Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu
Adres
Krzanowicka 1, 45-920 Opole
Telefon
77 4691154
Fax
77 4691154
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Radlak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • PP61 ul. Krzanowicka1
  • PP61 ul. Świerkli 4
Godziny otwarcia od
6.30 - 16.30
Dodatkowe zajęcia

- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 5-6 latki na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

- Zajęcia logopedyczne – na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej

- Język angielski

- Język mniejszości narodowej- niemiecki- na podstawie deklaracji rodziców

- Zajęcia szachowe

- Rytmika

Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola uwzględniają aktualne potrzeby rodziców.
Osiągnięcia

Nasze Przedszkole uczestniczy w wielu konkursach plastycznych, tanecznych, teatralnych oraz  promujących zdrowy styl życia, odnosząc sukcesy w postaci dyplomów, nagród i wyróżnień. Między innymi uczestniczyliśmy w : konkursie plastycznymStobrawski  Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie”, „Mój Las” organizowanym przez nadleśnictwo w Kup”,  Symboliki Świątecznej „ Wielkanocny kosz” , „ Szopka Bożonarodzeniowa” –  organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, „Bajkowy stwór”” –  organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim,  konkursie teatralnym: Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych, konkursach tanecznych: Przeglądzie Tańca Dzieci i Młodzieży w Skorogoszczy, Gminnym Przeglądzie Tańca Przedszkolaków oraz olimpiadach sportowych.  Od wielu lat nasze przedszkolaki z radością uczestniczą  w Integracyjnym Turnieju  Gier i Zabaw dla najmłodszych  „Szybciej, Razem, Dalej”  organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Opolu. Realizowaliśmy  program : „Rosnę zdrowo”- program profilaktyczny zajęć ruchowych z elementami ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych kształtujących prawidłowa postawę ciała u dzieci przedszkolnych. Nasze Przedszkole od wielu lat organizuje turnusy rehabilitacyjne w Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze. Jesteśmy placówką promującą grę w szachy. Organizujemy Przedszkolną Olimpiadę Szachową. Nasi absolwenci znają podstawowe zasady i reguły  gry w szachy. Uczestniczymy również w akcjach charytatywnych: zbieramy nakrętki , elektrośmieci , makulaturę, wspieramy schroniska dla zwierząt. Uzyskaliśmy  Certyfikat: „Chronimy dzieci” przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz  Certyfikat - Placówka przyjazna dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego".

Historia

Historia naszego przedszkola jest ściśle powiązana z powstaniem ówczesnej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach. Przedszkole mieściło się w budynku jednorodzinnym znajdującym się za obecnym budynkiem szkoły.  Dyrektorem była Pani Renata Wala.  Pod koniec lat siedemdziesiątych  Przedszkole przeniesiono do obecnego budynku, w którym wcześniej mieściła się szkoła podstawowa.  Kolejnymi Dyrektorami placówki były Pani Maria Warzecha i Pani Adela Mikoszek. W roku 2009 przedszkole uległo rozbudowie. Zaadaptowano pomieszczenia strychowe na salę zabaw, pokój do zajęć indywidualnych oraz  pomieszczenia socjalne. Obecnie znajduje się tam pięć oddziałów przedszkolnych.

W 2005r. nastąpiła likwidacja Publicznego Przedszkola w Świerklach, której Dyrektorem była Pani Gotfryda Klimczak. W pomieszczeniach byłego przedszkola został utworzony oddział podporządkowany organizacyjnie Publicznemu Przedszkolu w Czarnowąsach. W przedszkolu odbyło się wiele remontów i modernizacji. Obecnie znajdują się tam dwa oddziały przedszkolne.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/667/16  Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Opole, w związku z  § 1 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z  2016 r. poz. 1134), Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach, ul. J. Kani 1,   otrzymało nazwę i adres – Przedszkole Publiczne nr 61  w Opolu, ul. Krzanowicka 1 i zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

Na podstawie Uchwały NR XVI/327/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. Przedszkole Publiczne nr 61

przy ul. Krzanowickiej 1 w Opolu otrzymało imię „Wesoła Gromadka”.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe