Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 w Opolu
Adres
Prószkowska 39, 45-758 Opole
Telefon
77 47 43 771, 519 414 500
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Świerad
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38 w Opolu
  • Bezpieczni na spacerze
  • Dzień postaci z bajek
  • Nauka samodzielności
  • Uprawa przedszkolnego ogródka
  • Festyn Mama, Tata i Ja
  • Wakacje w przedszkolu
Opis

Przedszkole mieści się w parterowym, wolnostojącym budynku usytuowanym na terenie osiedla mieszkaniowego. Otacza go duży, nasłoneczniony plac zabaw miejscami zacieniony przez wieloletnie drzewa, wyposażony w atrakcyjny i bezpieczny sprzęt przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową - do każdej grupy przyjmujemy 20 dzieci, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych. Aby zapewnić naszym wychowankom w pełni profesjonalną edukację, opiekę i wychowanie, w każdej grupie pracują jednocześnie dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach grupowych. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą dodatkowo w terapii indywidualnej prowadzonej przez zatrudnionych w przedszkolu specjalistów: logopedę, psychologa, rehabilitanta ruchowego. Zajęcia grupowe zorganizowane są tak, aby dzieci niepełnosprawne w możliwie największym zakresie mogły uczestniczyć w tym co robią ich sprawni koledzy. Obecność dzieci pełnosprawnych mobilizuje je w naturalny sposób do wysiłku, dostarcza prawidłowych wzorców ruchowych, zachowania, mowy. Kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczy pozostałe dzieci uczynności, cierpliwości, wrażliwości, tolerancji, szacunku dla inności i słabości. Wspólna nauka, zabawa, pomoc to najcenniejszy walor integracji - wykształcone w dzieciństwie postawy będą stanowiły istotę późniejszego dorosłego życia społecznego. W salach znajdują się kąciki zainteresowań, ciekawe pomoce i zabawki stwarzające dzieciom szanse podejmowania różnorodnej aktywności. Dysponujemy także: salą zabaw ruchowych wyposażoną w sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, basen z piłkami; pomieszczeniem do pracy terapeutycznej dla logopedy i psychologa.                                                                              


Osiągnięcia
W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpieczne i kochane. Personel nie szczędzi wysiłku, by każdemu dziecku stworzyć warunki do wielostronnego rozwoju na miarę jego możliwości. • Każde dziecko jest dla nas ważne, traktowane indywidualnie i podmiotowo. Wspomagamy rozwój dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem. • Jesteśmy środowiskiem, w którym wszyscy uczymy się podstaw tolerancji wobec innych, wzajemnego zrozumienia i współpracy. • Jesteśmy miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy. • Dobrze przygotowujemy naszych wychowanków do podjęcia nauki szkolnej.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi

Przedszkole zapewnia dzieciom tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola.                    

Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.

Organ prowadzący
Miasto Opole
Personel

Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym:

12 osób to kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem,
  8 osób - pracownicy administracji i obsługi.

Zespół nauczycielski naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i wciąż dba o własne doskonalenie, systematycznie uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, podnosząc tym samym jakość pracy z wychowankami.

Dodatkowe zajęcia
Zajęcia taneczne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe