwencji i nie pozbawiają możliwości wyboru. Stąd niektóre partie programu są modyfikowane i dostosowane do możliwości dziecka. Rozszerzeniem oferty programowej przedszkola są innowacje i programy opracowane przez zespół nauczycieli. Innowacje: - "Mali artyści", "Mały Opolanin ", Mały miś w świecie wielkiej literatury", "Aktywny przedszkolak"- Ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych,"Mały łyżwiarz", "Góra grosza", "Mamo,tato  wolę wodę", "Czyste powietrze wokół nas". W celu wzbogacenia oferty przedszkola nasi nauczyciele prowadzą dla wszystkich dzieci na terenie naszej placówki zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, zajęcia rytmiczne, informatyczne, teatralne, plastyczne . Ponadto nasze dzieci uczestniczą w nieodpłatnych warsztatach poza terenem przedszkola: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Biblioteka obcojęzyczna w Opolu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu , Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu ,Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonia, Państwowa Straż Pożarna, Galeria sztuki Współczesnej, Centrum nauk Przyrodniczych, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Kształtowanie ostaw prozdrowotnych to jeden z obszarów edukacyjnych przedszkola. W ramach wychowania zdrowotnego przedszkole współpracuje z pediatrą, stomatologiem, ortodontą, pielęgniarką, psychologiem, logopedą. W przedszkolu przestrzegane jest prawo do prywatności i stosowana jest ochrona przed poniżającym traktowaniem i lekceważeniem. Dziecko ma prawo do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy pedagogicznej. Znajdujące się w przedszkolu dzieci są otaczane troską, serdecznością i opieką całego personelu przedszkola.Proces edukacyjny w naszym przedszkolu ukierunkowany jest na osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku rozpoznanych trudności i deficytów placówka zapewnia zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, bądź wczesną interwencję specjalistyczną.

W przedszkolu dzieci uczą się samodzielności i zdrowego trybu życia w przyjaznych relacjach ze środowiskiem przyrodniczym. Kadra pedagogiczna kształtuje kompetencje społeczne, dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy ukierunkowane na twórczy  i aktywny sposób osiągania sukcesów rozwojowych. Wykorzystują różnorodne zabawy i działalność plastyczno-muzyczną, zajęcia rozbudzające zainteresowania techniczno-naukowe, a także inne formy zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem.

W środowisku cieszymy się dobrą opinią, Świadczyć może o tym chociażby fakt, że w naszym przedszkolu dzieci nigdy nie brakuje, wręcz przeciwnie-rodzice uważają, że tych miejsc jest za mało. Jest to zasługa całego personelu, który stworzył i tworzy nadal przedszkole, które nie jest bajką, lecz przytulnym, ciepłym i serdecznym światem. Światem, w którym dziecko doświadcza tego co dobre i uczy się tego co mądre.

Osiągnięcia

·    

Certyfikat „ Przyjaciel opolskiej przyrody”

Certyfikat „Optymistyczne przedszkole”

Certyfikat „ Przedszkole dobrych praktyk”

Certyfikat „ W sieci uczących się przedszkoli – Supeł”

Certyfikat „Przedszkole przyjazne dzieciom – Dobre Bo Polskie”

Certyfikat „ Partnerskie przedszkole” – recertyfikacja

Polski certyfikat jakości ,, Partnerskie Przedszkole’’

Certyfikat ,,Przedszkole bezpieczne dla zdrowia i rozwoju dziecka”

Certyfikat uczestnictwa w projekcie edukacji regionalnej „Opole Moje Miasto-Mały Opolanin”

Certyfikat  Akademia Przedszkolaka pod hasłem ,,Cztery Żywioły”

Certyfikat ,,Profilaktyka przez sport"


 

 

 

 

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapeutą, z psychologiem, religia - na wniosek rodzica (prawnego opiekuna).
W celu wzbogacenia oferty przedszkola nasi nauczyciele prowadzą dla wszystkich dzieci na terenie naszej placówki zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, zajęcia rytmiczne, teatralne, informatyczne, plastyczne. Ponadto nasze dzieci uczestniczą w nieodpłatnych warsztatach i zajęciach w palcówce i poza terenem przedszkola ( nauka jazdy na łyżwach, zajęcia w MDK, zajęcia edukacyjne w Bibliotece, zajęcia sportowe organizowane przez MOSIR i inne ...)
Godziny otwarcia od
06:00 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Godziny otwarcia do
17:30 - godziny zamknięcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Historia

Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu założone zostało w 1954 roku. Organizacja placówki wymagała wielkiego wysiłku i zaangażowania ze strony pierwszej wówczas kierowniczki pani Anieli Kwiatkowskiej. Kompletowano pomoce dydaktyczne i najpotrzebniejszy sprzęt: krzesła, stoliki, szafy. Z dnia na dzień przybywało coraz więcej dzieci. Przedszkole się zmieniało. Zmieniała się też kadra kierownicza. Po pani Kwiatkowskiej placówką kierowały kolejno Pani Dorota Biedak, Pani Maria Grycan, Pani  Elżbieta  Tkoczyk, oraz Pani  Bogumiła Mucha. Od 1997 roku dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 2 w Opolu jest Pani Lucyna Żukowska.

Budynek przedszkola wybudowany w latach 50-siątych wymagał stałej troski, aby dzieci miło, przyjemnie i bezpiecznie spędzały w nim czas.

Dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy z władzami lokalnymi były zawsze zapewnione środki na niezbędne remonty i modyfikacje.

Historia przedszkola przejrzyście pokazana jest w prowadzonych kronikach placówki.

Ważne jest to, że przedszkole mieści się w tym samym budynku od 1954 roku i mimo niewielkich modernizacji nadal zachowało swój pierwotny kształt architektoniczny.


 

Kontakty zagraniczne
Współpraca polsko - czeska ,,Z Interregiem u przedszkolaków i ich rodzin"
Koła zainteresowań
Teatralne, plastyczne, naukowo - techniczne.
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Drzwi otwarte
17.06.2024 r. - 21.06.2024 r.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Generowany przez program iprzedszkole. Indywidualny dla każdego dziecka.
Personel
Tak
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Przedszkole Publiczne nr 2 45-056 Opole, ul. Kośnego 31
Telefon jednostki przetwarzającej dane
774543644
E-mail jednostki przetwarzającej dane
pp2@opoleprzedszkole.pl
Adres email IODO
iod@cuw.opole.pl
Telefon IODO
774661103
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Generowany przez program iprzedszkole. Indywidualny dla każdego dziecka.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe