Opole
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu
Adres
Krzanowicka 1, 45-920 Opole
Telefon
77 4691154
Fax
77 4691154
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Katarzyna Radlak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • PP61 ul. Krzanowicka1                  film   https://youtu.be/JXSsTHNs6GE
 • PP61 ul. Świerkli 4
Godziny otwarcia od
6.30 - 16.30
Godziny otwarcia do
16.30
Dodatkowe zajęcia

- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 5-6 latki na podstawie zaświadczenia lekarskiego,

- Zajęcia logopedyczne

- Język angielski

- Język mniejszości narodowej- niemiecki- na podstawie deklaracji rodziców

- Zajęcia szachowe

- Rytmika

Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia przedszkola uwzględniają aktualne potrzeby rodziców.
Osiągnięcia

Osiągnięcia

Nasza placówka dba o wszechstronny rozwój wychowanków. Na bieżąco włącza się w realizację projektów edukacyjnych. Kadra nauczycielska jest autorem  nowatorskich rozwiązań i innowacji pedagogicznych, które  dotyczą między innymi  alternatywnych sposobów komunikacji: MAKATON - gestyi piktogramy,  język migowy. Przedszkole  podtrzymuje  współpracę ze środowiskiem lokalnym organizując spotkania, imprezy i uroczystości na terenie placówki i poza nią. Nasi wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy przedszkolem promującym grę w szachy. Corocznie organizujemy Przedszkolną Olimpiadę Szachową.

Naszej placówce nie jest obca pomoc innym, dlatego wszyscy włączamy się w organizację pomocy innym oraz wspieramy akcje charytatywne. Jesteśmy organizatorami konkursów, kiermaszów świątecznych, imprez okolicznościowych podczas, których dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności i talenty. Uczestniczymy w akcjach : Góra Grosza, zbiórkach nakrętek, baterii makulatury, zbiórce żywności dla bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Uzyskaliśmy  Certyfikat: „Chronimy dzieci” przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz  Certyfikat - Placówka przyjazna dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego".

Historia

Historia naszego przedszkola jest ściśle powiązana z powstaniem ówczesnej Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach. Przedszkole mieściło się w budynku jednorodzinnym znajdującym się za obecnym budynkiem szkoły.  Dyrektorem była Pani Renata Wala.  Pod koniec lat siedemdziesiątych  Przedszkole przeniesiono do obecnego budynku, w którym wcześniej mieściła się szkoła podstawowa.  Kolejnymi Dyrektorami placówki były Pani Maria Warzecha i Pani Adela Mikoszek. W roku 2009 przedszkole uległo rozbudowie. Zaadaptowano pomieszczenia strychowe na salę zabaw, pokój do zajęć indywidualnych oraz  pomieszczenia socjalne. Obecnie znajduje się tam pięć oddziałów przedszkolnych.

W 2005r. nastąpiła likwidacja Publicznego Przedszkola w Świerklach, której Dyrektorem była Pani Gotfryda Klimczak. W pomieszczeniach byłego przedszkola został utworzony oddział podporządkowany organizacyjnie Publicznemu Przedszkolu w Czarnowąsach. W przedszkolu odbyło się wiele remontów i modernizacji. Obecnie znajdują się tam dwa oddziały przedszkolne.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/667/16  Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Opole, w związku z  § 1 pkt 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z  2016 r. poz. 1134), Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach, ul. J. Kani 1,   otrzymało nazwę i adres – Przedszkole Publiczne nr 61  w Opolu, ul. Krzanowicka 1 i zostało włączone do sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole.

Na podstawie Uchwały NR XVI/327/19 Rady Miasta Opola z dnia 26 września 2019 r. Przedszkole Publiczne nr 61

przy ul. Krzanowickiej 1 w Opolu otrzymało imię „Wesoła Gromadka”.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe