Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
Adres
Szczęśliwa 2, 45-960 Opole
Telefon
77/4570018
Fax
77/4570018
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Zuzanna Wieczorek
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
 • Przedszkole Publiczne nr 62 w Opolu
Opis

Przedszkole Publiczne nr 62 od 1 stycznia 2017 roku zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Wcześniej prowadziło działalność pod nazwą Publiczne Przedszkole w Sławicach pod patronatem gminy Dąbrowa.

Zajmuje parter dwupiętrowego budynku przy ulicy Szczęśliwej 2. Może zapewnić opiekę 36 dzieciom, ze względu na mały metraż. Placówka jest dwuoddziałowa. Do grupy dzieci 3-4-5 letnich uczęszcza 18 dzieci. Do grupy 5-6 letnich - 18.

Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Mamy ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz ogród zachęca do zabaw. Dbamy o higienę, ruch i aktywnie spędzamy czas.

Podstawowym kierunkiem pracy naszego przedszkola jest:

- uzupełnianie oddziaływań wychowawczych domu rodzicielskiego,

- wspieranie możliwości rozwojowych i poznawczych,

- wspieranie rozwoju istniejących uzdolnień dziecka,

- optymalne przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole zgodnie z indywidualnymi możliwościami.

Praca w przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój, przygotowujący do podjęcia nauki w szkole. 

Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w niej troska o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy, zgodna współpraca z rodzicami i społecznością najbliższego środowiska.

Kadrę przedszkola stanowią pracownicy pedagogiczni (6 osób) oraz personel wspomagający (5 osób). Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Wszystkie nauczycielki mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Doskonalą się zawodowo, organizują nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie. Tworzą ciepłą i przyjazną atmosferę. Stwarzają interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze w zakresie nauczania i rozwijania uzdolnień dzieci. Jesteśmy zespołem, który teorię nauczania i wychowania rzetelnie przenosi na grunt praktyki pedagogicznej. W swojej pracy wprowadzamy elementy metod, które zapewniają nie tylko prawidłowy i efektywny rozwój lecz również przyczyniają się do kształtowania postawy twórczej, rozwijającej pomysłowość, wyobraźnię i swobodę twórczą. Nadrzędnym celem naszej pracy jest szczęście i uśmiech dziecka. Doskonale rozumiemy potrzeby i problemy naszych wychowanków, wspieramy ich rozwój emocjonalny i intelektualny, dbamy o osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy niezbędnej  w dalszej edukacji. Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, potrafią rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
 • sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
 • kreatywnego myślenia,
 • radości i humoru. 
Godziny otwarcia od
6:30-16.30 - godziny otwarcia mogą być zmienione od nowego roku szkolnego po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Godziny otwarcia do
16:30
Dodatkowe zajęcia

W Przedszkolu organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, zajęcia logopedyczne, zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz zabawy z kodowaniem.Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę tylko w czasie zadeklarowanym przez rodziców w deklaracji/wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola. Określając godziny pobytu dziecka w przedszkolu należy uwzględnić czas niezbędny na dotarcie rodzica (opiekuna prawnego) do pracy i z pracy do przedszkola.
Organ prowadzący
Miasto Opole
Osiągnięcia

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2" - realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Co roku uczestniczymy w akcji "Biały ząbek", "Góra Grosza", "Szkoła do hymnu".

Przedszkole posiada certyfikat "Zaczytanego Przedszkola" zdobytego dzięki udziałowi w Ogólnopolskim Konkursie realizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Przedszkolaki, rodzice i cała społeczność przedszkolna od kilku lat bierze udział w akcji charytatywnej, która polega na zbieraniu nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca na cele rehabilitacyjne i lecznicze.

Bierzemy również udział w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - jest to program edukacyjny do nauki podstawowych zasad ochrony środowiska, recyklingu, szacunku do roślin i zwierząt, a także dbałości o właściwe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu. 

W przedszkolu realizujemy programy własne z myślą o prawidłowym rozwoju naszych podopiecznych:

1. "Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej".

2. "Program Proorientacji Zawodowej".

3. "Klucz do kodowania".


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe