Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
Adres
Mickiewicza 3, 45-367 Opole
Telefon
774543830
Fax
774543830
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Iwona Budnik
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • spotkanie z Babciami i Dziadkami
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Jasełka 2017
 • Jasełka 2017
 • jasełka 2017
 • Kiermasz bożonarodzeniowy 2017
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
Opis
Przedszkole nasze mieści się w centrum miasta Opola. W sąsiedztwie znajdują się bloki mieszkalne. Wokół przedszkola znajduje się duży ogród, z mnóstwem miejsca do biegania, piaskownicą i nowym sprzętem do zabawy.W przedszkolu realizowany jest oprócz podstawy programowej wychowania w przedszkolu , program autorski o nazwie " Metody innowacyjne w pracy z dzieckiem". Program ten wspiera dziecko w jego rozwoju. Na co dzień , pobyt dzieci staramy się uatrakcyjnić poprzez stosowanie niekonwencjonalnych metod pracy, aktywizujących, mobilizujących dzieci do działania. Metody te wykorzystują naturalną potrzebę ruchu, zdobywania sukcesów, dążenia do osiągnięć a także uczą współdziałania w grupie. Dzieci nasze korzystają codziennie z pobytu na świeżym powietrzu, czy to bawiąc w ogrodzie, czy też spacerując w okolicy przedszkola. W codziennej pracy nauczycielom przyświęca misja wszechstronnego rozwoju dzieci w sferze umysłowej i emocjonalnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Ważnym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o rozwój talentów teatralnych, muzycznych, tanecznych i sportowych wychowanków. Nauczyciele wspierają rozwój aktywności ruchowej dzieci, uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej, Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu. W ramach zajęć rytmicznych dla wszystkich dzieci prowadzone są zajęcia z muzykoterapii. Na zajęciach tych, dziecko uczy się współpracy z partnerem, wyzwala w sobie spontaniczną aktywność ruchową, przez co staje się bardziej śmiałe, potrafi odnaleźć się w grupie, rozwija małą i dużą motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową, rozwija swoje zainteresowania muzyczne. W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez tworzenie kącików zainteresowań własnymi wytworami, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne i twórcze, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka. Działalność plastyczna dzieci przejawia się w różnych technikach plastyczno-technicznych, systematycznie organizowane są wystawki dla rodziców. Dzieci biorą udział w konkursach między przedszkolnych, olimpiadach sportowych, systematycznie uczęszczają do MDK-u na „Teatralne ABC”, do kina Meduza na opolskie Lamy, gdzie mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne, systematycznie odwiedzają Teatr Lalki i Aktora. Mogą być zarówno widzem, oglądając spektakle teatralne nie tylko bezpośrednio w teatrze ale również w przedszkolu, do którego zapraszani są aktorzy z różnych regionów Polski, zwłaszcza z Krakowa i Nowego Sącza oraz są aktorami, występują w teatrzykach podczas różnych uroczystości przedszkolnych. To wykwalifikowana kadra przedszkola przygotowuje dzieci do tych występów . Co rocznie najstarsza grupa przygotowuje Jasełka a pozostałe grupy spotkania wigilijne z rodzicami. Na Jasełka oprócz rodziców, zapraszamy dzieci z innych przedszkoli oraz dzieci z Centrum Rehabilitacyjnego dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym.. Oprócz tych świąt, dzieci uroczyście obchodzą Dzień Babci i Dziadka, jest Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Mamy i Taty, Mikołaj, Bal karnawałowy, Zielona Noc w przedszkolu, organizowane są wycieczki na Dzień Dziecka, są festyny rodzinne.Nauczyciele Przedszkola Publicznego Nr 14 w Opolu wychwytują deficyty rozwojowe dzieci i pomagają każdemu dziecku właściwie się rozwijać. Metody i formy pracy dostosowują do możliwości dzieci, tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą a dla dzieci z opiniami, organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dla wszystkich dzieci dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego Ponadto przedszkole systematycznie prowadzi własną Kronikę przedszkolną, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola a umieszczane w nim zdjęcia, są odzwierciedleniem tych wydarzeń. Przedszkole współpracuje z PCK, MDK, Teatrem Lalki i Aktora, z pobliskimi przedszkolami , z Miejską Biblioteką Publiczną , dzieci uczęszczają systematycznie do Galerii Sztuki Współczesnej, odwiedzają dworzec PKP, pocztę, poznają pracę ludzi różnych zawodów (piekarza, sprzedawcy, szewca ). Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu jest przedszkolem partnerskim, czynnie współpracuje z rodzicami, którzy są Partnerami przedszkola, mają wpływ na decyzje podejmowane w przedszkolu, są jego aktywnymi uczestnikami, chętnie angażują się w różne akcje zarówno na poziomie opolskim jak i ogólnopolskim, wspierają placówkę i są jego sponsorami
Godziny otwarcia od
06:30 - 17.00 -godziny otwarcia mogą być zmienioneod nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie dziecka (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Dodatkowe zajęcia

-zajęcia rytmiczne pod okiem Pani Basi, zabawy i zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem elementów Integracji sensorycznej przy użyciu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń w ramach programu "Przedszkole przyjazne 2",

-udział dzieci 5-6-letnich naszego przedszkola w ramach projektu "Przedszkole przyjazne 2" w Akademii Przedszkolaka" , którego zajęcia odbywają się cyklicznie w Młodzieżowym Domu Kultury na ulicy Powstańców Śląskich,

-zajęcia sportowe "Aktywny przedszkolak" dla dzieci 5-6-letnich, organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy


Historia

Przedszkole Nr 14 w Opolu powstało w 1949 roku. Do 1992 roku przedszkole funkcjonowało jako przedszkole zakładowe Polskich Kolei Państwowych i podlegało pod Dolnośląskie Okręgowe Koleje Państwowe we Wrocławiu. W tym też czasie Przedszkole Nr 14 PKP w Opolu, jako jedno z nielicznych otrzymało wyróżnienie. Zajęło bowiem I miejsce za całokształt przedszkolnej pracy dydaktycznej i społecznej. 20 stycznia 1976 roku w Złotej Sali wrocławskiego DOKP-Wrocław wręczono długoletnim nauczycielom tego przedszkola – przyznane przez Ministerstwo Komunikacji na wniosek opolskiego Wydziału Oświaty i Wychowania – Złote Krzyże Zasługi.

Przedszkole już w tamtym okresie swojego istnienia, mogło pochwalić się szeroką współpracą z radą rodziców. Udział rodziców w zaopatrywaniu placówki w pomoce do zajęć i uczestniczenie ich w zajęciach otwartych – to stałe formy tej współpracy. Przedszkole słynęło jako placówka usportowiona, dzieci spędzały bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu oraz uczęszczały na zajęcia pływackie na krytą pływalnię. PKP-owska placówka wychowawcza w tym też okresie znajdowała się w grupie 6 wytypowanych w Opolu przedszkoli, które realizowały eksperymentalny program, mający na celu przygotowanie  wówczas dzieci do edukacji w zreformowanej szkole 10-letniej. Od września 1992 roku budynek Przedszkola Nr 14 PKP w Opolu został przekazany Gminie Opole i po dzień dzisiejszy stanowi własność miasta.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe