Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
Adres
Jana Bytnara "Rudego" 1, 45-265 Opole
Telefon
774555858, 606293682
Fax
774555858
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marzena Stefanko
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 w Opolu
Opis
Misja naszego przedszkola: "Kochamy je takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu dziecku stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości" Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, wiek dzieci niepełnosprawnych waha się od 3 do 9 lat. W przedszkolu obok dzieci zdrowych znajdują również miejsce dzieci z dysfunkcjami: słuchu i wzroku, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami fizycznymi, upośledzone w stopniu lekkim, z zespołem Downa i cechami autyzmu. Dzieci umieszczone są w 10 oddziałach (2 ogólnodostępne, 7 integracyjnych i 1 specjalny dla dzieci z autyzmem). Liczba wychowanków w oddziale ogólnodostępnym wynosi 25, w oddziałach integracyjnych 20 (w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych), a w oddziale specjalnym 2-4 dzieci z autyzmem. Przedszkole umiejscowione jest wśród licznych bloków, z dala od ruchliwych ulic, w pobliżu osiedlowego parku, co daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Baza przedszkola, warunki pracy i wyposażenie są bardzo dobre i przystosowane do potrzeb dzieci. Teren przedszkolny stanowi rozległy ogród wyposażony w atrakcyjny sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności ruchowej dzieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dbamy o taką organizację dnia, aby zapewnić dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zachowujemy właściwe proporcje między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie z zakresu wychowania przedszkolnego, a poza tym ze względu na specyfikę placówki mają szerokie kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, m.in. w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, surdologopedii, neurologopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychopedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Rozpoznając specjalne potrzeby edukacyjne dzieci oraz pragnąc rozwijać, wspomagać i ukierunkowywać zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem, od 2007 roku realizujemy w naszym przedszkolu „Program pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie”. Wychowankowie w zależności od przejawianych talentów i zainteresowań uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednej z trzech grup: muzycznej, plastycznej bądź teatralnej. Program wyzwala i podtrzymuje spontaniczną aktywność dziecka, sprzyja uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego, a tym samym umożliwia realizowanie indywidualnej linii rozwojowej. Dodatkowo realizowany jest artystyczny program „Mali artyści” wprowadzający dzieci w świat sztuk plastycznych poprzez działania praktyczne, wzbogacone wiedzą z zakresu historii sztuki. Dzieci w trakcie zabaw zdobywają wiadomości, które pozwalają im potem na twórczość z wykorzystaniem technik, materiałów dostępnych i preferowanych w danym okresie sztuki. Od 10 lat systematycznie realizujemy „Program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie wspomagania prawidłowego rozwoju mowy dzieci trzy i czteroletnich”. Program nastawiony jest na szerokie oddziaływanie bezpośrednio na dziecko poprzez logopedę, nauczycieli pracujących w grupie i rodziców, co niewątpliwie zwiększa efektywność podejmowanych działań. Realizacja programu przyczynia się do poprawy rozwoju mowy, zmniejszenia liczby dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy, wzmocnienia aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Zajęcia grupowe odbywają się z logopedą, ich elementy wykorzystują nauczyciele podczas zajęć i zabaw z dziećmi. Na zajęcia z cyklu „Mamo, tato posłuchaj jak ja mówię” i indywidualne konsultacje z logopedą cyklicznie zapraszani są rodzice. Integrując środowisko przedszkolne ze środowiskiem rodzinnym staramy się czynnie włączać rodziców w życie grupy i przedszkola. Służy temu projekt realizowany w grupach „Zawody naszych rodziców” , który pozwala w atrakcyjnej formie przybliżyć pracę rodziców, ukazać różnorodność wykonywanych zawodów, a przede wszystkim zintegrować się w grupie. Inne działania to cykliczne spotkania specjalistów – logopedy i nauczyciela wspomagającego - z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami w ramach projektu „Przedszkolak nigdy się nie nudzi”. To także okazja do dobrej zabawy, rozwijania relacji z najbliższymi, wymiany doświadczeń, wiadomości, obserwacji dzieci we wspólnym działaniu, przy wykonywaniu kolejnych zadań, konsultacji.  Różnorodność podejmowanych działań przez nauczycieli, rozwijanie wszechstronnej aktywności dzieci, wykorzystanie ich potencjału i możliwości stało się inspiracją do organizacji i udziału w wielu konkursach, między innymi organizacja kolejnych edycji ogólnopolskich konkursów: katechetyczno-plastycznych i logopedyczno - plastycznych „Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie”, udział z wieloma sukcesami w kolejnych edycjach konkursów i akcjach,  „Śmieci mniej - Ziemi lżej” , Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa - coroczny Festiwal Skoków z udziałem Olimpijczyków, „Opole, moje miasto. Mały Opolanin”- projekt edukacji regionalnej dla przedszkolaków , „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Festiwal Piosenki Przedszkolnej (MDK Opole), Festiwal piosenki Dziecięcej (SDK Opole) , Olimpiada z języka angielskiego „Preschool mosters”, Ogólnopolska Akcja „Książka dla szpitala” .
Osiągnięcia
Przedszkole znajduje się na Krajowej Liście Liderów Integracji. Posiada certyfikat "Przedszkole bezpieczne dla zdrowia i rozwoju dziecka". W 2013 r. uzyskało zaszczytny tytuł Lidera Bezpiecznych Przedszkoli. W 2014 r. uzyskało certyfikat „Szkoła w ruchu”
Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka korekcyjna Zajęcia w ramach programów własnych: "Spróbujmy mówić poprawnie - logopedyczne "Informatyka przedszkolaka" - podstawy informatyki "Praca z dzieckiem uzdolnionym" - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola uwzględniają aktualne potrzeby rodziców.
Personel
W placówce zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny. Nauczyciele posiadają wykształcenie z zakresu wychowania przedszkolnego oraz do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W przedszkolu zatrudnieni są oligofrenopedagodzy, logopedzi, surdologopeda, psycholog, tyflopedagog, muzykoterapeuta,terapeuci integracji sensorycznej, usprawniania ruchowego oraz nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Każdemu dziecku nadawany jest indywidualny nr konta bankowego.
Odbiorca opłat
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51
Historia
Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 3 października 1983 r. Od 1 września 1996 r. do placówki uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe